Stipendikauden rahoitus

Fulbright Suomi -säätiön stipendin maksaminen

Lue lisää stipendin maksamisesta stipendiohjelmakohtaisista tiedoista.

Onko mahdollisuutta täydentäviin rahoitusvaihtoehtoihin?

Stipendikauden kustannuksiin vaikuttavat monet eri seikat. Esimerkiksi opintopisteiden suorittaminen Yhdysvalloissa tai perheen mukaantulo stipendikaudelle lisäävät kustannuksia. Selvitä hyvissä ajoin yliopistokustannukset isäntäyliopistosi kanssa.

Fulbright Suomi -säätiön stipendi ei aina riitä kattamaan kaikkia kuluja, varsinkaan perheellisillä stipendiaateilla, jolloin stipendiaatin tulee miettiä muita rahoitusvaihtoehtoja täydentämään tätä apurahaa. Fulbright Suomi -säätiön stipendi ei estä muiden apurahojen hakemista. Ainoastaan sellaisen apurahan hakeminen ei ole Fulbright Suomi -säätiön stipendiaateille mahdollista, minkä seurauksena stipendiaatin tulisi yksinomaan edustaa jotain muuta organisaatiota ja toimia sen lähettiläänä.

Rahoituslähdelista

Katso vinkkejä rahoituksen järjestämiseen Fulbright Suomi -säätiön kokoamasta rahoituslähdelistasta sekä ole yhteydessä oman yliopistosi opiskelija- tai tutkijapalveluihin erilaisten rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi.

Viime vuosina Fulbright Suomi -säätiön stipendiaatit ovat saaneet rahoitusta säätiön stipendin lisäksi muun muassa seuraavanlaisista lähteistä:

Undergraduate-opiskelijat

 • Kelan opintotuki
 • Yhdysvaltalaisen yliopiston myöntämä tuition waiver tai apuraha

Graduate-opiskelijat: tutkinto-opinnot

 • Yhdysvaltalaisen yliopiston apuraha tai tuition waiver
 • Teaching Assistant (TA) ja Research Assistant (RA) -tehtävät yhdysvaltalaisella yliopistolla
 • Kelan opintotuki
 • Finlandia Foundation
 • Fortumin säätiö
 • IK Investment Partners
 • Media Industry Research Foundation of Finland
 • Oskar Öflund Foundation
 • Suomalaisen yliopiston apuraha
 • Thanks to Scandinavia Foundation
 • Taiteenedistämiskeskus
 • Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus
 • Viestintäalan tutkimussäätiö
 • Åkerlund Foundation

Graduate-opiskelijat: väitöskirjatutkimus

 • Artturi Nyyssönen Foundation
 • ASF
 • Emil Aaltosen säätiö
 • Jenny ja Antti Wihurin rahasto
 • Liikesivistyssäätiö
 • Paulon Säätiö
 • SAYL
 • Suomalaisen yliopiston apuraha
 • Suomen kulttuurirahasto
 • Suomen Akatemia
 • Sydäntutkimussäätiö
 • Tutkijakoulupalkka
 • Tukk Tukisäätiö
 • Tauno Tönningin säätiö
 • Walter Ahlström Foundation
 • C.V. Åkerlundin säätiö
 • Wahlroos Foundation
 • Yrjö Jahnsonin säätiö

Post-doc-tutkijat (junior, senior, MCPD)

 • Alfred Kordelinin säätiö
 • The Oskar Öflund Foundation
 • Emil Aaltosen säätiö
 • Instrumentariumin säätiö
 • Koneen säätiö
 • Marcus Wallenbergin säätiö
 • Maud Kuistilan säätiö
 • Merenkulun säätiö
 • Merikotka meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus
 • Åbo Akademin säätiö
 • Paavo Nurmen säätiö
 • Paulo Foundation
 • Suomalaisen yliopiston palkka
 • Suomen Akatemia
 • Suomen kulttuurirahasto
 • TYKS-säätiö
 • Yrjö Jahnssonin säätiö

 

Fulbright Suomi -säätiön Renewal Grant

Renewal Grant -stipendiä voivat hakea kaikki Fulbright Suomi -säätiön stipendin saaneet opiskelijat (undergraduate ja graduate), jotka jatkavat Fulbright-kautensa jälkeen Yhdysvalloissa samoja opintoja, joihin varsinainen stipendi aikanaan myönnettiin. Stipendiä voi hakea ja se voidaan myöntää useampana vuonna. Katso lisätietoja stipendistä ja sen hakuohjeista Renewal Grant -sivulta.

Erityishuomioita graduate-opiskelijoille

Tutkinto-opiskelijat (degree) sekä kursseja opintopisteitä vastaan suorittavat opiskelijat (non-degree) joutuvat maksamaan yhdysvaltalaisessa korkeakoulussa lukukausimaksut, kun taas väitöskirjatutkimustaan Yhdysvaltoihin tekemään meneviltä stipendiaateilta (visiting student researcher) ei yleensä peritä lukukausimaksuja. Joissain yliopistoissa vierailevilta väitöskirjatutkijoilta peritään kuitenkin maksuja, jotka saattavat olla lukukausimaksujen luokkaa. Selvitä tarkat kustannukset suoraan yliopistolta yliopistojen kartoitusvaiheessa.

Lukukausi- ja muut maksut

Keskiverto lukukausimaksut ovat Yhdysvalloissa 10 000–25 000 dollaria vuodessa, mutta kalliimmissa yliopistoissa vuosittaiset lukukausimaksut voivat nousta yli 50 000 dollariin. Osavaltion yliopistot ovat usein edullisempia yksityisiin yliopistoihin verrattuna. Lukukausimaksun suuruuteen vaikuttaa usein myös opiskelijan kotiosavaltio; yliopiston kotiosavaltion opiskelijoilta peritään pienempi lukukausimaksu (in-state tuition) verrattuna muista osavaltiosta tai Yhdysvaltojen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuun (out-of-state tuition).

Lukukausimaksujen lisäksi yliopistolle tulee maksaa erilaisia muita maksuja, kuten terveydenhuoltomaksu ja kirjaston tai tietokoneiden käyttömaksu (fees). Vierailevien väitöskirjatutkijoiden tulee yleensä maksaa myös nämä erilliset maksut, mutta toki tutkija voi myös neuvotella niistä isäntälaitoksensa kanssa. Rahaa tulee varata myös kurssikirjoihin, joita ei voi yleensä lainata kirjastoista vaan ne pitää ostaa. Käytettyjä kirjoja on myös tarjolla.

Asumis- ja elinkustannukset

Asumis- ja elinkustannukset vaihtelevat paljon alueittain. Kalifornian ja Yhdysvaltojen koillisosien suurimmissa kaupungeissa kustannukset ovat korkeimmat. Tilastollisesti opiskelijoiden keskimääräiset elinkustannukset sijoittuvat 10 000 ja 16 000 dollarin välille per vuosi. Yliopistot ilmoittavat usein kotisivuillaan ainakin tutkinto-opiskelijoiden osalta, kuinka paljon opiskelijalla tulee olla rahoitusta ensimmäiselle vuodelle. Saat keväällä yliopistopaikkasi varmistuttua myös Fulbright Suomi -säätiöstä sähköpostitse IIE:n keräämää yliopistokohtaista tietoa siitä, kuinka paljon sinulla tulee olla rahoitusta elinkustannuksiin. Yleensä stipendiaatin tulee varata elinkustannuksiin 2 800-4 300 dollaria/kk (mukaan on arvioitu asumis- ruokailu- matka- ja muut henkilökohtaiset kulut). Tämän lisäksi mukaan lähtevän puolison osalta tulee todistaa rahoitusta noin 600-1 100 dollaria/kk ja mukaan lähtevien lasten osalta 300-600 dollaria/kk/lapsi. Kahden vuoden maisteriohjelmaan hakeutuvan opiskelijan on pystyttävä yliopiston hakuvaiheessa vakuuttamaan, että hänellä on rahoitusta opintoihinsa myös toiselle vuodelle.

Rahoituksen etsintä jatkuu Yhdysvalloissa

Rahoituksenhakuprosessi on yleensä jatkuvaa. Se alkaa hyvissä ajoin ennen Yhdysvaltoihin lähtöä ja jatkuu paikan päällä. Muita rahoitusmahdollisuuksia hakiessa kannattaa ilmoittaa jo myönnetystä Fulbright-stipendistä. Fulbright-stipendi yleensä vaikuttaa myönteisesti jatkorahoituksen hakuun, koska se osoittaa, että olet käynyt jo läpi tiukan karsinnan. Fulbright Finland toimittaa sinulle stipendin myöntämisestä todistuksen, jota voit hyödyntää muissa hauissa.

Yhdysvalloissa suuri osa graduate-tutkinto-opiskelijoista saa jossakin muodossa rahallista avustusta omasta yliopistostaan. Avustus voi olla esimerkiksi ns. tuition and fee waiver, fellowship tai teaching/research assistantship -tehtävä. Erityisesti tohtoritasolla lähtökohtana on, että yhdysvaltalainen yliopisto tarjoaa suurimman osan opintojen rahoituksesta jollakin näistä vaihtoehdoista tai usein niiden yhdistelmällä. Tämä on aina tavoite, josta kannattaa lähteä. Yliopisto on harvemmin halukas valitsemaan graduate-opiskelijaa laitokselleen, mikäli se ei ole valmis myös osallistumaan opiskelijan rahoitukseen. Yliopistolla, usein laitostasolla, mietitään opiskelijavalintojen yhteydessä, minkälainen rahoituspaketti opiskelijalle tarjotaan, jotta opiskelija valitsee tarjouksen antaneen yliopiston. Opiskelijalle voi näin tulla mahdollisuus verrata tarjouksia, mikäli hän saa sellaisen useammasta kuin yhdestä yliopistosta.

Mikäli sinulle tarjotaan mahdollisuutta opettajan tai tutkijan avustavaan tehtävään (teaching/research assistantship), se kannattaa ehdottomasti ottaa vastaan. Assistantship-tehtävä antaa sinulle rahallisen edun lisäksi hyvää työkokemusta yhdysvaltalaisesta yliopistomaailmasta sekä tarjoaa mahdollisuuden tutustua laitokseesi ja sen (akateemiseen) henkilökuntaan (faculty) eri tavalla kuin ainoastaan opiskelijan näkökulmasta tutustuisit. Oma kiinnostus näihin tehtäviin kannattaa ehdottomasti tuoda esiin jo yliopistoon haettaessa.

Selvitä yliopistohaun yhteydessä yliopiston tarjoaman rahoituksen hakuajat ja hakukäytännöt. Joissain yliopistoissa kaikki yliopistoon hakeneet henkilöt ovat automaattisesti mukana yliopiston rahoituksen jaossa. Joissain yliopistohakemuksissa laitetaan rasti ruutuun, mikäli halutaan osallistua yliopistorahoituksen hakuun. Toisissa yliopistoissa rahoitukselle voi olla erillinen hakemus ja hakuaika, jotka kannattaa selvittää ajoissa.

Osa yliopiston avustuksista on tarveharkintaisia ja osan saantiin vaikuttaa opintomenestys (need- or merit-based). Usein stipendit myönnetään yhdeksi lukuvuodeksi ja stipendin uudelleen myöntäminen seuraavalle vuodelle riippuu opintomenestyksestä.

Rahoituksen haku yliopistosta jatkuu edelleen yliopiston hakuvaiheen jälkeen. Kun olet aloittanut opinnot yhdysvaltalaisessa yliopistossa, selvitä yliopistosi Financial Aid -toimistosta sekä omalta laitokseltasi, mitä rahoitusta voit yliopistoon kirjautuneena opiskelijana hakea.

Opintojen rahoitus usein mahdollista ilman lainaa

Fulbright-stipendin lisäksi yhdysvaltalaiselta isäntäyliopistolta, suomalaiselta kotiyliopistolta, Kelalta ja eri apurahanmyöntäjiltä saadun rahoituksen seurauksena Yhdysvaltoihin lähtevä Fulbright-stipendiaatti saa yleensä onnistuneesti rahoituspakettinsa kokoon. Rahoituspaketin täydentäminen pankkilainalla on harvinaista. Osa tutkijakoulussa olevista stipendiaateista on voinut myös ottaa tutkijakoulupalkkansa mukaan Fulbright-kaudelle.

Fulbright Suomi -säätiön pankki- ja yhteistietolomake