Lääketieteen opinnot Yhdysvalloissa

Lääketieteen opinnot alkavat Yhdysvalloissa vasta perustutkinnon (bachelor's degree) suorittamisen jälkeen.

Ensin perustutkinto

Yhdysvalloissa varsinaiset lääketieteen opinnot aloitetaan nelivuotisen perustutkinnon (Bachelor’s degree) suorittamisen jälkeen.

Perustutkinnon pääaine voi olla laajalti miltä tahansa alueelta, mutta vaaditut kurssit biologian, kemian, fysiikan, matematiikan ja englannin alalta pitää olla suoritettuina. Keskiarvon tulee olla huipputasoa.

Yliopistoissa on myös erityisesti lääketieteelliseen pyrkiviä varten suunniteltuja premedical studies -ohjelmia. Ne sisältävät mm. matematiikkaa, psykologiaa, biologiaa, kemiaa, fysiikkaa ja englantia. Premed-ohjelman suorittaminen ei takaa opiskelupaikkaa lääketieteellisessä koulutusohjelmassa, eikä se ole sisäänpääsyvaatimus. Premed-ohjelmien hakukone.

Lääketieteen koulutus Yhdysvalloissa tapahtuu kahdessa osassa

 1. Undergraduate Medical Education *
  Lääketieteen perusopinnot suoritetaan medical schoolissa ja ne kestävät noin neljä vuotta. Lääketieteen opinnot suorittaneelle myönnetään Doctor of Medicine (M.D.) -oppiarvo. Huom! Undergraduate ei tässä yhteydessä viittaa Bachelor-tutkintotasoon.
   
 2. Graduate Medical Education
  Opintojen jälkeen suoritetaan 3-7 vuotta kestävä erikoistumisjakso harjoitteluna sairaalassa. Harjoittelujakson pituus riippuu omasta erikoistumisalasta. Residency on yleisnimi erikoistumisjaksolle ja resident on apulaislääkäri, joka suorittaa erikoistumisjaksoaan.

Lääketieteen koulutusta voi jatkaa myös kolmannella tasolla. Tästä käytetään nimitystä Continuing Medical Education (CME). Tällöin jatketaan oman erikoistumisalan opintoja.

Haku lääketieteelliseen (Undergraduate Medical Education)

Kilpailu pääsystä lääketieteellisiin korkeakouluihin on kovaa ja hyväksymisprosentti erittäin alhainen. Hyväksytyistä opiskelijoista hyvin pieni prosentti on ulkomaalaisia. Heistä lähes kaikki ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkintonsa tai osan siitä Yhdysvalloissa. Monet yliopistot eivät hyväksy lainkaan kansainvälisiä opiskelijoita lääketieteen opinto-ohjelmiinsa.

Opiskelijoiden valinnassa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin kriteereihin:

 • Bachelor-tutkinnon arvosanat
 • MCAT (Medical College Admission Test) -testin tulokset
 • suosituskirjeet
 • alaan liittyvät aikaisemmat opintosuoritukset ja niiden laajuus ja taso
 • muu toiminta opintojen ohella
 • terveysalaan liittyvä aiempi kokemus
 • omien ja oppilaitoksen tavoitteiden yhteneväisyys
 • henkilökohtaiset ominaisuudet
 • omistautuminen lääketieteelle
 • haastattelu

MCAT-testi on yhdysvaltalaisten medical schoolien yleisimmin käyttämä standardoitu tasotesti. Testi mittaa mm.: 1) biologian, kemian ja fysiikan peruskäsitteiden hallintaa 2) kielellistä päättelykykyä ja 3) kirjoitustaitoa.

Tilastoja sisäänpäässeistä opiskelijoista. Sivun loppupuolelta löytyy taulukot esim. sisäänpääseiden MCAT-pisteistä ja keskiarvoista. Ks. esim. Table 20. rivi "other" eli ulkomaisten hakijoiden pisteet.

Residency-erikoistumisjakso (Graduate Medical Education)

Erikoistumisjakso suoritetaan lääketieteen perusopintojen jälkeen.

Lääkäristä, joka on suorittanut lääketieteen opintonsa Yhdysvaltojen ulkopuolella, käytetään nimitystä International Medical Graduate (IMG). Jotta IMG voi suorittaa residency-harjoittelun Yhdysvalloissa, pitää hänen hankkia ECFMG:n (Educational Commission for Foreign Medical Graduates) lupatodistus. ECFMG arvioi ulkomaalaisen hakijan valmiuden erikoistumisjaksolle sekä myöntää luvan sen suorittamiseen.

Haku erikoistumisjaksolle

 1. ECFMG:ltä haetaan “USMLE/ECFMG Identification Number”. Tämän jälkeen täytetään hakemus ECFMG-sertifiointia varten.
 2. USMLE-testien suorittaminen (The United States Medical Licensing Examination)
  -- Step 1: Medical Sciences exam (8h tietokonetesti)
  -- Step 2: Clinical Knowledge (9h tietokonetesti) ja
  -- Clinical Skills (suoritetaan Yhdysvalloissa)
 3. Residency-ohjelmiin haetaan ERAS-palvelun kautta (Electronic Residency Application Service)
 4. Haastatteluiden jälkeen hakijat ja koulutusohjelmat rankkaavat toisensa National Resident Matching Program (NRMP) -palvelussa, jonka kautta erikoistumispaikat lopulta jaetaan.

Katso tarkat ja ajantasaiset tiedot hausta ECFMG:n kotisivuilta.

ERAS support for International Medical Students and Graduates

Lääkärin toimilupa Yhdysvalloissa

Jotta lääkäri voi Yhdysvalloissa harjoittaa ammattiaan, hänen täytyy hankkia siihen osavaltiokohtainen toimilupa (license). Toimiluvan hakuprosessista käytetään nimitystä licensure. Luvan ammatin harjoittamiseen myöntää osavaltion lääkintöhallitus (State Medical Board). Myöntämiskriteerit vaihtelevat osavaltioittain.

Yhdysvaltain ulkopuolella lääkärin tutkintonsa suorittaneen henkilön pitää lisenssin saadakseen hakea ECFMG:n sertifiointi, suorittaa USMLE Step 3 -testi ja täyttää osavaltioittain vaihtelevat muut vaatimukset. Osavaltiokohtaisista säädöksistä saa tietoa kyseisen osavaltion lääkintöhallituksesta.

Lista osavaltioiden lääkintöhallituksista ja osavaltiokohtaisista vaatimuksista löytyy Federation of State Medical Boards -sivuilta.

Lisätietoa

 

Lyhenteitä

AAMC Association of American Medical Colleges
CME Continuing Medical Education
ERAS Electronic Residency Application Service
FSMB Federation of State Medical Boards
IMG International Medical Graduate
MCAT Medical College Admission Test
M.D. Doctor of Medicine
NRMP National Resident Matching Program
USMLE The United States Medical Licensing Examination