Verotus

Yleistä

 • Fulbright Suomi -säätiö on velvollinen ilmoittamaan maksamansa apurahat Suomen veroviranomaisille. Ilmoitamme veroviranomaisille stipendisummat sekä maksuvuodet. Teemme ilmoituksen kerran vuodessa siten, että edellisenä vuonna maksetut apurahat ilmoitetaan veroviranomaisille seuraavan vuoden tammikuussa. Ilmoitamme maksamamme apurahat veroviranomaisille kohdeapurahana (apurahan tyyppi), joka on myönnetty kulujen kattamiseen (apurahan myöntämisen peruste).
   
 • Fulbright Suomi -säätiön alumneilta saamamme palautteen perusteella voimme todeta, että suomalaiset stipendiaatit eivät ole pääsääntöisesti olleet verovelvollisia Yhdysvalloissa, jos he ovat saaneet tuloja ainoastaan Suomesta eivätkä lainkaan Yhdysvalloista. Vaikka stipendiaattien ei ole yleensä tällaisessa tapauksessa pitänyt maksaa veroja Yhdysvaltoihin, heidän on kuitenkin tullut jättää Yhdysvaltojen veroviranomaisille selvitys omasta tilanteestaan täyttämällä Yhdysvaltojen veroviranomaisten tietty lomake (esim. tutkijat: IRS:n lomake 8843). Alumnipalautteen pohjalta voimme myös vastaavasti todeta, että stipendiaatit ovat yleensä olleet verovelvollisia Yhdysvalloissa, mikäli he ovat saaneet tuloja Yhdysvalloista (esim. palkkaa tai apurahoja). Edellä oleva tieto perustuu alumneiltamme saamaamme raportointiin. Fulbright Suomi -säätiö ei vastaa tiedon oikeellisuudesta. Virallisesta Yhdysvaltojen verotuslainsäädännöstä voi lukea International Revenue Service (IRS) -organisaation verkkosivuilta.
   
 • Huomioithan, että verotustilanteet ovat usein yksilöllisiä, minkä vuoksi stipendiaatin tulee selvittää verotuksensa omakohtaisesti.
   
 • IIE tarjoaa verotusapua opiskelijakategorian ASLA-Fulbright Graduate Grant ja Fulbright-Technology Industries of Finland Grant -stipendiaateille Sprintax-palvelun (an online self-preparation software) avulla. Fulbright Distinguished Awards in Teaching -stipendiaatit saavat IREXilta apua verotuskysymyksissä.
   
 • Yhdysvaltojen verotusasioista voi kysyä neuvoa myös esimerkiksi isäntäyliopiston kansainvälisestä toimistosta tai soittamalla Yhdysvaltojen veroviranomaisten puhelinpalveluun (IRS international taxpayer hotline).

Verohallinnon ohjeistus

Apurahojen ja stipendien verotus

Vinkkejä alumneilta

Sain ensimmäiselle lukuvuodelleni 2018-2019 Fulbright Suomi -säätiön lisäksi apurahan myös toiselta suomalaiselta organisaatiolta. Heidän apuraha maksettiin yhdysvaltalaiselta pankkitililtä minun yhdysvaltalaiselle tililleni kahdessa osassa (kuten apurahamaksuissa on tapana). Valitettavasti heidän maksunsa tulivat kuitenkin molemmat vuoden 2018 puolella, mikä johti siihen, että kyseiseltä vuodelta maksamani lukukausimaksut alittivat apurahatuloni. Tämän seurauksena joudun maksamaan (nyt kaksi vuotta myöhemmin) 794 dollaria veroja, mikä on yllättävän paljon ottaen huomioon yhdistyksen antaman 20 000 dollarin apurahan. Apurahan toista puolikasta käytettiin kevään lukukausimaksun maksamiseen, mutta IIE:n Grantax ei hyväksy tätä syyksi olla verottamatta minulta summaa, sillä verotus koskee vain vuoden 2018 maksuja. Tulevien Fulbrightereiden tulisi siis pyytää apurahan myöntäjiä jaksottamaan maksunsa tarkasti eri vuosille, jottei tämänkaltaisia ongelmia synny. - Graduate Student-stipendiaatti 2018-2019

Muista, että vuoden aikana tulee täyttää myös Suomen veroilmoitus. Sitä varten kannattaa skannata kaikki siihen tarvittavat dokumentit, jotta sinulla on kaikki tiedot mukana, kun teet Suomen veroilmoitusta Yhdysvalloista käsin. - Graduate Student-stipendiaatti 2016-2017

Jos sinulla ei ole tuloja Yhdysvalloista, ei kannata hämmentyä lukuisista sähköposteista ja monimutkaisista nettilomakkeista - sinun tarvitsee postittaa vain yksi lomake. - Graduate Student-stipendiaatti 2015-2016

Käytä IIE:n tarjoamaa Grantax-palvelua sen sijaan, että yrittäisit selvitä veroista omillasi!
-Stipendiaatti 2015-2016

Joudun maksamaan tuloveroa jenkkeihin koska työskentelin yliopistolla, verotusasiat olivat hieman hankalia, mutta kun ohjeet pänttää tarkasti niin kyllä niistä selviää.
-Stipendiaatti 2015-2016

Kannattaa tehdä ITIN-hakemus ajoissa. Mikäli saatte mitään amerikkalaista rahoitusta Fulbright-apurahanne lisäksi, dokumentoikaa nämä huolellisesti, koska ne pitää raportoida IRS:lle. -Graduate Student-stipendiaatti 2015-2016

Byrokratian määrä on iso ja koneisto on hidas. Etenkin ITIN-numeron saanti kesti minulla lopulta kolme kuukautta (henk.koht. verotus numero). -Graduate Student-stipendiaatti 2015-2016

Tutustu myös Fulbright Mid-Career Professional Development Grant -ohjelman alumnin, Pirjo Kankaan blogikirjotukseen verotuksesta!

Säilytä kaikki verotukseen liittyvät paperit!

... meidän täytyy tehdä veroilmoitus Yhdysvaltoihin vielä Suomestakin käsin, vaikken enää ole siellä asunut elokuun jälkeen...se on mukava asia, että IIE/Grantax edelleen hoitaa asian puolestamme, mutta heille on lähetettävä samat dokumentit kun viime vuonna Yhdysvalloissa ollessani lähetin. ...kannattaa pitää Suomeen palaamisenkin jälkeen visusti tallessa tuo Form 231, joka siis vaatii notaarin leiman. IIE vastasi minulle, että he kelpuuttavat myös viime vuoden lomakkeeni, johon kävin hankkimassa yhdysvaltalaisen notaarin leiman.

On hyvä säilyttää kaikki dokumentit ja skannata ne. Opin vuoden aikana myös, että kannattaa pysyä rauhallisena mutkikkaiden lomakkeiden ja ohjeistusten kanssa. Olen aina saanut USA:n veroviranomaisilta henkilökohtaista sähköpostia hyvissä ajoin, jos esimerkiksi jokin lomake onkin jäänyt puuttumaan.- Graduate Student -stipendiaatti 2015-2016

Ernst & Youngin verotusohjeita

Alla on kuvattu erilaisia esimerkkitapauksia Fulbright-stipendiaattien tilanteista. Kunkin tapausesimerkin kohdalle on kirjattu EY:n veroasiantuntijan näkemys siitä, miten näissä eri tapauksissa henkilöä verotetaan. EY:n toimintaohjeet Suomen verotuksesta / USA:n verotuskohtelu ja menettely tulee tarkistaa sikäläiseltä asiantuntijalta.

Opiskelijat

CASE 1

 • Yhdysvalloissa 1 (lukuvuosi) - 5 vuotta
 • Suorittavat kursseja tai tekevät koko tutkinon (kandi, maisteri- tai tohtoritutkinto)
 • Fulbright-stipendi maksetaan Suomesta (summa noin 4 000 - 50 000 USD)
 • Stipendiaatit voivat saada myös muita apurahoja kuin Fulbright-stipendin Suomesta ja/tai USA:sta
 • Jotkut perheelliset stipendiaatit ottavat perheensä mukaan Yhdysvaltoihin

Suomi verottaa

Opiskelijat säilyvät yleensä non-resident alien –statuksella USA:ssa viisikin vuotta (maahanmuuttopuolella viisumityyppi nonimmigrant). Tällöin Suomi pysyy verosopimuksen mukaisena asuinvaltiona. USA ei verota stipendiä. Suomi verottaa omien sääntöjensä mukaan.

Stipendi on Suomessa veronalaista siltä osin kuin stipendin vuotuinen määrä yhdessä mahdollisten muiden stipendien, apurahojen, opintorahojen ja palkintojen kanssa tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen vähentämisen jälkeen ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän (25 547,52 € v. 2023). Verotuskäytännössä vähennyskelpoisiksi tulonhankkimiskuluiksi on yleensä hyväksytty mm. seuraavat menot:

 • Matkakulut USA:han ja takaisin sekä matkakulut USA:ssa majoituspaikan ja oppilaitoksen välillä;
 • Lukukausimaksut USA:ssa;
 • Opintomateriaalin hankinnat (kirjat, kopioinnit yms.);
 • Vuokrakulut;
 • ATK-kulut (tietokone, liittymäkulut yms.) / tulonhankkimiskuluina vähennetään se osa kuluista, joka liittyy tulonhankkimiseen, esim. 50 %.
 • Lisäksi Verohallinto on usein hyväksynyt vähennettäväksi lisääntyneet elantokustannukset eli Verohallinnon vuosittain vahvistama verovapaan USA:n päivärahan määrä tai jos eletään ”kodinomaisissa olosuhteissa”, puolet tästä (verovapaa USA:n päiväraha v. 2018 on enintään 66 €; New Yorkin, Los Angelesin ja Washingtonin osalta 72 €). Kuitenkin joissain tapauksissa Verohallinto voi hyväksyä vain edellä mainittua pienemmän summan vähennyskelpoiseksi.

Ylimenevää osaa verotetaan ansiotulona progressiivisen veroasteikon mukaan.

Vuoteen 2018 saakka apuraha on sen verovuoden tuloa, jona se on nostettavissa. Vuodelta 2019 toimitettavasta verotuksesta lähtien stipendit ja apurahat ovat sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan. Stipendistä tai apurahasta voidaan vähentää kustannusvarauksia tulevien vuosien vähennyskelpoisten kulujen osalta Verohallinnolle annettavan selvityksen perusteella (ks. Verohallinnon ohje ”Apurahojen, stipendien, tunnustuspalkintojen ja muiden palkintojen verotus”).

Veroilmoitus, kun Suomi verottaa

Ilmoita veronalaisen stipendin määrä veroilmoituksella kohdassa 1.4 Muut ansiotulot. Voit ilmoittaa negatiivisen tuloksen veroilmoituksella kohdassa 3.4 Tulonhankkimiskulut/Muut kulut (on mahdollista, että vähennystä ei myönnetä). Anna selvitys kaikista saaduista stipendeistä ja apurahoista sekä tulonhankkimiskuluista veroilmoituksen lisätiedoissa tai erillisellä liitteellä. Tähän tarkoitukseen voit käyttää myös soveltuvin osin veroilmoituslomaketta 15 Taiteilijan ja freelancerin tulot.

Suomi ei verota

Jos sinut voidaan katsoa Suomen ja USA:n välisen verosopimuksen mukaan USA:ssa asuvaksi, Suomi ei voi verottaa stipendiä, vaikka em. vuotuinen euromääräraja ylittyisi.

Perusedellytys sille, että sinut voidaan katsoa USA:ssa asuvaksi, on se, että olet USA:n verolainsäädännön mukaan siellä asuva (resident alien). Jos vaadit, että sinut tulee katsoa verosopimuksen mukaan USA:ssa asuvaksi, Suomen Verohallinto todennäköisesti vaatii sinua toimittamaan USA:n veroviranomaisten (IRS) antaman asuinpaikkatodistuksen (Tax residency certificate). IRS:llä on tähän tarkoitukseen oma hakemuslomake.

Seuraavilla edellytyksillä verosopimuksen mukaiseksi asuinvaltioksi tulisi katsoa USA:

 • Sinulle ei jää Suomeen asuntoa käyttöösi.
 • Jos sinulle jää Suomeen asunto käyttöösi, sinulla on normaalit asumiskriteerit täyttävä asunto käytössäsi myös USA:ssa ja oleskelusi siellä kestää yli vuoden (perustuu käytäntöön, verosopimuksessa ei sinällään ole mitään aikarajoja).
 • Jos olet perheellinen, perhe seuraa sinua USA:han.
 • Saat em. asuinpaikkatodistuksen IRS:ltä.

USA:ssa stipendi on lähtökohtaisesti verovapaa verosopimuksen artiklan 20 perusteella. Mahdolliset USA:n verotuskäytännön mukaiset dollarimääräiset rajat verovapaudelle tulee kuitenkin tarkistaa erikseen sikäläiseltä veroasiantuntijalta.

Veroilmoitus, kun Suomi ei verota

Vaikka Suomi ei voi verottaa stipendiä, sinun tulee kuitenkin ilmoittaa stipendi veroilmoituksen lisätiedoissa tai erillisellä liitteellä. Samalla sinun tulee lisätä seuraava vaatimus veroilmoituksen lisätietoihin tai liitteelle: ”Suomi ei saa verottaa saamaani stipendiä. USA on Suomen ja USA:n välisen verosopimuksen artiklan 4 mukainen asuinvaltio, joten verosopimuksen artiklan 21 mukaisesti vain USA:lla on oikeus verottaa stipendi.” Liitä vaatimuksen tueksi em. IRS:n antama asuinpaikkatodistus.

 

CASE 2

 • Stipendiaatti saattaa myös työskennellä opiskelujen ohella yhdysvaltalaisen yliopiston kampuksella opettajan tai tutkijan apuna ja voi saada tästä palkkaa yhdysvaltalaiselta yliopistolta.

Suomi verottaa

Mikäli Suomi on verosopimuksen mukainen asuinvaltio, stipendi verotetaan Suomessa (ks. Case 1). USA ei verota stipendiä. Suomi verottaa omien sääntöjensä mukaan.

Ns. kuuden kuukauden verovapaussääntö ei sovellu palkkaan, koska ulkomailla oleskelu ei johdu työstä. Suomi verottaa palkan. Myös USA verottaa palkan. Suomi hyvittää liittovaltion veron eli vähentää sen Suomessa maksettavista veroista. Mahdollista osavaltion veroa Suomi ei hyvitä.

Veroilmoitus, kun Suomi verottaa

Stipendi kuten Case 1. Jos kulujen vähentämisen jälkeen stipendin osalta tulos on negatiivinen, kohdista ainakin USA:n asunnon ja työpaikan välisten matkojen kulut palkkaan eli vaadi vähennys veroilmoituksen kohdassa 3.5 Asunnon ja työpaikan väliset matkat.

Ilmoita yhdysvaltalaisen yliopiston maksama palkka veroilmoituksen kohdassa 10.2 Muut ulkomaan ansiotulot ja USA:n liittovaltion vero veroilmoituksen kohdassa 11.1 Ulkomaan verot. Anna selvitys USA:sta saamastasi palkasta lomakkeella 16 (Selvitys ulkomaantuloista, kohta 4 Ulkomaantyöskentely, johon ei sovellu kuuden kuukauden sääntö). Säilytä mahdollisia verotoimiston tiedusteluja varten yhdysvaltalaiselta yliopistolta saamasi palkkatosite (lomake W-2 tai vastaava tosite).

Suomi ei verota

Kuten edellä Case 1. Jos sinut voidaan katsoa Suomen ja USA:n välisen verosopimuksen mukaan USA:ssa asuvaksi, Suomi ei voi verottaa stipendiä, vaikka em. vuotuinen euromääräraja ylittyisi. Suomi ei voi myöskään verottaa yhdysvaltalaisen yliopiston maksamaa palkkaa.

Veroilmoitus, kun Suomi ei verota

Vaikka Suomi ei verosopimuksen mukaan voi verottaa stipendiä eikä yhdysvaltalaisen yliopiston maksamaa palkkaa, sinun tulee kuitenkin ilmoittaa ne Suomen(kin) veroilmoituksellasi. Ilmoita stipendi ja palkka veroilmoituksen lisätiedoissa tai erillisellä liitteellä. Tee samalla verosopimukseen perustuva vaatimus siitä, ettei Suomi saa verottaa: ”Suomi ei saa verottaa Yhdysvalloissa tehdystä työstä yhdysvaltalaisen yliopiston minulle maksamaa palkkaa eikä saamaani stipendiä. USA on Suomen ja USA:n välisen verosopimuksen artiklan 4 mukainen asuinvaltio, joten verosopimuksen artiklojen 15 ja 21 mukaisesti vain USA:lla on oikeus verottaa palkka ja stipendi.” Liitä vaatimuksen tueksi em. IRS:n antama asuinpaikkatodistus ja/tai jäljennös USA:n veroilmoituksestasi.

 

Tutkijat, ammattitaitojen kehittäjät ja opettajat

CASE 3

 • Yhdysvalloissa 3-12 kuukautta
 • Menevät tekemään tutkimusta Yhdysvaltoihin ennen väittelemistä tai väittelemisen jälkeen ja osa menee kehittämään Yhdysvaltoihin omaa ammattitaitoaan ja suorittavat täydennysopintoja, vierailevat eri kohteissa ja esim. luennoivat
 • Stipendiaatit voivat saada myös muita apurahoja Fulbright-stipendin lisäksi (yleensä vain Suomesta)
 • Jotkut voivat saada Yhdysvalloissa oloaikana myös palkkaa suomalaiselta kotiyliopistoltaan
 • Jotkut perheelliset stipendiaatit ottavat perheensä mukaan Yhdysvaltoihin
 • Fulbright-stipendi maksetaan Suomesta (summa noin 2 000 – 50 000 USD)
 • Joku saattaa saada USAssa ollessaan myös vuorotteluvapaa korvausta

Suomi verottaa

Mikäli Suomi on verosopimuksen mukainen asuinvaltio, stipendi ja muut apurahat verotetaan kuten Case 1:ssä. USA ei verota stipendiä eikä muita apurahoja. Suomi verottaa omien sääntöjensä mukaan.

Palkkaan voi soveltua ns. kuuden kuukauden sääntö, joskin voi olla tapauskohtaista tulkintaa siitä, johtuuko oleskelu USA:ssa työstä. Jos olet työsuhteessa suomalaiseen yliopistoon Fulbright-kautesi aikana, ole yhteydessä yliopistosi henkilöstöhallintoon hyvissä ajoin ennen lähtöä, jotta työnantajasi voi tehdä tarvittavat toimenpiteet.

Yksi kuuden kuukauden säännön soveltamisen edellytyksistä on se, että USA voi verottaa palkan verosopimuksen mukaan. Tämä taas yleensä edellyttää, että oleskelet USA:ssa yli 183 päivää 12 kuukauden ajanjaksona. Jos palkka on USA:ssa veronalaista, se tulee ilmoittaa sikäläisellä veroilmoituksella ja vero tulee maksaa paikallisten säännösten mukaisesti.

Vuorotteluvapaakorvaus verotetaan normaalisti Suomessa.

Veroilmoitus, kun Suomi verottaa

Stipendi ja muut apurahat kuten Case 1. Jos suomalaisen yliopiston maksama palkka on Suomessa veronalaista ja stipendin osalta tulos on negatiivinen, kohdista ainakin USA:n asunnon ja työpaikan välisten matkojen kulut palkkaan eli vaadi vähennys veroilmoituksen kohdassa 3.5 Asunnon ja työpaikan väliset matkat.

Jos suomalainen yliopisto on käsitellyt palkan normaalisti Suomessa veronalaisena ja kuuden kuukauden sääntö kuitenkin soveltuisi siihen, tee ao. korjaus veroilmoituksen kohtaan 1.1 Palkat ja luontoisedut ja anna kuuden kuukauden säännön soveltumisedellytyksistä selvitys lomakkeella 16 (Selvitys ulkomaantuloista, kohta 3 Ulkomaantyöskentely, johon vaadit sovellettavaksi kuuden kuukauden sääntöä).

Jos USA verottaa suomalaiselta yliopistolta saamasi palkan (oleskelusi USA:ssa ylittää 183 pv) ja se on myös Suomessa veronalaista tuloa, merkitse USA:n liittovaltion veron määrä veroilmoituksen kohtaan 11.1 Ulkomaan verot. Anna lisäksi selvitys USA:ssa työskentelystä lomakkeella 16 (Selvitys ulkomaantuloista, kohta 4 Ulkomaantyöskentely, johon ei sovellu kuuden kuukauden sääntö). Varaudu toimittamaan vaadittaessa verotoimistolle jäljennös USA:n veroilmoituksestasi ja USA:n liittovaltion veron maksamista koskevasta tositteesta. Voit halutessasi myös liittää jäljennökset näistä veroilmoitukseesi.

Vuorotteluvapaakorvauksen ja siitä toimitetun ennakonpidätyksen tulisi sisältyä maksajan ilmoittamana esitäytetyn veroilmoituksen tietoihin. Tarkista onko näin. Ellei, ilmoita korvaus veroilmoituksen kohdassa 1.3 Etuudet ja ennakonpidätys veroilmoituksen kohdassa 2.1 Ennakonpidätykset.

Suomi ei verota

Kun oleskelet USA:ssa korkeintaan 12 kuukautta, sinun todennäköisesti katsotaan asuvan Suomessa verosopimuksen mukaan. Ei kuitenkaan silloin, jos olet USA:n verotuksessa resident alien eikä sinulla ole käyttöösi varattuna Suomessa asuntoa USA:ssa asumisesi aikana. Mutta se vaihtoehto, että olisit USA:n verotuksessa resident alien näin lyhyen oleskelun aikana ollessasi maahanmuuttomielessä nonimmigrant statuksella, on lähinnä teoreettinen, vaikka perheesikin olisi mukana USA:ssa. Siten tätä vaihtoehtoa ei käsitellä pidemmälle.

 

CASE 4                                                                                                        

 • Muuten kuten Case 3, mutta joillekin stipendi maksetaan kokonaan Yhdysvalloista

Suomi verottaa

Suomi on verosopimuksen mukainen asuinvaltio. Suomesta saadut apurahat kuten Case 3. USA ei verota näitä apurahoja. Suomi verottaa omien sääntöjensä mukaan.

Yhdysvaltalaisen tahon sinulle maksama stipendi on USA:n säännösten mukaan lähtökohtaisesti veronalaista USA:ssa. Kun kuitenkin olet verosopimuksen mukaan Suomessa asuva, voit vaatia verosopimuksen artiklaan 21 perustuvaa vapautusta USA:n liittovaltion verosta jo stipendin maksuvaiheessa antamalle stipendin yhdysvaltalaiselle maksajalle lomakkeen W-8BEN. Tätä varten tarvitaan ns. Individual Tax Indentification Number (ITIN), jota sinun tulee hakea erikseen.

Veroilmoitus, kun Suomi verottaa

Suomesta saadut apurahat, suomalaisen yliopiston maksama palkka ja vuorotteluvapaakorvaus kuten Case 3.

Ilmoita yhdysvaltalaisen tahon maksama stipendi yhdessä Suomesta maksettujen apurahojen kanssa vähennettynä tulonhankkimiskuluilla veroilmoituksen kohdassa 10.2 Muut ulkomaan ansiotulot. Anna selvitys stipendistä, muista apurahoista ja tulonhankkimiskuluista veroilmoituksen lisätiedoissa tai erillisellä liitteellä (voit myös käyttää soveltuvin osin lomaketta 15 Taiteilijan ja freelancerin tulot).

Suomi ei verota

Kun oleskelet USA:ssa korkeintaan 12 kk, sinun todennäköisesti katsotaan asuvan Suomessa verosopimuksen mukaan. Ei kuitenkaan silloin, jos olet USA:n verotuksessa resident alien eikä sinulla ole käyttöösi varattuna Suomessa asuntoa USA:ssa asumisesi aikana. Mutta se vaihtoehto, että olisit USA:n verotuksessa resident alien näin lyhyen oleskelun aikana ollessasi maahanmuuttomielessä nonimmigrant statuksella, on lähinnä teoreettinen, vaikka perheesikin olisi mukana USA:ssa. Siten tätä vaihtoehtoa ei käsitellä pidemmälle.

Nämä toimintaohjeet perustuvat 24.8.2018 voimassa oleviin säännöksiin ja verotuskäytäntöön. Tämän jälkeen tapahtuneita muutoksia ei ole otettu huomioon. Edellä olevat kommentit koskien USA:n verotusta koskevat vain USA:n liittovaltion verotusta. Osavaltio- ja paikallistason verokohteluissa voi olla eroja liittovaltiotason verokohteluun. Suomen ja USA:n välinen verosopimus koskee USA:n osalta vain liittovaltion veroa.