Vakuutus

Vakuutusturva Fulbright-kaudella

Stipendiaatti on itse vastuussa riittävän vakuutusturvan hankkimisesta Fulbright-kaudelle.

 • On erittäin tärkeää, että Yhdysvaltoihin lähtevällä suomalaisella on riittävä vakuutusturva. Fulbright -stipendiaatti on itse vastuussa riittävän vakuutusturvan hankkimisesta koko Fulbright-kautensa ajaksi.
   
 • Konsultoi vakuutusyhtiötäsi riittävän vakuutusturvan määrittämisessä. Tarvittavan turvan laajuus voi vaihdella tapauskohtaisesti, mutta kaikki tarvitsevat vähintäänkin kattavan sairaus- ja tapaturmavakuutuksen (jotka kattavat myös matkat) sekä todennäköisesti matkatavaravakuutuksen. Huomioi myös mahdolliset hammaslääkärikulut. Sairaudenhoitokulut voivat Yhdysvalloissa helposti nousta kymmeniin tai jopa satoihintuhansiin dollareihin.
   
 • Varmista, että vakuutuksesi on riittävä myös yhdysvaltalaiselle isäntäyliopistollesi (joskus yhdysvaltalainen yliopisto hyväksyy ainoastaan heidän oman vakuutuksensa).
   
 • Mikäli et saa vakuutusta suomalaiselta vakuutusyhtiöltä, (esim. jos oleskelet Yhdysvalloissa kauan), kannattaa selvittää, minkälaisia vakuutuksia yhdysvaltalainen isäntäyliopistosi myy kansainvälisille vierailleen. Jotkut kansainväliset vakuutusyhtiöt voivat myös tässä tilanteessa tarjota sopivia vakuutuspalveluja. 

ASPE-lisäturva

Fulbright-stipendiaatit (jotka ovat osa Yhdysvaltojen ulkoministeriön Fulbright-ohjelmaa) saavat automaattisesti ja ilmaiseksi Yhdysvaltojen ulkoministeriön tarjoaman ns. ASPE-lisäturvan Fulbright-kauden ajaksi (voimassaolopäivämäärät kirjattu allekirjoittamaasi stipendisopimukseen). Huom! ASPE ei astu voimaan ennen stipendikauden alkua, vaikka saapuisit maahan jo muutamia päiviä ennen varsinaisen Fulbright-kauden alkua. ASPE ei myöskään ole voimassa virallisen stipendikauden loputtua. ASPE on ns. ”supplemental emergency health benefit” eikä se toimi samalla tavoin kuin tavanomaiset vakuutukset. Yhdysvaltojen ulkoministeriö ei suosita pelkän ASPEn varaan jättäytymistä. Huomioi myös seuraavat:

 • ASPE ei ole voimassa Yhdysvaltojen ulkopuolella, mikäli matka ei liity Fulbright-tehtäviisi Yhdysvalloissa. Ilmoita IIE:n yhteyshenkilöllesi ja Fulbright Suomi -säätiöön etukäteen ulkomaanmatkoistasi, jolloin saat samalla tiedon ja varmistuksen ASPEn voimassaolosta.
 • Kulukorvauksia hakiessa ASPE katsotaan toissijaiseksi kulujen korvaajaksi.
 • Lue lisätietoa ASPE-oppaasta

Lääkärintodistuslomake

Yhdysvaltojen ulkoministeriö edellyttää stipendiaateilta lääkärintodistusta (alla), joka sinun tulee toimittaa Fulbright Suomi -säätiöön. Lääkärintarkastuslomake on kaksiosainen: osan 1 täytät itse, osan 2 täyttää lääkäri. Kaikkien lääkärintodistukseen vaadittavien tietojen kerääminen, laboratoriotutkimusten tulosten saaminen yms. vie yllättävän paljon aikaa, joten lääkäriaika on syytä varata hyvissä ajoin.

Huomaathan että lääkärin tulee täyttää kaikki kohdatLääkärintodistuksen voi täyttää yksityisen tai julkisen terveydenhuollon palveluksessa oleva lääkäri.

Lähetä kopio todistuksesta Fulbright Suomi -säätiöön heti sen saatuasi. Todistus sähköpostin liitteenä käy mainiosti. Huomioi, että lääkärintodistus ei saa olla yli kuutta kuukautta vanhempi matkustaessasi Yhdysvaltoihin. Usein myös yhdysvaltalainen yliopisto pyytää opiskelijoiltaan selvitystä terveydentilasta. Monet yliopistot hyväksyvät Fulbright-lääkärintodistuksen omien lomakkeidensa sijaan.


Perheenjäsenten vakuuttaminen

Perheenjäseniä koskevien viisumisäännösten mukaan heidän vakuutusturvansa tulee täyttää tietyt vähimmäiskriteerit (katso kohta "Insurance"). Varmista vakuutusyhtiöltäsi, että perheenjäsentesi vakuutus kattaa nämä kriteerit.

Perheenjäsenten todistukset vakuutusturvasta on hyvä liittää heidän varsinaiseen viisumianomukseensa.