Opintojen rahoitus

Rahoitusta perustutkintoon on tarjolla niin Suomessa kuin Yhdysvalloissakin. Rahoitus kootaan useasta eri lähteestä ja rahoituksen hankinta jatkuu usein vielä opintojen aloittamisen jälkeen.

U.S. News & World Report:

Article on Scholarship Opportunities for Students with Physical Disabilities

 

Opintojen rahoituslähteitä ovat mm.

  • valtion opintotuki (opintoraha, asumislisä ja valtion takaama opintolaina)
  • suomalaiset, kansainväliset ja amerikkalaiset apurahat ja stipendit
  • amerikkalaisten yliopistojen omat stipendit
  • korvaukset mahdollisesta osa-aikaisesta työstä kampuksella
  • opiskelijan omat säästöt

Useimmiten yksi tai kaksi rahoituslähdettä ei riitä kattamaan kaikkia kustannuksia.

Kelan opintotuki
Kelan opintotukikeskus voi myöntää valtion opintotukea Yhdysvalloissa opiskeluun, jos opinnot johtavat tutkinnon suorittamiseen akkreditoidussa oppilaitoksessa tai sisältyvät kotimaassa suoritettavaan tutkintoon. Yhdysvaltain ja Suomen kaksoiskansalaiset voivat saada valtion opintotukea vain toisesta maasta, eivät molemmista.

Fulbright Suomi -säätiön stipendit
Fulbright Suomi -säätiö myöntää stipendejä Yhdysvaltoihin. Fulbright Suomi -säätiön kautta voi hakea perustutkintoon Fulbright Finland Undergraduate -apurahaa. Rahallisesti merkittävän stipendin lisäksi ohjelmaan sisältyy stipendiaattien henkilökohtainen neuvonta ja kohdemaahan valmentava koulutus.

Rahoitusta suomalaiselta yliopistolta
Jos olet lähdössä vaihto-opiskelijaksi, kysy oman korkeakoulusi vaihtosopimuksia, matka-apurahoja tai muita tukimuotoja.

Rahoitusta amerikkalaiselta yliopistolta
Myös amerikkalaiset yliopistot voivat tukea kansainvälisiä opiskelijoita. Yliopiston rahoitus voi olla stipendimuotoista rahoitusta, jolloin rahoituksen vastineeksi ei odoteta esim. opiskelijan työpanosta. Urheilijoiden kannattaa tutustua yliopistojen urheilustipendeihin. Kohdeyliopistosi kotisivuilta saat lisätietoja yliopiston tarjoamasta rahoituksesta ja sen hakemisesta.

Suomalaisten ja ulkomaisten säätiöiden ja organisaatioiden apurahat
Erilaiset organisaatiot jakavat apurahoja opintoihin ulkomailla. Alla vinkkejä mistä apurahoja löytyy.

Apurahalistoja

Muita opintojen rahoituslähteitä ovat mm. suomalaiset ja kansainväliset apurahat. Apurahalistauksia löytyy mm.:

Opintotuen ja mahdollisten apurahojen lisäksi tarvitaan yleensä myös henkilökohtaista rahoitusta.

Tietoa rahoituksesta ja apurahoista Yhdysvalloissa

Apurahahakemuksen kirjoittaminen

Hyödyllinen ohje apurahahakemuksen kirjoittamiseen löytyy National Institute of Allergy and Infectious Diseases -sivustolta.

Kansainvälisten opiskelijoiden rahoituslähteet

Institute of International Education (IIE) julkaisee vuosittain OpenDoors -raportin kansainvälisistä vaihdoista Yhdysvaltojen ja muun maailman välillä. Tilastoista löytyy myös listaus kansainvälisten opiskelijoiden rahoituslähteistä.
 

Primary Source of Funding

2011-12 Int'l Students

% of Total

Change % from previous year

Personal and Family Funds

486 524

63,6

6,1

U.S. College of University

164 394

21,5 -0,7

Foreign Government/University

44 344 5,8 6,6

Current Employment

40 494 5,3 20,4

U.S. Government

4 746 0,6 12,5

U.S. Private Sponsor

5 871

0,8 0,8

Foreign Private Sponsor

9 670 1,3 36,9

International Organization

1 869

0,2 20,7

Other Sources

6 583

0,9 26,7

Total

764 495

100,0

4,7

Taulukko IIE:n sivuilla