Tutkijaliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen -seminaari

Tutkijoiden kansainvälisen liikkuvuuden edistämisen avaintekijät tunnistettu

Mitkä tekijät kannustavat tutkijaa lähtemään ulkomaille töihin ja mitkä taas estävät ulkomaille lähtöä? Miten maahamme saataisiin rekrytoitua lisää erinomaisia ulkomaisia tutkijoita? Ja miten eri toimijat voivat edistää kansainvälistä liikkuvuutta? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin Suomen Akatemian, CIMO:n, Fulbright Centerin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisessä Tutkijanliikkuvuus  - avain kansainvälisyyteen -seminaarissa 28.5.2013, johon osallistui kansainvälistymis- ja rekrytointikysymysten parissa työskenteleviä asiantuntijoita mm. eri ministeriöistä, virastoista, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.

>> Seminaarin ohjelma