Two female students reading books and taking notes in a library

Alempi korkeakoulututkinto

Yhdysvalloissa voi suorittaa kaksi- ja nelivuotisia alempia korkeakoulustutkintoja.

Bachelor's Degree

Yhdysvalloissa akateemisen perustutkinnon suorittaminen yliopistoissa ja korkeakouluissa kestää yleensä neljä vuotta. Bachelor-tutkinto koostuu yleissivistävistä aineista sekä pää- ja sivuaineesta. Yleisopintojen osuus tutkinnosta on suhteellisen suuri - tämä korostuu erityisesti liberal arts -yliopistoissa ja -ohjelmissa.

Opiskelijalla on yleensä yksi pääaine (major), jonka hän valitsee viimeistään toisen lukuvuoden lopulla. Lisäksi opinto-ohjelmaan kuuluu pääainetta tukevia sivuaineita (minors), pakollisia yleisopintoja mm. äidinkieli, luonnontieteet, matematiikka ja mahdollisesti myös vieras kieli sekä vapaavalintaisia opintoja.

Perustutkintotason opintoja tarjoavia akkreditoituja oppilaitoksia on Yhdysvalloissa nelisentuhatta.

Yleensä koulutus johtaa seuraaviin tutkintoihin:

  • Bachelor of Arts (B.A.)
  • Bachelor of Science (B.S.)
  • Bachelor of Education (B.Ed.)
  • Bachelor of Fine Arts (B.F.A.)
  • Bachelor of Music (B.Mus.)
  • Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

Yleisimmät tutkintonimikkeet ovat Bachelor of Arts (B.A.) ja Bachelor of Science (B.S.).

Bachelor of Architecture -tutkinnon suorittaminen (B.Arch.) kestää tavallisesti viisi vuotta.

Yhdysvalloissa suoritettu Bachelor-tutkinto vastaa yleensä Suomen alempaa korkeakoulututkintoa (kandidaatti) ja sillä voi hakea suomalaisten korkeakoujen jatkotutkinto-ohjelmiin. Hakukelpoisuus pitää aina tarkistaa korkeakoulusta, jonne on hakemassa.

U.S. schools allow you to explore a variety of areas before deciding on a major area of focus!
Read more: https://goo.gl/S7lNRp

Associate Degree

Nelivuotisen perustutkinnon ohella on alemmanasteisia, kaksivuotisia tutkinto-ohjelmia (Associate Degree), jotka valmentavat eräisiin ammatteihin tai muodostavat osan Bachelor-tutkinnosta. Suomessa ei ole vastaavaa kaksivuotista yliopistollista tutkintoa, eikä sitä lueta hyväksi suomalaisissa korkeakouluissa.

Kaksivuotista undergraduate-koulutusta tarjoavista oppilaitoksesta community college on yleisin. On olemassa myös junior collegeja, jotka ovat usein yksityisiä. Kaksivuotisia oppilaitoksia on Yhdysvalloissa noin 1800.

Kaksivuotisessa collegessa suoritettavan tutkinnon nimi on joko Associate of Arts (A.A.) tai Associate of Science (A.S.)

Transfer-tutkinto

Koulutusohjelmasta riippuen associate-tutkinto voidaan myös lukea täysimääräisesti hyväksi opiskelijan siirtyessä jatkamaan opintojaan nelivuotiseen collegeen tai yliopistoon. Tällöin kyseessä on transfer-ohjelma. Kaksivuotisessa collegessa voi siis suorittaa Bachelor-tutkinnon kaksi ensimmäistä opintovuotta. Osa ammatillisista Associate-tutkinnoista muodostaa kuitenkin oman kokonaisuutensa, joka ei kelpaa osaksi Bachelor-tutkintoa.

Haku Associate-tutkintoon

Yliopistojen nimilista

College: voi tarkoittaa kaksivuotista community collegea tai bachelor-tutkintoa tarjoavaa korkeakoulua. Joissain collegeissa voi suorittaa myös maisteri- ja tohtorintutkintoja, kuitenkin harvemmin.

University: todennäköisimmin sekä perus- että jatkotutkintoja tarjoava korkeakoulu.

Community College / Junior College: oppilaitos, jossa voi suorittaa kaksivuotisia associate-tutkintoja, lyhyempiä certificate-tutkintoja tai muita kursseja.

Yliopistosanastoa

Liberal arts -yliopistossa painotetaan laajaa yleissivistystä opiskelemalla laajasti eri aineita ennen varsinaisen pääaineen valintaa. Tarkoituksena on antaa tieteistä ja taiteista tavallista laajempi kuva, kehittää kommunikaatiotaitoja ja kriittistä ajattelua. Varsinainen pääaine valitaan vasta ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden jälkeen.