Vakuutus ja terveys

Vakuutusturva stipendikaudella

Stipendiaatti on itse vastuussa riittävän vakuutusturvan hankkimisesta stipendikaudelle.
 • On erittäin tärkeää, että Yhdysvaltoihin lähtevällä suomalaisella on riittävä vakuutusturva. Stipendiaatti on itse vastuussa riittävän vakuutusturvan hankkimisesta koko stipendikautensa ajaksi sekä itselleen että mukana matkustavalle perheelleen.
   
 • Konsultoi vakuutusyhtiötäsi riittävän vakuutusturvan määrittämisessä. Tarvittavan turvan laajuus voi vaihdella tapauskohtaisesti, mutta kaikki tarvitsevat vähintäänkin kattavan sairaus- ja tapaturmavakuutuksen (jotka kattavat myös matkat) sekä todennäköisesti matkatavaravakuutuksen. Huomioi myös mahdolliset hammaslääkärikulut. Sairaudenhoitokulut voivat Yhdysvalloissa helposti nousta kymmeniin tai jopa satoihintuhansiin dollareihin.
   
 • Varmista, että vakuutuksesi on riittävä myös yhdysvaltalaiselle isäntäyliopistollesi (joskus yhdysvaltalainen yliopisto hyväksyy ainoastaan heidän oman vakuutuksensa).
   
 • Mikäli et saa vakuutusta suomalaiselta vakuutusyhtiöltä (esim. jos oleskelet Yhdysvalloissa kauan), kannattaa selvittää, minkälaisia vakuutuksia yhdysvaltalainen isäntäyliopistosi myy kansainvälisille vierailleen. Jotkut kansainväliset vakuutusyhtiöt voivat myös tässä tilanteessa tarjota sopivia vakuutuspalveluja. 

ASPE-lisäturva

Fulbright-stipendiaatit (jotka ovat osa Yhdysvaltojen ulkoministeriön Fulbright-ohjelmaa) saavat automaattisesti ja ilmaiseksi Yhdysvaltojen ulkoministeriön tarjoaman ASPE-lisäturvan Fulbright-kauden ajaksi (voimassaolopäivämäärät on kirjattu allekirjoittamaasi stipendisopimukseen). Huom! ASPE ei astu voimaan ennen stipendikauden alkua, vaikka saapuisit maahan jo muutamia päiviä ennen varsinaisen Fulbright-kauden alkua. ASPE ei myöskään ole voimassa virallisen stipendikauden loputtua. ASPE on ns. ”supplemental emergency health benefit” eikä se toimi samalla tavoin kuin tavanomaiset vakuutukset. Yhdysvaltojen ulkoministeriö ei suosita pelkän ASPE:n varaan jättäytymistä.

Huomioi myös seuraavat:

 • ASPE ei ole voimassa Yhdysvaltojen ulkopuolella, mikäli matka ei liity Fulbright-tehtäviisi Yhdysvalloissa. Ilmoita IIE:n yhteyshenkilöllesi ja Fulbright Suomi -säätiöön etukäteen ulkomaanmatkoistasi, jolloin saat samalla tiedon ja varmistuksen ASPE:n voimassaolosta.
 • Kulukorvauksia hakiessa ASPE katsotaan toissijaiseksi kulujen korvaajaksi.
 • Lue lisätietoa ASPE-oppaasta

Lääkärintodistuslomake

Yhdysvaltojen ulkoministeriö edellyttää Fulbright-stipendiaateilta (jotka ovat osa Yhdysvaltojen ulkoministeriön Fulbright-ohjelmaa) lääkärintodistusta, joka sinun tulee toimittaa Fulbright Suomi -säätiölle. 

 • Saat lääkärintarkastuslomakkeen ohjelmakoordinaattoriltasi. Tässä sinulle ja lääkärillesi tiedoksi lomakeversio, joka sisältää tarkempia ohjeita lomakkeen täyttämistä varten. Huomaathan että lääkärin tulee täyttää kaikki kohdat ellei ohjeissa ole toisin ilmoitettu.
 • Lääkärintarkastuslomake on kaksiosainen: osan 1 täytät itse, osan 2 täyttää lääkäri.
 • Lääkärintodistuksen voi täyttää yksityisen tai julkisen terveydenhuollon palveluksessa oleva lääkäri.
 • Kaikkien lääkärintodistukseen vaadittavien tietojen kerääminen, laboratoriotutkimusten tulosten saaminen yms. vie yllättävän paljon aikaa, joten lääkäriaika on syytä varata hyvissä ajoin.
 • Huomaathan, että lääkärintodistus ei saa olla yli kuutta kuukautta vanhempi matkustaessasi Yhdysvaltoihin. 
 • Usein myös yhdysvaltalainen yliopisto pyytää opiskelijoiltaan selvitystä terveydentilasta. Monet yliopistot hyväksyvät Fulbright-lääkärintodistuksen omien lomakkeidensa sijaan.

Aikaisempien stipendiaattien suomalaisilta lääkäreiltä saamat vinkit tuberkuloositestiin liittyen:

"Fulbrightin lääkärinlomake vaatii tuberkuloosista JOKO ”Tuberculin Skin Test”:n (jota ei käsittääkseni enää Suomessa oikein harrasteta tai saa) TAI ”IGRA test”:n. Yhdysvaltoja varten asian kanssa painineet kollegat olivat tehneet selvitystä asiasta, ja ainakin Huslabissa tuon tutkimuksen täyttää tutkimus ”B- TbINFg”, eli nykyisellään https://huslab.fi/ohjekirja/6173.html (nämä tutkimusnimet ja numerot voivat elää tulevina vuosina). Lääkärit eivät varmasti ole tietoisia heti siitä, mikä testi halutaan, ja tuon voisi vinkkinä esittää tarkemmin muille stipendiaateille. Tärkeää on myös, että ainakin Huslabissa tulee tuo tutkimus 6173, eikä 6174, sillä 6174 on käsin määritetty ja maksaa jotain 274 euroa, siinä missä tuo linkkaamani 6173 riittää ja on jotain 62.4 euroa."

”Veritesti (IGRA) on hitaampi, vie 2-4 viikkoa, ja ihotesti (Mantaux) on nopea; tehdään kahdella käynnillä, 3vrk välein. Ihotestin kanssa vain on vaarana (tai kai molemmissa, mutta enemmän juuri ihotestissä), että tulos on positiivinen ja silloin joutuu ottamaan lisäksi keuhkoröntgenin, kuten on mainittu Medical Formissakin "PPD skin test results over 10mm require a chest X‐ray" (keuhkoröntgenin kulut jotain 100€ luokkaa Terveystalolla). Positiivinen testitulos voi tulla siksi, että rokotteesta on jäänyt ainetta kehoon, yleensä siksi että henkilö on nuori eli rokotteesta on ns. lyhyt aika. Lääkäri kommentoi, että Medical Formissa on näköjään nostettu tuota rajaa 5mm --> 10mm, eli hän tulkitsi, että sitä on helpotettu.”

Perheenjäsenten vakuuttaminen

Perheenjäseniä koskevien viisumisäännösten mukaan heidän vakuutusturvansa tulee täyttää tietyt vähimmäiskriteerit (katso General Administrative Requirements -otsikon alta kohta "Insurance"). Varmista vakuutusyhtiöltäsi, että perheenjäsentesi vakuutus kattaa nämä kriteerit.

Perheenjäsenten todistukset vakuutusturvasta on hyvä liittää heidän varsinaiseen viisumianomukseensa.