Elämä Yhdysvalloissa

Tähän osioon on koottu alumnien vinkkejä tuleville stipendiaateille sekä alumnien omia kokemuksia Yhdysvalloista akateemiseen työhön sekä arkielämään liittyen.
It’s normal to experience some degree of culture shock as you adjust to living in the U.S.  Check out this article for more information about the process of adjusting and adapting to a new cultural environment!

Liikkuminen

"Transportaatiota ja ruoanhankintaa kannattaa miettiä ajoissa: hankkiiko auton vai ei, ja jos ei niin onko koti bussireittien, tarpeeksi suurten/edullisten ruokakauppojen jne. lähellä."

"Jopa alueella, jossa on todella hyvä ja toimiva julkinen liikenne, autolle olisi kyllä ollut usein käyttöä - Suomesta käsin ei välttämättä täysin ymmärrä miten pitkälle moni asia on Yhdysvalloissa rakennettu autoilijoita varten"

"Ilman ajokorttia voi pärjätä aivan mainiosti, riippuu vain asuinpaikasta! Joukkoliikenteessä luovimiseen löytyy apua älypuhelinsovelluksista."

"Autoa vuokratessa suosittelisin ottamaan kaikki vakuutukset, koska suomalaisten vakuutusten kanssa pelatessa voi ongelmatilanteessa olla aika vaikeaa, ja ne eivät myöskään ole välttämättä riittäviä. Korvausvaatimukset liikenteessä (kuten muissakin asioissa) voivat olla yllättävän isoja."

Sosiaalinen elämä

"Kadulla, kahviloissa ja kaikkialla kaupungissa ihmiset tulevat juttelemaan ja haluavat tietää lisää Suomesta ja Euroopasta. Keskustelut päätyvät aina kulttuurien välisten erojen vertailuun ja erilaisten soiaalipoliittisten mallien vaikutuksiin ihmisten arjessa -- Vaikka sosiaalinen verkostomme on täällä pieni, päivät ovat olleet hyvin sosiaalisia."

"Menkää rohkeasti mukaan vieraaseen kulttuuriin, amerikkalaiset ovat todella ystävällisiä ja ovat tottuneita ottamaan vastaan ihmisiä vieraasta maasta."

"Kannattaa heti aluksi selvittää kaikki mahdolliset sähköpostilistat ja säännöllisesti tapaavat workshopit ja epäviralliset tapaamiset, joihin voi osallistua."

"Facebookin kautta pääsee hyvin paikallisiin Suomi-ryhmiin ja sitä kautta erilaiseen toimintaan mukaan. Suomalaisten verkostot ovat vahvoja ja jos haluaa, niin on helppo tutustua paikallisiin (pysyviin) suomalaisiin asukkaisiin ja sitä kautta alkaa integroitumaan paikkakuntaan. Paikallisiin amerikkalaisiin voi olla haastavampaa tutustua, ja tämän kanssa täytyy tehdä aktiivisesti työtä. Koulun ja päiväkodin kautta voi helpommin tutustua paikallisiin vanhempiin ja sitä kautta alkaa luomaan uusia ystävyyssuhteita."

"Yksi klisee suomalaisten ja amerikkalaisten välisessä kommunikaatiossa on se, että suomalaiset ottavat amerikkalaisten ehdotukset turhan kirjaimellisesti. Mekin opimme kantapään kautta, että vaikka ystäväpiirissämme Suomessa se, että asiasta sovitaan kerran, on jo sitova sopimus, amerikkalaisten ystäviemme kanssa taas se, että asiasta ei puhuta vähään aikaan, on merkki siitä että sopimus ei enää päde ja että mieli on muuttunut. Vastaavasti asian ilmaiseminen kerran ei aina riitä vakuuttamaan muita omista aikomuksista, vaan tekemistä ja kiinnostusta täytyy vakuuttaa uudestaan ja uudestaan."

"Vaikka minua etukäteen varoitettiin amerikkalaisten ystävyyssuhteiden pinnallisuudesta, en itse kokenut ystävien löytymisen suhteen mitään ongelmia. Löysin amerikkalaisia ystäviä olemalla aktiivinen ja mukava. Amerikkalaiset näyttävät arvostavan positiivista asennetta ja hyvää huumoria. Hankin kavereita paitsi omalta laitokseltani, myös liittymällä ylioppilaskunnan harrastusjärjestöön (improvisaatiokerho) ja osallistumalla paikallisen couchsurfing-yhteisön toimintaan. Myös paikallinen Fulbright-järjestö tarjosi toimintaa ja kontakteja."

"Itse koen että vuoteni suurin anti oli koulun muissa tilaisuuksissa ja sosiaalisissa tapahtumissa, joten ei todellakaan kannata viettää kaikkea aikaa kirjastossa! Opintojen osalla priorisointi auttoi - eli päättää mitkä ovat itselle tärkeitä kursseja ja panostaa niihin. Professoreihin kannattaa olla aktiivisesti ja oma-aloitteisesti yhteydessä, vaikka se ei tule suomalaisilta kenties luonnostaan."

"Osallistuminen mahdollisimman monipuolisesti erilaisiin tapahtumiin, yliopiston ja muiden tahojen järjestämänä luo uusia mahdollisuuksia sosiaalisille suhteille. Kannattaa ehkä myös harkita johonkin harrastusryhmään liittymistä, jotta saisi pysyvämpiä ja säännöllisempiä verkostoja. Oma-aloitteisuus on verkostoitumisessa avain."

Työskentely yhdysvaltalaisen ohjaajan kanssa

"Neuvoisin aluksi olemaan itse hyvin oma-aloitteinen ja aktiivinen ohjaajaa kohtaan. Ehdota ohjaajallesi tapaamisia ja valmistaudu niihin hyvin ja konkreettisesti. Jos oman ohjaajan kanssa ei kuitenkaan yhteistyö ala toivomallasi tavalla sujua, kannattaa nopeasti kehitellä muita yhteistyökuvioita, eikä jäädä odottelemaan ohjaajan aktivoitumista, sillä näin ei välttämättä käy. Kannattaa rohkeasti lähestyä sähköpostitse muita potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Amerikkalaiset tutkijat ovat yleisesti ottaen hyvin aktiivisia ja ottavat avoimesti ja vilpittömästi uusia tutkijakollegoita vastaan. Ennen matkan alkua kannattaa tietysti sopia amerikkalaisen ohjaajan kanssa yksityiskohtaisesti siitä, mitä vierailu pitää sisällään, ja tukeutua tähän kirjalliseen sopimukseen, jos ohjaaja ei sitä noudata. Näin kumpikin osapuoli myös ymmärtää, mitä kummaltakin odotetaan."

Kulttuuri yliopistolla

"Tietynlainen amerikkalaisten tapa kommunikoida workshopeissa (kaikki puhuu koko ajan, vaikkei olisi mitään erityistä sanottavaa) piti opetella ja tuntui aluksi turhauttavalta."

"Asia jonka tajusin itse jälkikäteen on, että olisi ollut järkevää mennä tapaamaan professoria, jonka kurssia seuraan aivan kurssin alussa tai jopa ennen sen alkua. Toisin kuin Suomessa, opiskelijat kysyvät ja osallistuvat luennoilla aktiivisesti, joten omaa osallistumista helpottaa, jos luennoitsija tietää heti alussa hieman, kuka olet ja mitä teet kyseisessä yliopistossa."

"Amerikkalaisille on tärkeää hymyillä, keskustella, osoittaa kiinnostusta ja esittää kysymyksiä. Moni työtoverini kampuksella halusi jutella niitä näitä ennen kuin siirryimme työasioihin, minkä opin vuoden edetessä vähitellen huomioimaan."

"Yhdysvaltalainen kommunikointitapa on hienovaraisempi ja vähemmän suoraviivainen kuin suomalainen. Vaikka luennoilla on tärkeää esittää kysymyksiä, kysymykset esitetään kohteliaasti, pehmennöksiin kehystäen (mietin tässä että voisiko mahdollisesti...vaikkakin tietysti....), erityisesti jos kysymys liittyy vastakkaiseen mielipiteeseen tai mahdolliseen opettajan virheeseen. Jälkimmäisessä tapauksessa virhe nostetaan esiin vihjaamalla sen suuntaan, ei sanomalla suoraan."

Terveydenhuolto

"Kannattaa selvittää etukäteen, mihin sairaalaan tms. pitää mennä, jotta kulut (jotka voivat olla varsin merkittäviä) voidaan veloittaa suoraan sairas-/matkavakuutuksesta. Toisin sanoen on hyvä tarkistaa etukäteen, mikä lähialueen sairaala kuuluu vakuutusyhtiön verkostoon sekä selvittää toimipisteen aukioloajat."

Taking care of your mental health and not letting the stress accumulate is very important. 
- Finnish student 2022-23

Yleistä

"Puhelimen kuuluvuus osoittautui erittäin huonoksi. Palveluntarjoajia saattaa joutua kokeilemaan useita hyvän kuuluvuuden löytämiseksi."