Opiskelijoita graduation-hatut päässä, kuva otettu yleisön takaa.

Maisterin- ja tohtorintutkinnot

Yliopistoissa voi suorittaa kandidaatin tutkinnon jälkeen jatkotutkintoja ja yliopistollisia ammattitutkintoja. Kansainväliset opiskelijat voivat suorittaa myös opintoja, jotka eivät tähtää koko tutkintoon Yhdysvalloissa.

Graduate School

Jatkotutkintotason opintoja tarjoavia oppilaitoksia on Yhdysvalloissa noin 1 700. Jatkotutkintoja ovat Master’s degree ja Doctor’s degree. Näitä tutkintoja tarjoavasta laitoksesta käytetään nimitystä graduate school.

Yliopistollisia ammattitutkintoja (first professional degrees) voi suorittaa mm. lääketieteessä (M.D.) ja oikeustieteessä (J.D.).

Master's Degree

Master-tutkinnon suorittaminen vaatii yhden tai tavallisimmin kahden vuoden opinnot Bachelor-tutkinnon jälkeen. Opiskelijoilta vaaditaan yleensä loppukokeen suorittamista tai muunlaista osoitusta opintoalansa hallitsemisesta. Tutkinnon suorittajalta ei aina vaadita tutkielman (thesis) laatimista. Se on kuitenkin tavallista mm. humanistisissa tieteissä, luonnontieteissä ja tekniikan alalla.

Master-tutkinto vastaa Suomessa lähinnä maisterin tutkintoa (ylempää korkeakoulututkintoa).

Doctor's Degree

Tohtorintutkintoon voi hakea joko suoraan Bachelor-tutkinnon suorittamisen jälkeen tai Master-opintojen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen kestää alasta ja pohjakoulutuksesta riippuen 4–7 vuotta. Tutkintovaatimuksiin kuuluu lähes aina väitöskirja (dissertation).

First Professional Degree

First professional degree -ohjelmia ovat mm. lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen sekä oikeustieteen koulutusohjelmat. Näihin ohjelmiin pyritään Bachelor-tutkinnon suorittamisen jälkeen ja ne kestävät koulutusohjelmasta riippuen yleensä kolmesta vuodesta ylöspäin. Näitä aloja ei voi opiskella undergraduate-tasolla.

Määräaikaiset opinnot

Aina tavoitteena ei ole suorittaa koko tutkintoa Yhdysvalloissa. Useimmissa yliopistoissa opiskelijan on mahdollista suorittaa opintoja määräaikaisesti esimerkiksi yhden lukukauden tai lukuvuoden ajan. Katso alla lisätietoa Non-degree student ja Visiting student researcher (VSR) -statuksen tarjoamista mahdollisuuksista.