Kolme henkilöä pöydän ääressä työskentelemässä tietokoneidensa äärellä.

Lyhytaikaiset opinnot ja kurssit

Useat yhdysvaltalaiset oppilaitokset järjestävät ulkomaisille opiskelijoille lukuisia viikosta aina vuoteen kestäviä eri alojen kursseja ja opetuskokonaisuuksia, jotka soveltuvat mm. täydennyskoulutustarkoitukseen.

Täydennyskoulutus

Monessa amerikkalaisessa korkeakoulussa toimii täydennyskoulutuskeskus, jota kutsutaan useasti nimellä school of continuing education tai university extension studies.

Kurssien aiheet vaihtelevat, ja opiskelijalla on valittavanaan lukuisia vaihtoehtoja yleisistä peruskursseista hyvin yksityiskohtaisiin erikoisvaihtoehtoihin.

Suuren tarjonnan vuoksi ei ole olemassa opasta, joka sisältäisi kaikki Yhdysvalloissa tarjolla olevat kurssit. Yksi hyödyllinen tapa kartoittaa oman alansa kurssivaihtoehtoja on ensin etsiä ne korkeakoulut, jotka järjestävät tutkinto-ohjelmia kyseessä olevalla erikoisalalla ja sitten tutkia, onko korkeakoululla tarjota myös lyhyempiä kursseja aiheesta.

Ainakin University Professional & Continuing Education Associationin jäsenyliopistot järjestävät erilaisia lyhytaikaisia koulutuksia.

Certificate-ohjelmat

Certificate-ohjelmat ovat tietyn teeman ympärille rakennettuja valmiita opintokokonaisuuksia, joissa voi opiskella usein osa-aikaisena tai kokopäiväisenä opiskelijana. Certificate-ohjelmat ovat suunnattu eri alojen ammattilaisille, jotka haluavat kehittyä alallaan ja suorittaa kursseja, jotka täydentävät ja/tai syventävät omaa osaamista tietyssä aihepiirissä. Certificate-ohjelmia tarjotaan sekä undergraduate- että graduate-tasoilla. Niiden kesto vaihtelee yleensä muutamasta kuukaudesta vuoteen. Certificate-ohjelmat eivät johda tutkintoon eli ne ovat niin sanottuja non-degree -ohjelmia. Ohjelman suoritettua osallistujalle myönnetään "certificate" tunnustuksena saavutetusta erityisosaamisesta. Ohjelmia tarjoaa yhdysvaltalaisissa yliopistoissa yleensä yksiköt nimeltä Continuing Education tai Extension Studies.

Kesäopinnot

Monet amerikkalaiset oppilaitokset järjestävät opetusta myös kesäisin. Kesälukukaudesta käytetään nimitystä summer term tai summer session. Kesäopetusta järjestävät ainakin North American Association of Summer Sessions -järjestön jäsenyliopistot.

Kielikurssit

Kurssin valinta

Lyhytkurssitarjonta ja sisältö on syytä kartoittaa yhtä huolellisesti jos ei huolellisemminkin kuin valitessa tutkinto-ohjelmaa, koska intensiivikursseille ei ole olemassa samanlaista akkreditointijärjestelmää kuin tutkintoon johtavilla ohjelmilla.

Hakukriteerit lyhytkursseille voivat olla verrattain joustavat ja opiskelijavalintaan ei välttämättä kiinnitetä riittävästi huomiota. Hakukriteereinä voivat olla esim. työkokemus ja kielitaito. Huomioi myös kurssien hinnat, jotka voivat nousta korkeiksi.

Huomioi seuraavat asiat:

  • Kurssien tai ohjelman sisältö. Mitä halutaan oppia ja mitä erityisosaamista kehittää? Onko ohjelman sisältö sovellettavissa omaan tarkoitukseen tai esimerkiksi työhön?
  • Mikä on ohjelman painopiste ja rakenne?
  • Onko ohjelma yleisluontoinen vai keskittyykö se johonkin erikoisalaan?
  • Kuinka käytännönläheinen ohjelma on?
  • Kuinka joustava ohjelmakokonaisuus on?
  • Onko opetushenkilökunnan tausta sopiva omiin tavoitteisiin?
  • Mitä opetustyyliä ohjelma noudattaa?
  • Minkälaisia osallistujia ohjelma houkuttelee?
  • Kuuluuko ohjelmaan käytännön jaksoja ja työharjoittelua?