Akkreditointi

Yhdysvalloissa akkreditoinnilla tarkoitetaan korkeakoulujen vapaaehtoista vertaisarviointia. Akkreditoinnin tarkoituksena on valvoa ja edistää koulutuksen laatua. Akkreditointi voi olla oppilaitoskohtainen tai ohjelmakohtainen.

Akkreditointijärjestelmä (Accreditation) on kehittynyt, sillä liittovaltion opetusministeriö (Department of Education) ei valvo koulutusta samalla tavalla kuin esimerkiksi Suomessa. Korkeakoulu voi saada akkreditoinnin erityiseltä akkreditointikomissiolta, mikäli oppilaitos täyttää tietyt komission asettamat perusedellytykset (mm. tietyt tutkintojen rakenne- ja sisältövaatimukset). Akkreditointi ei kerro oppilaitosten keskinäistä paremmuusjärjestystä.

Perusteena mm. opintotuen myöntämisessä sekä tutkintojen rinnastamisessa

Vaikka akkreditointi on yksityinen ja periaatteessa vapaaehtoinen prosessi, sitä käytetään kriteerinä monessa virallisessa yhteydessä silloin kun esimerkiksi arvioidaan oppilaitoksen laatua.

Suomessa Kela käyttää akkreditointitietoja yhtenä perusteena myöntäessään opintotukia USA:ssa opiskelua varten. Samoin akkreditointiin kiinnitetään huomiota, jos opiskelija haluaa siirtää opintosuorituksiaan oppilaitoksesta toiseen tai haluaa rinnastaa Yhdysvalloissa suoritetun tutkintonsa saadakseen virkakelpoisuuden Suomessa (esim. opettajat).

Mikäli Kela pyytää opiskelijaa toimittamaan todistuksen oppilaitoksen akkreditoinnista, Kelan 25.8.2020 antaman ohjeistuksen mukaan todistukseksi kelpaa seuraavat: 

  • kuvakaappaus yliopiston verkkosivuilta, josta ilmenee yliopiston akkreditointi  tai
  • pyytää yliopistosta todistus akkreditoinnista.
Tarkista aina oppilaitoksen akkreditointi ennen hakua! Akkreditoinneista on yleensä maininta oppilaitoksen verkkosivuilla tai tutustu tästä liittovaltion opetusministeriön raportoimaan tietokantaan.

Autamme kaikissa akkreditointiin liittyvissä kysymyksissä. Ota meihin yhteyttä!

Oppilaitoskohtainen ja koulutusalakohtainen akkreditointi

Oppilaitoskohtainen akkreditointi

Oppilaitoskohtaista akkreditointia (Institutional accreditation) tekevät alueelliset (regional) tai valtakunnalliset (national) akkreditointikomissiot. Arvioinnin kohde on silloin oppilaitos kokonaisuutena, eivät yksittäiset koulutuslinjat. Viisainta on valita oppilaitos, jonka oppilaitoskohtainen akkreditointi on kunnossa.

Koulutusalakohtainen akkreditointi

Koulutusalakohtaisessa akkreditoinnissa (Specialized accreditation) arvioinnin kohteena on tietty opintoala. Akkreditoinnin myöntää valtakunnallinen akkreditointielin (esim. alan ammatillinen organisaatio). Kaikilla opintoaloilla ei ole omaa akkreditointielintä.

Jatkuvaa arviointia

Akkreditointi ei ole pysyvä tila, vaan kaikki akkreditoidut oppilaitokset arvioidaan uudestaan noin 5-10 vuoden välein tai muuna ajankohtana, jos akkreditoinnin myöntäjä katsoo arvioinnin tarpeelliseksi (esim. valitukset oppilaitoksesta). Varmuuden vuoksi akkreditointi kannattaa siis tarkistaa vain uusimmilta akkreditointilistoilta.

Hyväksytyt akkreditoijat

HUOM! Akkreditointitoiminnassa on mukana myös ns. villejä organisaatioita. Siksi oppilaitoksen akkreditoinnin tarkistaminen ei yksin riitä, vaan on myös tarkistettava, onko akkreditoinnin myöntänyt elin hyväksyttyjen akkreditoijien listalla!

Artikkeli Fulbright Finland News -lehdessä 2/2009: Korkeakoulutuksen akkreditointi Yhdysvalloissa.