Test practice books on a shelf in a row

Kieli- ja tasotestaus

Amerikkalaiset korkeakoulut eivät yleensä järjestä pääsykokeita. Yhtenä opiskelijavaihdon peruskriteerinä käytetään standardoituja testejä, joita hakijat voivat suorittaa testikeskuksissa eri puolilla maailmaa.

Päätettyäsi mihin oppilaitokseen haluat, selvitä, mitä testejä oppilaitos vaatii. Tieto löytyy yleensä oppilaitosten kotisivuilta. Amerikkalaisten yliopistojen lisäksi myös monet muut tahot Yhdysvalloissa, Kanadassa ja muissa maissa käyttävät testejä opiskelijavalinnoissa ja työhönotossa.

Fulbright Suomi -säätiö ei järjestä kieli- tai tasotestejä eikä koordinoi testivarauksia!

Englanti vieraana kielenä -testi

TOEFL: kansainvälisesti käytetty englannin kielikoe

Kandidaattiopintoja koskevat tasotestit

SAT: Kriittistä lukutaitoa, matemaattisia taitoja sekä kirjoitustaitoa mittaava tasotesti, jonka avulla arvioidaan opiskelijan kykyä menestyä kandidaatitason korkeakouluopinnoissa.

ACT: Englannin kielen taitoa, lukemista, matematiikkaa ja  luonnontieteiden hallintaa mittaava tasotesti, vapaavalintaisena osiona kirjoittaminen. Testin avulla arvioidaan opiskelijan kykyä menestyä kandidaattitason korkeakouluopinnoissa.

Maisteri- ja tohtoriopintoja koskevat tasotestit

GRE: Kielellisiä, kvantitatiivisia ja analyyttisiä taitoja mittaava tasokoe. Edellytetään haettaessa maisteri- ja tohtoritason opintoihin.

GMAT: Kielellisiä ja matemaattisia taitoja sekä analyyttistä päättelykykyä mittaava tasokoe.GMAT on tarkoitettu lähinnä MBA-ohjelmiin tai muihin jatkotutkintotason Business Management-koulutusohjelmiin hakeville.