Yliopistojen kurssimateriaaleja verkossa

Tutustu amerikkalaiseen korkeakoulutukseen verkossa. Korkeakoulut jakavat sivuillaan kokonaisia kursseja ja kurssimateriaaleja.

MOOC

MOOC tulee sanoista massive open online course eli avoin massiivinen verkkokurssi. MOOC:t ovat itsenäisen verkko-opiskelun uusi työkalu.

Yliopistot ja koulutusyritykset tarjoavat verkossa kursseja laajasti eri aloilta. Monet kursseista ovat samoja, joita yliopistot tarjoavat omille opiskelijoilleen sisältäen luennot, tehtäviä, luettavien kirjojen listan, keskustelualueen ja mahdollisesti muuta lisämateriaalia. Riippuen kurssista, sillä voi olla tietty alku- ja päätöspäivä tai opinnot voi suorittaa omassa tahdissa. Kurssit ovat kaikille avoimia ja usein ilmaisia, maksamaan joutuu yleensä vasta siinä vaiheessa kun kurssista haluaa virallisen todistuksen. Osallistujia yksittäisellä kurssilla voi olla tuhansittain.

Yliopistot ovat kehittäneet omia verkkokurssialustojaan, kuten MIT:n perustama Edx.org, jonne kursseja tuottavat MIT:n lisäksi mm. Harvard, UC Berkeley, Georgetown University, Boston Univeristy ja kanadalaiset University of Toronto ja McGill.

Verkkokoulutusmarkkinoilla on voittoa-tavoittelemattomia yrityksiä, kuten Khan Academy ja kaupallisia kurssien tarjoajia, kuten Udacity ja Coursera. Myös yritysten kurssit ovat usein ilmaisia, mutta maksua vastaan voi valita lisäpalveluja. Sivustoilta löytyy niin yliopistojen kuin yksittäisten ammattilaistenkin tuottamia kursseja.

Kurssit eivät johda tutkintoon, mutta ovat oiva apu omatoimiselle itsensä kehittäjälle. Jotkin yliopistot ovat ottaneet MOOC:t osaksi opetusohjelmaansa ja hyväksyvät verkkokursseja osaksi tutkintoon johtavaa opiskelua, jos opiskelija läpäisee kurssin jälkeen yliopistolla suorittavan tentin. Kurssit siis toimivat tenttimisen tukena, mutta eivät itsellään käy kurssisuorituksesta.

MOOC:t ovat tarjoavat helpon tavan perehtyä amerikkalaiseen korkeakoulutukseen, sillä kursseilla tulevat tutuiksi korkeakoulutuksen termit, erilaiset luentotyylit ja kurssivaatimukset. Opiskelijalle, joka miettii vielä tulevan pääaineen valintaa verkkokurssit tarjoavat mahdollisuuden tutustua eri aloihin konkreettisella tavalla.

MOOC:t tarjoavat kätevän tavan itsenäiseen opiskeluun, uusiin aloihin tutustumiseen ja työn ohessa itsensä kehittämiseen.

Kurssimateriaalia verkossa

Tietoa verkkokursseista muualla