Muita testejä

Akateemisia tasotestejä

Fulbright Suomi -säätiö ei järjestä testejä eikä koordinoi testivarauksia!

GED, General Educational Development Testing

GED-testin suoritustodistus vastaa amerikkalaisen High Schoolin päästötodistusta. GED on alunperin sellaisille aikuisopiskelijoille kehitetty tasotesti, jotka eivät ole käyneet loppuun amerikkalaista High Schoolia, mutta haluavat jatkaa opintojaan. Osa amerikkalaisista yliopistoista hyväksyy GED-testin High Schoolin päästötodistuksen sijaan. GED-testin läpäisy ei kuitenkaan yksin takaa pääsyä amerikkalaiseen korkeakouluun eikä ole myöskään itsestään selvästi hyväksytty kansainvälinen lukiotason päästötodistus.

Listätietoja: GED Testing Service
 

LSAT

Oikeustieteelliset korkeakoulut Yhdysvalloissa ja Kanadassa käyttävät opiskelijavalinnoissaan standardoitua, Law School Admission Test –testiä (LSAT).

LSAT-testi koostuu viidestä, 35 minuutin kestoisesta monivalintaosiosta ja 35 minuutin mittaisesta kirjoitusosiosta. Testi mittaa taitoja, joita pidetään oleellisina oikeustieteellisissä opinnoissa menestymisen kannalta: vaativien tekstien tarkkaa lukemista ja syvällistä ymmärtämistä, tiedon käsittelyä, järjestelyä ja kykyä tehdä annetusta tiedosta päätelmiä, kriittistä ajattelukykyä ja kykyä arvioida sekä analysoida muiden esittämiä väittämiä.

Tarkat tiedot LSAT-testistä saa Law School Admission Councilin verkkosivulta osoitteesta www.lsac.org/jd/lsat/ . Testiin on ilmoittauduttava hyvissä ajoin etukäteen: ohjeistus ja ilmoittautuminen tapahtuvat saman verkkosivun kautta.

USMLE

USMLE on Yhdysvalloissa lääketieteen opintoihin ja lääkärin toimilupaan liittyvä testi.

Lisätietoa testistä: