Opiskelijoita graduation-hatut päässä, kuva otettu yleisön takaa.

Maisterin- ja tohtorintutkinnot

Yliopistoissa voi suorittaa perustutkinnon jälkeen jatkotutkintoja ja yliopistollisia ammattitutkintoja. Kansainväliset opiskelijat voivat suorittaa myös opintoja, jotka eivät tähtää koko tutkintoon Yhdysvalloissa.

Graduate School

Jatkotutkintotason opintoja tarjoavia oppilaitoksia on Yhdysvalloissa noin 1 700. Jatkotutkintoja ovat Master’s degree ja Doctor’s degree. Näitä tutkintoja tarjoavasta laitoksesta käytetään nimitystä graduate school.

Yliopistollisia ammattitutkintoja (first professional degrees) voi suorittaa mm. lääketieteessä (M.D.) ja oikeustieteessä (J.D.).

Master's Degree

Master-tutkinnon suorittaminen vaatii yhden tai tavallisimmin kahden vuoden opinnot Bachelor-tutkinnon jälkeen. Opiskelijoilta vaaditaan yleensä loppukokeen suorittamista tai muunlaista osoitusta opintoalansa hallitsemisesta. Tutkinnon suorittajalta ei aina vaadita tutkielman (thesis) laatimista. Se on kuitenkin tavallista mm. humanistisissa tieteissä, luonnontieteissä ja tekniikan alalla.

Master-tutkinto vastaa Suomessa lähinnä maisterin tutkintoa (ylempää korkeakoulututkintoa).

Doctor's Degree

Tohtorintutkintoon voi hakea joko suoraan Bachelor-tutkinnon suorittamisen jälkeen tai Master-opintojen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen kestää alasta ja pohjakoulutuksesta riippuen 4–7 vuotta. Tutkintovaatimuksiin kuuluu lähes aina väitöskirja (dissertation).

First Professional Degree

First professional degree -ohjelmia ovat mm. lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen sekä oikeustieteen koulutusohjelmat. Näihin ohjelmiin pyritään Bachelor-tutkinnon suorittamisen jälkeen ja ne kestävät koulutusohjelmasta riippuen yleensä kolmesta vuodesta ylöspäin. Näitä aloja ei voi opiskella undergraduate-tasolla.

Määräaikaiset opinnot

Aina jatko-opiskelijan tavoitteena ei ole suorittaa koko tutkintoa Yhdysvalloissa. Useimmissa yliopistoissa opiskelijan on mahdollista suorittaa opintoja määräaikaisesti esimerkiksi yhden lukukauden tai lukuvuoden ajan.

Non-degree-opinnot

Non-degree -opiskelija osallistuu opetukseen tutkinto-opiskelijoiden tapaan, mutta ei suorita tutkintoa Yhdysvalloissa. Yleensä yliopistot myöntävät non-degree-paikkoja opiskelijoille, jotka ovat suorittamassa tutkintoa jossakin toisessa yliopistossa. Non-degree-opintoja suunnittelevan kannattaa sopia oman oppilaitoksen kanssa amerikkalaisten opintosuoritusten hyväksilukeminen omaan tutkintoon hyvissä ajoin opintovierailua .

Koska non-degree-opiskelija osallistuu opetukseen, hän maksaa täydet lukukausimaksut tutkinto-opiskelijan tapaan.

Visiting scholar

Joskus jatko-opiskelijan ei tarkoituksena ei ole suorittaa kursseja amerikkalaisessa yliopistossa, vaan keskittyä oman tutkimuksen tekoon. Moniin yliopistoihin on mahdollista päästä ns. vierailevana tutkijana. Tällöin opiskelijalla ei ole varsinaista opinto-oikeutta, mutta hänen on mahdollista käyttää yliopiston kirjastoja ja muita palveluja sekä mahdollisesti saada ohjausta tutkimustyölleen amerikkalaiselta professorilta. Vierailja-statuksesta käytetään eri yliopistoissa eri nimityksiä. Visiting scholar, visiting student tai special student ovat näistä yleisimpiä.

Vierailevan tutkijan oikeudet ja velvollisuudet vaihtelevat yliopistoittain. On hyvä tarkistaa etukäteen, mitä oikeuksia saisit vierailevana tutkijana: voitko käyttää kirjastoja ja arkistoja, pystyykö yliopisto antamaan sinulle työhuoneen, mitä muita yliopiston palveluja voit käyttää. Vierailevat tutkijat eivät yleensä maksa lukukausimaksuja, mutta heiltä saatetaan veloittaa muita pienempiä maksuja esimerkiksi terveydenhuoltopalvelujen tai yliopiston tietokoneiden käyttämisestä. Yliopiston kanssa sovitut asiat on hyvä pyytää kirjaamaan yliopiston kutsukirjeeseen.

Joskus vierailevan tutkijan on mahdollista seurata opetusta (audit) ilman, että kursseista saa varsinaisen arvostelun tai opintosuorituksia. Tietoa vierailevan tutkijan oikeuksista saat laitokselta sekä Admission office -toimistosta tai kansainvälisten asioiden toimistosta.

Etsi sopivia yliopistoja ja ohjelmia sitä varten suunnitelluilla hakukoneilla

Lisätietoja maisteri- ja tohtoritason opinnoista ja tutkimuksesta