Three female students facing away from the camera in their graduation robes lifting up their graduation caps.

Opintojen kustannukset ja rahoitus

Rahoitusta korkeakouluopintoihin on tarjolla niin Suomessa kuin Yhdysvalloissakin. Monet yhdysvaltalaiset yliopistot tarjoavat merkittäviä rahoitusmahdollisuuksia kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille koko opintojen ajaksi. Rahoitus voi myös koostua useasta eri lähteestä ja sen hankinta jatkuu usein vielä opintojen aloittamisen jälkeen.

Opintojen rahoituslähteitä ovat mm.

  • yhdysvaltalaisten yliopistojen omat stipendit ja lukukausimaksuhuojennukset
  • Suomen valtion opintotuki (opintoraha, asumislisä ja valtion takaama opintolaina)
  • suomalaiset, kansainväliset ja yhdysvaltalaiset apurahat ja stipendit
  • korvaukset mahdollisesta osa-aikaisesta työstä kampuksella
  • opiskelijan omat säästöt

Useimmiten yksi tai kaksi rahoituslähdettä ei riitä kattamaan kaikkia kustannuksia.

Opintotuki
Kelan opintotukikeskus voi myöntää valtion opintotukea Yhdysvalloissa opiskeluun, jos opinnot johtavat tutkinnon suorittamiseen akkreditoidussa oppilaitoksessa tai sisältyvät kotimaassa suoritettavaan tutkintoon. Yhdysvaltain ja Suomen kaksoiskansalaiset voivat saada valtion opintotukea vain toisesta maasta, eivät molemmista.

Fulbright Suomi -säätiön stipendit
Fulbright Suomi -säätiö myöntää stipendejä Yhdysvaltoihin. Fulbright Suomi -säätiön kautta voi hakea perustutkintoon Fulbright Finland Undergraduate -apurahaa. Ohjelmaan sisältyy stipendiaattien henkilökohtainen neuvonta, kohdemaahan valmentava koulutus, alumniverkosto ja sen tuki sekä pieni apuraha.

Rahoitusta suomalaiselta yliopistolta
Jos olet lähdössä vaihto-opiskelijaksi, kysy oman korkeakoulusi vaihtosopimuksia, matka-apurahoja tai muita tukimuotoja.

Rahoitusta yhdysvaltalaiselta yliopistolta
Myös yhdysvaltalaiselta yliopistot voivat tukea kansainvälisiä opiskelijoita. Yliopiston rahoitus voi olla stipendimuotoista rahoitusta, jolloin rahoituksen vastineeksi ei odoteta esim. opiskelijan työpanosta. Urheilijoiden kannattaa tutustua yliopistojen urheilustipendeihin. Kohdeyliopistosi kotisivuilta saat lisätietoja yliopiston tarjoamasta rahoituksesta ja sen hakemisesta.

Suomalaisten ja ulkomaisten säätiöiden ja organisaatioiden apurahat
Erilaiset organisaatiot jakavat apurahoja opintoihin ulkomailla. Alla vinkkejä mistä apurahoja löytyy.

U.S. News & World Report: Article on Scholarship Opportunities for Students with Physical Disabilities

Apurahalistoja

Muita opintojen rahoituslähteitä ovat mm. suomalaiset ja kansainväliset apurahat. Apurahalistauksia löytyy mm.:

Opintotuen ja mahdollisten apurahojen lisäksi tarvitaan yleensä myös henkilökohtaista rahoitusta.

Tietoja rahoituksesta ja apurahoista Yhdysvalloissa

Kansainvälisten opiskelijoiden rahoituslähteet

Näet Institute of International Educationin (IIE) sivuilta miten kansainväliset opiskelijat rahoittavat opiskelunsa Yhdysvalloissa. IIE julkaisee Open Doors -raportin vuosittain.