Viisumit, passi ja matkustuspäivät

Fulbright Suomi -säätiön stipendiaattien viisumit

Fulbright-stipendiaattien viisumi on J-1 eli vaihtovierailuviisumi (exchange visitor visa). Poikkeuksen muodostavat koko kandidaatin tutkintoa tekemään lähtevät Fulbright Finland Undergraduate-stipendiaatit, joille myönnetään akateemisiin opintoihin tarkoitettu F-1 eli opiskelijaviisumi. Jos undergraduate-stipendiaatti lähtee Yhdysvaltoihin osana korkeakoulujen välistä vaihto-ohjelmaa, viisumikategoria on usein tällaisessa tapauksessa J-1. Lue lisää undergraduate-stipendiaattien viisumeista ohjelmakohtaisilta sivuilta.

J-1-viisumia varten tarvitset DS-2019-lomakkeen ja F-1-viisumia varten I-20-lomakkeen.

DS-2019-lomake

Varsinaista viisumianomusta varten tarvitset DS-2019-lomakkeen ("Certificate of Eligibility for an Exchange Visitor (J-1) Status"), jonka myöntäjätaho riippuu ohjelmakategoriasta. Institute of International Education (IIE) kirjoittaa DS-2019-lomakkeet graduate-opiskelijoille mukaanlukematta ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellow -stipendiaatteja. IREX puolestaan kirjoittaa DS-2019-lomakkeet opettaja-stipendiaateille. Council for International Exchanges (CIES) kirjoittaa muiden stipendiaattien DS-2019-lomakkeet.

Stipendiaatti ja kaikki mukana seuraavat perheenjäsenet, jotka hakevat perheenjäsenten J-2-viisumia, tarvitsevat oman DS-2019-lomakkeensa.

Mikäli isäntäyliopistosi pyytää sinulta tietoja DS-2019 tai I-20-lomaketta varten (I-20 on DS-2019-lomaketta vastaava "certificate of eligibility" -lomake F-opiskelijaviisumin hakijoille), ilmota heille, että saat DS-2019-lomakkeen Fulbright-ohjelman kautta. Fulbright-stipendiaatit eivät voi käyttää yliopiston kirjoittamia DS-2019 tai I-20-lomakkeita.

Fulbright Suomi -säätiö toimittaa IIE/CIES:lle kaikki ne tiedot, joiden perusteella DS-2019-lomake kirjoitetaan (mm. tiedot Fulbright-kaudestasi ja sen rahoituksesta). Mikäli netissä täyttämäsi Fulbright-hakemuksen tietoihin tulee muutoksia (tutkintotavoitteesi Yhdysvalloissa on muuttunut esim. degree-opiskelijasta non-degree-opiskelijaksi, yhteystietosi ovat muuttuneet), ota yhteyttä Fulbright Suomi -säätiöön. Fulbright Suomen tulee ilmoittaa IIE:lle kaikista muutoksista, jotta DS-2019-lomakkeen tiedot tulevat oikein kirjatuiksi.

IIE/CIES toimittaa stipendiaateille valmiit DS-2019-lomakkeet Fulbright Suomi -säätiön kautta ellei toisin ilmoiteta. Saat viestin heti Fulbright Suomelta, kun lomakkeet ovat saapuneet. Toimitamme lomakkeet sinulle postitse kirjattuna kirjeenä, joten muistathan ilmoittaa meille, mikäli osoitteesi muuttuu. Lomakkeet voi myös halutessaan noutaa Fulbright Suomi -säätiön toimistosta. Saatuasi lomakkeen, tarkista heti sen tietojen oikeellisuus. Pienistäkin virheistä (esim. kirjoitusvirheet nimessä) tulee ilmoittaa Fulbright Suomi -säätiölle, jotta voimme välittömästi pyytää korjattua DS-2019-lomaketta.

Perheenjäsenten viisumi

J-1-viisumihakijan perheenjäsenet (aviopuoliso ja alle 21-vuotiaat lapset) voivat hakea perheenjäsenten viisumia (J-2). Poikkeuksena ovat FLTA-stipendikategorian perheenjäsenet, joilla ei ole mahdollista saada J2-viisumia. Yhdysvaltain viisumilainsäädäntö ei tunnusta avopuolison asemaa, joten avopuolisolle ei voida myöntää J-2-viisumia. Mukana seuraava avopuoliso voi hakea turistiviisumia. Turistiviisumianomuksessa kannattaa mainita, että henkilö seuraa Fulbright-stipendin saanutta avopuolisoaan Yhdysvaltoihin. Viisumianomukseen on hyvä liittää kaikki mahdolliset todisteet siitä, että oleskelu Yhdysvalloissa on tilapäistä ja että avopuolisosi tarkoituksena on palata Suomeen, jonne hänellä on pysyvät siteet. Tällaisia todistuksia voivat olla esim. virkavapaustodistus työnantajalta (ts. henkilöllä on työpaikka, johon palata), todisteita pysyvästä asunnosta, jne. Luonnollisesti avopuolison on täytettävä kaikki normaalit turistiviisumin saantiedellytykset.

J-2-viisumilla mukana seuraavia perheenjäseniä koskevat tiedot ja dokumentit tulee toimittaa Fulbright Suomi -säätiöön samalla kertaa kuin stipendiaatin omat dokumentit. Mikäli perheenjäsenten tiedot toimitetaan myöhässä ja IIE/CIES on jo kirjoittanut stipendiaatin oman DS-2019-lomakkeen, IIE/CIES ei voi kirjoittaa perheenjäsenten DS-2019-lomaketta ennen kuin stipendiaatti on itse saapunut Yhdysvaltoihin.

J-2 viisumilla matkustavat perheenjäsenet eivät voi saapua Yhdysvaltoihin ennen J-1 viisumilla matkustavaa stipendiaattia. J-2 viisumeilla matkustavien perheenjäsenten tulee siis matkustaa Yhdysvaltoihin joko samaan aikaan tai myöhemmin kuin J-1 viisumilla matkustava stipendiaatti. J-2 viisumeilla matkustavat perheenjäsenet voivat poistua maasta aiemmin kuin J-1 viisumilla matkustava stipendiaatti.

J-2-viisumin saanut puoliso ei saa automaattisesti lupaa työskennellä Yhdysvalloissa. Lupaa työntekoon tulee hakea Yhdysvalloissa Application for Employment Authorization -lomakkeella (I-765). Lupaa ei myönnetä, mikäli hakija ilmoittaa tarvitsevansa tuloja tukeakseen J-1 viisumilla matkustavaa stipendiaattipuolisoaan. Lue lisätietoja J-2-viisumin haltijan työskentelyoikeudesta U.S. Department of Homeland Securityn verkkosivuilta.

Mukaan lähtevän puolison kannattaa hakea välittömästi maahan tullessa työlupaa, jos toiveissa on tehdä töitä; työluvan saamisessa saattaa kestää yllättävänkin pitkään. Ennen varsinaisen työpaikan saamista kannattaa tehdä vapaaehtoistyötä mahdollisuuksien mukaan, jolloin työhakemuksiin voi liittää myös paikallisia suosittelijoita; vapaaehtoistehtävät ovat myös erinomaisia tapoja tutustua ihmisiin ja saada vihiä mahdollisista työpaikoista. - Graduate-stipendiaatti 2013-2014

Passi

IIE neuvoo Fulbright-ohjelman piirissä olevien osalta, että passin tulee olla voimassa vähintään kuusi kuukautta DS-2019-lomakkeen päättymispäivän jälkeen. DS-2019-lomakkeen päättymispäivämääräksi merkitään yleensä isäntäorganisaation kutsukirjeeseen merkitty vierailun/stipendiohjelman päättymispäivä tai opiskelijoilla lukukauden virallinen päättymispäivä.

Matkustuspäivämäärät

Graduate-opiskelijoiden osalta IIE kirjoittaa DS-2019-lomakkeen voimassaolopäivämäärät yliopistosi ilmoittamien päivämäärien mukaisesti. IIE/CIES näkee päivämäärät heille toimitetusta isäntäyliopistosi kirjoittamasta kutsu-/hyväksymiskirjeestä/Fulbright-stipendisopimuksesta.  Graduate-opiskelijoita koskeville Pre-Academic ja Gateway-kursseille osallistuvien opiskelijoiden DS-2019-lomakkeen voimaantulopäivämäärä on sama kuin IIE:n ilmoittama kurssille ilmoittautumispäivämäärä. Pre-Academic ja Gateway-kursseista tiedotetaan tavallisesti toukokuun aikana. Jos olet kiinnostunut osallistumaan näille kursseille, älä osta lentolippuja ennen kuin olet saanut tietää, mille kurssille sinut on valittu ja milloin kurssi alkaa.

J-1-viisumilla voi saapua Yhdysvaltoihin korkeintaan 30 vuorokautta ennen DS-2019-lomakkeen voimaantulopäivämäärää ja maahan on saavuttava viimeistään voimaantulopäivänä. Ohjelman ja viisumin päättymisen jälkeen maahan voi jäädä turistina 30 päiväksi ilman erillistä lupaa (nk. Grace Period).

Stipendikauden päivämääriä viimeisteltäessä kannattaa muistaa huomioida myös Yhdysvalloissa ollessa tulevat projektiinne tai alaanne liittyvät matkat, esimerkiksi tutkimusalan konferenssit. Tällaiset matkat voidaan tulkita osaksi Fulbright-projektianne, mikä taas vaatii voimassaolevan viisumin; täten ennen viisumikauden alkua tai sen jälkeen olevaan 30 päivän Grace Periodiin tällaisia matkoja ei kannata sijoittaa.

Jos matkustusaikataulusi jostain syystä muuttuu, ota heti yhteyttä Fulbright Suomi -säätiöön, jotta voimme tarvittaessa pyytää uutta DS-2019-lomaketta IIE/CIES:lta. Jos matkasi Yhdysvaltoihin jostain syystä peruuntuisi, sinun tulee välittömästi ottaa yhteyttä Fulbright Suomi -säätiöön ja palauttaa mahdollisesti jo saamasi DS-2019-lomake.

Viisumin anominen Yhdysvaltain suurlähetystöstä

Viisumihakemuslomake (DS-160) täytetään netissä. Lomakkeen löydät seuraavalta sivulta. Lomakkeessa pyydetään viisumin hakijan SEVIS-numero, joka on kirjattu kunkin DS-2019-lomakkeen oikeaan yläkulmaan (numero alkaa N-kirjaimella). Viisumihakemuslomakkeessa kysytään myös Exchange visitor program -numeroa, jonka löydät niin ikään DS-2019-lomakkeesta. Lomaketta ei tarvitse täyttää kokonaan yhdellä istunnolla. On suositeltavaa aloittaa DS-160-lomakkeen täyttäminen hyvissä ajoin, jotta lomake on valmis silloin, kun DS-2019-lomake  saadaan IIE/CIES:stä. DS-2019-lomake saapuu nimittäin usein varsin vähän ennen stipendiaatin matkaan lähtöä, joten sen saapumista ei kannata odottaa ennen kuin aloittaa DS-160-hakemuslomakkeen täyttämisen. Muista kuitenkin, että et lähetä (submit) hakemusta ennen kuin olet kirjannut viisumihakemukseen kaikki tiedot mukaan lukien SEVIS-numerosi.

Fulbright-stipendiaateilta ja J-2-viisumilla mukaan lähteviltä perheenjäseniltä ei peritä viisumimaksuja.  Yhdysvaltojen suurlähetystö on tietoinen tästä erityisjärjestelystä, joten sinulta ei kysellä maksukuitteja esim. viisumihaastattelussa.

Yllä oleva aikataulu ja ohjeet perustuvat IIE/CIES:n Fulbright Suomi -säätiölle antamiin ohjeisiin sekä Yhdysvaltain suurlähetystön konsulaattiosaston antamiin tietoihin. Noudattamalla yllä olevia ohjeita viisumin haun pitäisi sujua ongelmitta. Ajantasaiset viisuminhakutiedot löytyvät aina parhaiten Yhdysvaltojen suurlähetystön omilta sivuilta.

Viisumihaastatteluajan varaaminen

Viisuminhakuprosessiin kuuluu haastattelu Helsingissä sijaitsevassa Yhdysvaltain suurlähetystössä.

DS-2019-lomakkeen saatuasi, varmista että sinulla on kaikki viisuminhankintaan vaadittavat asiakirjat koossa ja varaa aika viisumihaastatteluunToisin kuin muut viisuminhakijat, Fulbright-stipendiaatit varaavat ajan viisumihaastatteluun lähettämällä sähköpostin Yhdysvaltojen suurlähetystöön osoitteeseen [email protected].

Haastatteluaikoja tarjotaan yleensä maantaista torstaihin klo 8:30-10:30. Puolisolle ja 14 vuotta täyttäneille lapsille varataan erillinen haastatteluaika. Muista mainita viisumihaastatteluaikaa varatessasi, että olet Fulbright-stipendiaatti (Fulbright-sana on hyvä näkyä jo sähköpostin otsikkokentässä). Viisumianomus (DS-160-lomake) kaikkine vaadittuine liitteineen jätetään konsulaattiin haastattelussa. Katso tarkat ohjeet viisuminhakuprosessista ja tarvittavista dokumenteista ustraveldocs -sivustolta. Viisumianomuksen voi jättää enintään 90 päivää ennen DS-2019-lomakkeessasi ilmoitettua stipendikauden alkua

Yhdysvaltain suurlähetystön asiakaspalvelun yhteystiedot.

”Kahden vuoden sääntö”

Joiltakin vaihtovierailijoilta voidaan ohjelman päättymisen jälkeen edellyttää paluuta joko heidän omaan kotimaahansa tai maahan, jossa he ovat viimeksi pysyvästi asuneet (ns. Two-Year Home Country Residency Requirement). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hakijan on Yhdysvalloista lähtemisensä jälkeen oltava kahden vuoden ajan kirjoilla ja myös oleskeltava kyseisessä maassa, jotta hän voisi anoa uudestaan joko siirtolaisviisumia tai vierailuviisumia tilapäisenä työntekijänä (H) tai yhtiön sisäisenä työntekijänä (L). Sääntö ei kuitenkaan rajoita Yhdysvaltoihin suuntautuvia turistimatkoja kyseisenä aikana.

Kahden vuoden sääntö perustuu USA:n lakiin ja se koskee henkilöitä, joiden vaihto-ohjelma Yhdysvalloissa on kokonaan tai osittain, suoraan tai epäsuorasti Yhdysvaltain hallituksen viraston tai vaihtovierailijoiden oman maan hallituksen tai heidän laillisen, pysyvän asuinmaansa hallituksen rahoittama. Kahden vuoden sääntö koskee esimerkiksi kaikkia Kelan opintotuen saajia sekä graduate-tason Fulbright-stipendiaatteja, koska ohjelmaa rahoittavat sekä Suomen että Yhdysvaltain valtiot.

Mikäli kahden vuoden vaatimus on merkitty passiin, sitä ei poisteta automaattisesti edes sillä perusteella,että passin haltija on solmimassa avioliittoa Yhdysvaltain kansalaisen tai siirtolaisen kanssa ja siten suunnittelemassa pysyvää muuttoa Yhdysvaltoihin.

Jo stipendiä hakiessa olet tutustunut kahden vuoden sääntöön ja allekirjoituksellasi vahvistanut että olet siitä tietoinen. Fulbright Suomi -säätiön oletuksena on, että asia ei ole kohdallasi ajankohtainen. Joskus elämäntilanteet kuitenkin muuttuvat merkittävästi. Kahden vuoden sääntöön on tarvittaessa mahdollista hakea poikkeuslupaa (waiver). Waiveria haetaan oltaessa Yhdysvalloissa J-1-viisumilla. Yhdysvaltain lain mukaan waiveria voi hakea viidellä eri perusteella:

  1. a claim of Exceptional Hardship to a U.S. citizen or legal permanent resident spouse or child of an exchange visitor if the exchange visitor is required to return to the country of residence
  2. a claim that the participant will be persecuted due to race, religion, or political opinions if he/she returns to the country of residence
  3. a request from an interested U.S. Government Agency on the participant's behalf
  4. a No Objection Statement from your government
  5. a request by a designated State Health Department or its equivalent.

Suomalaisten stipendiaattien poikkeuslupa-anomukset ovat yleensä perustuneet Suomen No Objection Statement  -lausuntoon.

Anomusten käsittelyajat ovat stipendiaattiemme kokemusten mukaan vaihdelleet varsin paljon. Sinun on hyvä varautua siihen, että waiver-prosessi voi pahimmassa tapauksessa kestää pitkään. Joissain tapauksissa prosessi on saattanut kestää jopa kaksi vuotta. Hakuprosessi on siis syytä aloittaa ajoissa. Waiveria koskevan päätöksen tekee viime kädessä ja muista tahoista riippumatta United States Citizenship and Immigration Services -toimisto Department of Homeland Securityssa.

Perustietoa waivereista saat Travel.State.Gov. -sivulta. Tarkistathan sieltä ajantasaiset tiedot edellä mainittuja seikkoja koskien. 

12 Month Bar -sääntö

Henkilöillä, jotka ovat olleet Yhdysvalloissa J-viisumilla yli kuusi kuukautta edeltävän vuoden (12 kk) aikana, ei ole nk. 12 Month Bar -säännöksen mukaan oikeutta J-1 Research Scholar tai Professor -viisumiin seuraavaan 12 kuukauteen. 12 Month Bar -sääntöä sovelletaan sekä J-1 että J-2- viisumin haltijoihin.

Ohjelmakohtaiset lisätiedot

Katso tarkemmat ohjelmakohtaiset tiedot asiakirjoista, jotka sinun tulee toimittaa Fulbright Suomi -säätiöön ohjelmakoordinaattorillesi DS-2019-lomakkeen kirjoittamista varten.