Opiskelijakategoriat

Opiskelijakategoriat

Kategoriapäätös tulee tehdä omien tavoitteiden pohjalta. Päätä missä opiskelijakategoriassa haluat hakeutua yliopistoon ennen isäntäyliopiston etsintää. Kategorian vaihtaminen myöhemmin voi olla vaikeaa. Mikäli haluat muuttaa kategoriaasi, sinun tulee olla ennen muutosta yhteydessä Fulbright Suomi -säätiöön.

Kategoriasta riippumatta, kaikkien Fulbright-stipendiaattien tulee kirjautua yhdysvaltalaiseen korkeakouluun kokopäiväiseksi opiskelijaksi (full time; degree student, non-degree student, visiting scholar).

Degree student

Tutkinto-opiskelija eli degree student suorittaa yhdysvaltalaisessa yliopistossa koko tutkinnon. Koko tutkinnon suorittavalta opiskelijalta peritään yliopiston lukukausimaksu. Yhdysvaltalaisten yliopistojen tutkinto-ohjelmiin voi tutustua esimerkiksi Peterson’s-hakukoneen avulla.

Non-degree student

Opiskelijasta, joka haluaa suorittaa yhdysvaltalaisessa yliopistossa irrallisia kursseja (esim. sivuaineopinnot tai certificate-ohjelman) ja saada niistä merkinnät opintorekisteriotteeseen, käytetään nimitystä non-degree student. Kaikkiin yhdysvaltalaisiin yliopistoihin/opinto-ohjelmiin ei ole välttämättä mahdollista päästä non-degree-opiskelijana, jonka vuoksi on tärkeää, että selvität heti aluksi non-degree-opintomahdollisuuden suoraan sinua kiinnostavilta yliopistoilta.

Viime aikoina non-degree-opiskelijapaikan saaminen yhdysvaltalaisesta yliopistosta on ollut aiempaa haasteellisempaa. Kannattaa huomioida, että yliopistot suosivat yleensä koko tutkinnon suorittavia opiskelijoita ja antavat heille usein etusijan mm. kursseille ilmoittautumisessa. Tästä johtuen non-degree-opiskelijalla ei välttämättä aina ole mahdollisuutta suorittaa niitä kursseja, joihin hän on etukäteen suunnitellut ilmoittautuvansa. Non-degree-opiskelijan on hyvä huomioida myös se, että kaikkia kursseja ei järjestetä joka lukukausi eikä välttämättä aina joka lukuvuosikaan.

Näiden syiden vuoksi, osa aluperin maisteritason non-degree-opintoja suunnitelleista hakijoista on lopulta päättänyt hakeutua Yhdysvaltoihin suorittaamaan yhden vuoden pituisen maisterin tutkinnon degree-opiskelijana. Joillekin Yhdysvalloissa kurssien suorittamista suunnitelleille hakijoille visiting student researcher -status on saattanut olla myös sopiva vaihtoehto, mikäli ei ole tarvinnut kursseista opintopisteitä. Näiden vaihtoehtojen lisäksi non-degree-opinnoista kiinnostuneiden opiskelijoiden kannattaa tutustua myös yhdysvaltalaisten yliopistojen tarjoamiin niin sanottuihin certificate-ohjelmiin. Certificate-ohjelmat ovat valmiiksi suunniteltuja non-degree-opintokokonaisuuksia, jotka koostuvat tiettyä teemaa tai aihepiiriä käsittelevistä kursseista. Certificate-ohjelman avulla voit syventyä johonkin tiettyyn aihe-alueeseen tai laajentaa alan osaamistasi. Voit tutustua tarjolla oleviin certificate-ohjelmiin esimerkiksi Peterson’s-hakukoneen avulla.

Non-degree-opiskelijoilta peritään yhdysvaltalaisessa yliopistossa lukukausimaksu. Non-degree-opiskelijat hakevat yhdysvaltalaiseen yliopistoon yliopiston yleisen hakuprosessin ohjeiden mukaisesti, samoin kuin koko tutkinnon suorittavat hakijat.

Visiting student researcher (VSR)

Väitöskirjatyöntekijöistä, jotka keskittyvät oman itsenäisen tutkimuksensa tekemiseen kokopäiväisesti yhdysvaltalaisessa yliopistossa ja jotka saavat tohtorintutkintotodistuksensa lopulta omasta kotiyliopistostaan Suomessa, käytetään yleensä nimitystä visiting (student) researcher, scholar tai fellow. Tähän kategoriaan rekisteröidyt jatko-opiskelijat eivät voi suorittaa yhdysvaltalaisessa yliopistossa kursseja opintopisteitä saadakseen. Yleensä he voivat kuitenkin halutessaan käydä kuuntelemassa luentoja (ns. audit courses tai sit in) osallistumatta kurssiin liittyviin tentteihin ja opinnäytetöihin. Tällöin opiskelijalle ei myönnetä opinsuoritusotetta kurssin päätyttyä. Kurssin vetäjä antaa luvan osallistua kurssille kuunteluoppilaana. Lupaa kannattaa kysyä hyvissä ajoin etukäteen. 

Yhdysvaltalaiset yliopistot perivät tyypillisesti myös visiting student researcher -hakijoilta yliopistomaksuja, jotka pahimmillaan voivat olla lukukausimaksujen luokkaa. Harvemmin visiting student researcher -stipendiaatit välttyvät kokonaan yliopistomaksuilta, aikaisempia stipendiaattejamme on laskutettu tyypillisesti muutamasta tonnista reiluun 20 000 dollariin.

Visiting student researcherin hakuprosessi yhdysvaltalaiseen yliopistoon on tavallisesti lyhempi ja kevyempi verrattuna degree- tai non-degree-opiskelijan hakuprosessiin. Joissain yliopistoissa on rakenteellistetut ja tarkat hakuprosessit sekä määräajat myös visiting student researcher -hakijoille. Visiting student researcher -paikan etsimisprosessissa keskeistä on löytää itselle sopiva tutkimusohjaaja (research advisor) yhdysvaltalaisesta yliopistosta tai tutkimuslaitoksesta.

VSR -status ei oikeuta työntekoluvan (work authorization) hakemiseen IIE:lta.

Jos on menossa vierailevaksi väitöskirjatyöntekijäksi kannattaa selvittää isäntäyliopistosta tarkaan, mikä tällaisen opiskelijan asema on. Omalla kohdallani vaadittiin esimerkiksi kirjoittautumista nimellisesti perustutkinto-opiskelijaksi, mikä aiheutti viime hetken paperitöitä lähtöä edeltävänä kesänä, kun oppiaineen yhteyshenkilöni eivät aiemmin olleet itsekään tienneet, että yliopiston puolelta on tällainen vaatimus Fulbright-opiskelijoille/vierailijoille. - Fulbright graduate student 
Olisi kannattanut etukäteen käydä aktiivisemmin esittäytymässä luennoitsijoille joiden kursseilla tai luennoilla kävin. Poikkeuksetta tietenkin olin ennakkoon kirjoittanut emailin ja pyytänyt lupaa osallistua visiting student scholarina, mutta koska jopa luennoilla oletettiin että opiskelijat osallistuvat ja kommentoivat, niin oli merkittävästi helpompaa liittyä keskusteluun ja päästä osaksi opiskelijoiden ryhmää (jotka aika poikkeuksetta jo tunsivat kaikki toisensa) jos luennoitsija osasi tunnistaa heti kuka olen, ja tiesi vähän intresseistäni. - Fulbright graduate student 
The only disappointment encountered was the fact that at Harvard University as a visiting fellow, one has almost no access to courses even as an auditor. -Fulbright graduate student