Photo from Yale School of Divinity Library

Tietoa graduate-stipendiaateille

Viisumin hankinta ja DS-2019-lomake

Alla olevaan listaan on koottu selvitys dokumenteista, jotka sinun tulee toimittaa hyvissä ajoin Fulbright Suomi -säätiöön DS-2019-lomakkeen hankkimista varten ennen stipendikauden alkua Yhdysvalloissa. IIE:n kirjoittama DS-2019-lomake liitetään viisumihakemukseen. Viimeisen toimituspäivän noudattaminen on ehdottoman tärkeää, jotta saat viisumin ennen suunniteltua lähtöäsi.

Lähetä kaikki seuraavassa esitetyt viisuminhakuun tarvittavat asiakirjat skannattuna erillisinä omina pdf-tiedostoinaan ohjelmakoordinaattorin antaman Dropbox-linkin kautta.

1. Kopio oman passisi ja mukana seuraavien J-2-viisumia hakevien perheenjäsenten passien henkilötietosivuista

Kaikkien J-viisuminhakijoiden passikopio tulee lähettää Fulbright Suomi -säätiöön. Uusi passisi tarvittaessa hyvissä ajoin ja lataa kopio uusimmasta passistasi pdf-muodossa Dropbox-kansioon. Viisumitietoihisi tulee kirjata sen passin numero, jolla matkustat Yhdysvaloihin.

Passin tulee olla voimassa kuusi kuukautta Yhdysvalloista paluun jälkeen.

2. Lääkärintodistus (ei perheenjäsenet)

Varaa aika lääkärintarkastukseen hyvissä ajoin! Katso ohjeet lääkärintodistukseen liittyen Vakuutus-osiosta. Lääkärin tulee täyttää tämä lääkärintodistus kokonaisuudessaan. Huomioi, että lääkärintodistus ei saa olla yli kuutta kuukautta vanhempi matkustaessasi Yhdysvaltoihin.

3. Todistukset riittävästä rahoituksesta sekä perheenjäsenten oleskelukustannukset kattavasta rahoituksesta

Stipendiaateilta edellytetään mahdollisten lukukausimaksujen lisäksi todisteita kyvystä kattaa elinkustannukset. IIE on kerännyt arviot kuukausittaisista elinkustannuksista eri yliopistoista. IIE:n arvioiden mukaan stipendiaatin tulee varata elinkustannuksiin vähintään noin $2 800-$4 300/kk yliopistosta riippuen. Puolisolle pitää varata elinkustannuksiin $660-$1 330/kk ja yhtä lasta kohden $330-$665/kk. Elinkustannusarvioihin on laskettu mukaan vuokra, ruoka, paikalliset matkakulut sekä muut satunnaiset menoerät.

Jotta IIE voi kirjoittaa sinulle DS-2019-lomakkeen, sinun tulee osoittaa, että pystyt kattamaan mahdollisten lukukausimaksujen lisäksi vähintään edellä mainitut omat ja mukana muuttavan perheen elinkustannukset ja vakuutukset.

Mikäli rahoitat Fulbright-kauttasi (ja mahdollisen mukana lähtevän perheen kuluja) muullakin kuin Fulbright-stipendillä, lähetä Fulbright Suomi -säätiöön vapaamuotoinen yhteenvetolistaus rahoituslähteistäsi ohjelmakoordinaattorilta saamasi Dropbox-linkin kautta. Liitä yhteenvetoon englanninkielinen todiste kustakin listassa mainitsemastasi rahoituslähteestä ja toimita kaikki dokumentit Fulbright Suomi -säätiöön määräaikaan mennessä. Todistusten tulee olla englanninkielisiä, koska ne menevät IIE:n käsiteltäviksi. Kirjaa yhteenvetoon myös haussa olevat stipendisi. DS-2019-lomakkeeseen kirjataan kaikki varat, jotka sinulla ja perheelläsi on käytössänne Yhdysvalloissa oleskelun ajan.

Fulbright Suomi -säätiöön lähetettävät todisteet rahoituksesta voivat olla kopioita esimerkiksi seuraavanlaisista dokumenteista:

 • Apurahapäätös (englanninkielinen)
 • Palkkatodistus stipendikauden ajalle (englanninkielinen)
 • Tiliote säästöistä (englanninkielinen). Huom! pankin vapaamuotoinen kirje varoista tai vanhempiesi varoista ei riitä. Tarvitset varsinaisen englanninkielisen tiliotteen, jossa näkyy tilitiedot (joko savings tai disposal account) sekä tilin omistajan tiedot. Mikäli otat tiliotteen suoraan pankin sivuilta, siitä tulee näkyä sivun URL. Jos vanhempasi tai muu sukulaisesi antaa varoja käyttöösi, liitä heidän tiliotteensa lisäksi mukaan IIE:n "Guarantor letter", jonka saat ohjelmakoordinaattoriltasi.
 • Todistus Kelan myöntämästä opintotuesta/-lainasta (englanninkielinen)

Tarvitset rahoitustodistukset mukaan myös viisumihaastatteluun.


Huom! Funding used for DS-2019 purposes needs to be immediately available liquid funding. Stocks or bonds are not acceptable.

 4. Ilmoita, oletko ollut Yhdysvalloissa stipendikautta edeltävän 12 kuukauden aikana

Toimita tiedot USA:n vierailuistasi stipendikautta edeltävän 12 kuukauden ajalta vapaamuotoisessa englanninkielisessä dokumentissa tai sähköpostissa. Fulbright Suomi -säätiö toimittaa nämä tiedot IIE:lle DS-2019-lomaketta varten. Selvityksessä mahdollisesta USA:ssa oleskelusta tulee ilmetä tieto oleskelun tarkasta ajankohdasta, viisumityypistä sekä vierailun tarkoituksesta. Ilmoita myös, jos et ole ollut Yhdysvalloissa stipendikautta edeltävän 12 kuukauden aikana.

5. Ilmoita, onko sinulla ollut J1/J2 research scholar/professor -viisumia viimeisten 24 kuukauden aikana

Ilmoita myös, jos sinulla ei ole ollut kyseistä viisumia viimeisten 24 kuukauden aikana.

6. Isäntäyliopiston lukuvuoden alkamis- ja päättymispäivämäärät (mukaan lukien yliopiston orientaatiopäivämäärä)

Selvitä isäntäyliopistostasi, milloin yliopisto järjestää syksyllä kampukselle saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden/vierailijoiden orientaatiopäivän. Lähetä Fulbright Suomi -säätiöön sähköposti, jonka olet saanut yliopistolta koskien vahvistettuja orientaatiopäivämääriä tai linkki verkkosivulle, jossa kyseisen tapahtuman päivä ilmoitetaan.

7. Tutkimusvierailijat/Visiting Student Researcher: Kutsu yhdysvaltalaisesta yliopistosta tai todistus opinto-ohjelmaan hyväksymisestä

Isäntäorganisaatiosi tulee vahvistaa Fulbright-vierailun päivämäärät päivitetyllä kutsukirjeellä. Huomaathan, että matkustuspäivät voivat olla eri päivät kuin viralliset Fulbright-projektin päivämäärät isäntäorganisaatiossa. Sinulla on mahdollisuus oleskella Yhdysvalloissa 30 päivää ennen ja jälkeen näitä virallisia vierailupäiviä (Grace Period). Tässä vaiheessa tarvitsemme siis viralliset päivät, jolloin aloitat ja lopetat vierailusi isäntäorganisaatiossasi. Vierailun päivämäärät tulevat Terms of Award and Acceptance of Award -sopimukseen (virallinen stipendisopimus, jonka perusteella stipendisi maksetaan) ja tätä kautta DS-2019-lomakkeeseen, jota tarvitset myös viisumiprosessissa. Toimitathan allekirjoitetun Terms of Award -stipendisopimuksen ohjelmakoordinaattorillesi muiden asiakirjojen mukana.

Stipendikauden päivämääriä viimeisteltäessä kannattaa muistaa huomioida myös Yhdysvalloissa ollessa tulevat projektiisi tai alaasi liittyvät matkat (esim. tutkimusalan konferenssit). Tällaiset matkat voidaan tulkita osaksi Fulbright-projektianne, mikä taas vaatii voimassaolevan viisumin; täten ennen viisumikauden alkua tai sen jälkeen olevaan 30 päivän Grace Periodiin tällaisia matkoja ei kannata sijoittaa.

Stipendidokumentit

Fulbright Suomi -säätiö kirjoittaa sinulle Terms of Award and Acceptance of Grant -dokumentin, jonka mukaisesti stipendisi maksetaan. Dokumentin allekirjoitettuasi skannaa ja lähetä allekirjoitettu dokumentti Dropbox-kansion kautta Fulbright Suomi -säätiöön. Fulbright Suomi -säätiö toimittaa sähköisen kopion IIE:lle DS-2019-lomakkeesi kirjoittamista varten. Muista liittää kopio Terms of Award and Acceptance of Grant -dokumentista myös varsinaiseen viisumianomukseesi.

Fulbright Suomi -säätiön Terms of Award and Acceptance of Grantin yhteydessä saat myös allekirjoitettavaksi IIE:n Terms and Conditions of Fulbright Sponsorship -dokumentin. Palauta pikaisesti dokumentin saatuasi allekirjoitettu versio Fulbright Suomi -säätiöön.

Työnteko J1-viisumilla

Vaihtovierailija-viisumilla on mahdollisuus työskennellä yliopiston kampusalueella korkeintaan 20 tuntia viikossa esimerkiksi avustavan opettajan tai tutkijan tehtävissä (teaching or research assistantships). Yliopiston loma-aikoina myös kokopäivätyö kampuksella voi olla mahdollista.

Joissakin tapauksissa työskentely kampuksen ulkopuolella saattaa olla mahdollista ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Näistä mahdollisuuksista voi tiedustella tarkemmin Yhdysvalloissa omalta IIE-yhdyshenkilöltä.

J1-viisumi sallii oman alan työharjoittelun (academic training) Yhdysvalloissa joko opintojen aikana ja/tai opintojen jälkeen.

Huom! Stipendiaatin pitää aina hakea viisumisponsoroijaltaan eli IIE:lta hyväksyntää työnteolle (work authorization) hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Katso tarkemmat hyväksynnän hakuohjeet IIE:n verkkosivulta (vaatii sisäänkirjautumisen).

Matkustuspäivämäärät

Graduate-opiskelijoiden osalta IIE kirjoittaa DS-2019-lomakkeen voimassaolopäivämäärät yliopistosi ilmoittamien päivämäärien mukaisesti. IIE näkee päivämäärät heille toimitetusta isäntäyliopistosi kirjoittamasta kutsu-/hyväksymiskirjeestä/Fulbright-stipendisopimuksesta.  Graduate-opiskelijoita koskeville Pre-Academic ja Gateway-kursseille (kts. alla) osallistuvien opiskelijoiden DS-2019-lomakkeen voimaantulopäivämäärä on sama kuin IIE:n ilmoittama kurssille ilmoittautumispäivämäärä. Pre-Academic ja Gateway-kursseista tiedotetaan tavallisesti toukokuun aikana. Jos olet kiinnostunut osallistumaan näille kursseille, älä osta lentolippuja ennen kuin olet saanut tietää, mille kurssille sinut on valittu ja milloin kurssi alkaa. Huom. Pre-Academic-kurssit järjestetään paikan päällä Yhdysvalloissa, Gateway-kurssit ovat virtuaalikursseja.

Stipendin maksaminen

Fulbright-stipendi maksetaan kahdessa erässä kansainvälisenä tilisiirtona stipendiaatin yhdysvaltalaiselle pankkitilille. Stipendin ensimmäinen erä maksetaan pääsääntöisesti syyskuun 1. päivä tai viimeistään kun stipendiaatti on muuttanut Yhdysvaltoihin, avannut paikallisen pankkitilin ja toimittanut tilitiedot Fulbright Suomi -säätiöön. Toinen erä maksetaan 2. tammikuuta. Tilisiirto vie noin 5-7 päivää. Maksuaikataulusta on mahdollista neuvotella esimerkiksi tilanteessa, jossa lukukausimaksujen eräpäivä on ennen Fulbright-stipendin maksua.

Toimita yhdysvaltalaiset pankkitilitietosi heti tilin avattuasi Fulbright Suomi -säätiöön pankki- ja yhteystietolomakkeella. Toimita dokumentti säätiöön Dropboxin kautta.

Pre-Academic ja Gateway-orientaatiokurssit Yhdysvalloissa

Institute of International Education IIE järjestää graduate-stipendiaateille maksuttomia, vapaaehtoisia kursseja ennen varsinaisten opintojen alkua. 

 • Virtuaaliset Gateway-orientaatiokurssit ovat yhdysvaltalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja yliopistomaailmaan orientoivia kursseja. Niihin sisältyy sekä etukäteen katsottavia nauhoitteita että virtuaalisia live-tapaamisia. Gateway-orientaatiokurssin ajankohta on heinäkuun alusta elokuun alkuun. 
 • Paikan päällä Yhdysvalloissa järjestettävät Pre-Academic-kurssit ovat noin neljän viikon pituisia alakohtaisia kursseja (esim. alakohtaisen englanninkielen kursseja), jotka valmistavat opiskelijaa varsinaiseen Fulbright-kauteen (esim. ”Introduction to the American Legal System”). Kursseja järjestetään eri puolilla Yhdysvaltoja. Stipendiaatti sijoitetaan yleensä sellaiselle kurssille, joka järjestetään muussa kuin siinä osavaltiossa, jossa stipendiaatti viettää varsinaisen Fulbright-kautensa.
  • IIE kattaa kurssimaksut ja -materiaalin, majoituksen ja ateriat Pre-Academic-kurssien ajalta sekä antaa kiinteän korvauksen omalle opiskelupaikkakunnalle siirtymisestä aiheutuviin kuluihin.

 Pre-Academic ja Gateway-kursseista tiedotetaan tavallisesti toukokuun aikana.

Ehkä vuoden paras anti valtioiden ja kulttuurienvälisen yhteisymmärryksen ja ajatuksenvaihdon lisäämisen kannalta olivat Gateway-orientaatioon ja Enrichment-seminaariin osallistuminen. Se määrä eri kulttuureita, valtioita, uskontoja, maita, oppiaineita, elämänfilosofioita, ruokalajeja, eläimistöjä, perherakenteita ym. joista sain kuulla ja joihin sain tutustua näihin seminaareihin osallistuneiden opiskelijoiden kautta oli suorastaan tajunnan räjäyttävä. Mieleeni jäi erityisesti jamaikalainen mies, joka ikävöi kotimaansa lihapatoja ja ihmisten lämpöä jo Gateway-orientaation aikana, ja kolumbialainen säveltäjä ja opettaja, joka kertoi kotimaansa aseellisten ryhmittymien vaikutuksesta julkiseen koulutukseen ja niiden tuomista vaikeuksista kitkeä köyhyyttä ja parantaa oloja. Toivon, että sain myös huonetovereihini tutustumisen kautta rakennettua elinikäisiä ystävyyksiä.
Ennen kohdeyliopistooni saapumista osallistuin Institute of International Education (IIE) järjestämään Pre-Academic-kurssiin Ohio University Athensissa. Kurssi toimi pehmeänä laskuna Yhdysvaltoihin. Sen aikana tutustuimme niin maan akateemisiin käytäntöihin, vakuutusasioihin ja terveydenhuoltoon kuin lainsäädännön perusteisiin. Amerikkalaisesta kulttuurista ja arkielämästä saimme kuvaa teattereissa, kyläjuhlissa ja viikonlopun kestäneessä perhemajoituksessa Clevelandissa. Kolmeviikkoisella kurssilla oli osallistujia noin viidestäkymmenestä maasta ja hyvin erilaisilta tieteenaloilta. Vertaistuki auttoi uudenlaiseen elämäntapaan tottumisessa ja kurssin myötä syntyi myös mukavia ystävyyssuhteita. Joulunaikana iso joukko kurssilaisia kokoontui New Yorkiin joulunviettoon. - Finnish Graduate Student 2016-2017

Enrichment-seminaarit

Lähde tapaamaan muita Fulbrightereita!

Fulbright-stipendiaateille järjestetään lukuvuoden mittaan monenlaisia seminaareja, konferensseja ja työpajoja eri puolilla Yhdysvaltoja (Enrichment seminars). Näiden tapahtumien tarkoituksena on tarjota Fulbright-stipendiaateille mahdollisuus verkostoitua eri puolilta maailmaa saapuvien stipendiaatti-kollegoiden ja seminaaripaikalla asuvien yhdysvaltalaisten kanssa.

Seminaarien ohjelma rakennetaan yleensä vuosittain vaihtuvan kansallisesti ja maailmanlaajuisesti merkittävän teeman ympärille. Seminaarit ovat IIE:n järjestämiä ja Yhdysvaltojen ulkoministeriön rahoittamia. Ensimmäistä vuottaan Yhdysvalloissa viettävät Fulbright-stipendiaatit voivat hakea Enrichment-seminaareihin kutsun saatuaan. Seminaareista tiedotetaan yleensä marraskuussa.

Yksi vuoden hienoimpia kokemuksia oli Fulbright Enrichment Seminar Texasissa. Seminaarini aihe oli yrittäjyys ja innovaatio. Teeman perusteella en tiennyt oikein mitä odottaa, mutta pääsin tapaamaan Fulbrightereita 70:sta maasta, kaikilta eri aloilta ja jokainen oli oman alansa edelläkävijä; ihmisiä jotka ajattelivat tulevaisuutta, uusia tapoja tehdä asioita eri aloilla, kantaen yhteiskunnallista vastuuta. En ole koskaan tavannut vastaavaa määrää näin inspiroivia ja ajattelevia ihmisiä, oli kunnia olla osa ryhmää – ja edustaa Suomea tässä joukossa! - Finnish Graduate Student 2016-2017

Lue lisää Yhdysvalloissa järjestettävistä Enrichment-seminaareista Fulbright Foreign Student Program -sivulta (vaatii sisäänkirjautumisen).

IIE:n palvelusivut

Tutustu huolella ennen Yhdysvaltoihin lähtöä IIE:n palvelusivuun. Sieltä löydät tietoa mm. mitä sinun tulee tehdä Yhdysvaltoihin saavuttuasi sekä miten saat ASPE-vakuutuskortin. IIE:n sivuilla on myös tietoa yhdysvaltalaiseen sosiaaliturvatunnukseen ja Fulbright-kauden aikaiseen työskentelyyn liittyen.

Kalenteri Fulbright-kauden valmistelutehtävistä

Loka-marraskuu

 • Viimeistele listaus sopivista yliopistoista, ohjelmista tai tutkimusohjaajista itsenäisesti tai yhdessä IIE:n Placement Adviserin kanssa.
 • Aloita lisärahoituksen haku eri lähteistä
 • Varaa kieli- ja tasotestiajat
 • Jos haet itsenäisesti yliopistoihin, toimita yliopistoista lista Fulbright Suomi -säätiöön heti listan valmistuttua tai viimeistään lokakuun loppuun mennessä.
 • Degree, non-degree-opiskelijat: hakuaikojen selvittäminen ja hakemusten toimittaminen suoraan yliopistoihin.
 • Väitöskirjatutkijat: Sopivan yliopistopaikan vahvistaminen, vierailun ehtojen viimeisteleminen, kutsukirjeen pyytäminen.

Tammi-toukokuu

 • Käy lääkärintarkastuksessa Fulbright-ohjelman vakuutusta varten. Huomioi, että lääkärintodistus ei saa olla yli kuutta kuukautta vanhempi matkustaessasi Yhdysvaltoihin.
  • Lääkärin tulee täyttää erillinen Fulbright-ohjelman lääkärintarkastuslomake.
  • Lähetä kopio lääkärintodistuksesta Fulbright Suomi -säätiöön ohjelmakoordinaattorin antaman Dropbox-linkin kautta. Säilytä alkuperäinen itselläsi.
 • Seuraa itsenäisesti hakemiesi yliopistopaikkojen edistymistä ja täydennä tarvittaessa hakemuksia.
 • Pidä ohjelmakoordinaattorisi ajan tasalla itsenäisesti tehtyjen hakujen edistymisestä.
 • Lisärahoituksen etsiminen jatkuu.
 • Tammi- ja maaliskuun välisenä aikana on tavallista, että et kuule yliopistoista juuri mitään, koska opiskelijavalinnat ovat kesken. Useat yliopistot ilmoittavat opiskelijavalinnoistaan tämän ajan jälkeen. Hakijalta odotetaan tuolloin kärsivällisyyttä ja on suositeltavaa, että hakija ei ole yhteydessä yliopistoon tuloksia tiedustellakseen. Hylkäykset tulevat yleensä ensin, hyväksymiset vasta myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa opiskelupaikan vahvistamisen määräajalle jatkoaikaa.
 • Kerro Fulbright Suomi -säätiölle yliopistojen hylkäämisistä ja hyväksymisistä heti vastaukset saatuasi.
 • Lähetä Fulbright Suomi -säätiölle ohjelmakoordinaattoriltasi saaman Dropboxin-linkin kautta DS-2019-lomakkeen laadintaan tarvittavat dokumentit (lisätiedot viisumisäännöt-osiossa) määräaikaan mennessä.
 • Fulbright Suomi -säätiön virallinen dokumentti stipendistä, Terms of Award, allekirjoitetaan, kun opiskelija on toimittanut kaikki pyydetyt asiakirjat ja FFSB:n vahvistus on saatu.

Touko-kesäkuu

 • IIE kirjoittaa viisumia varten tarvittavan DS-2019-lomakkeen ”Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1) Status”. Lomake toimitetaan sinulle Fulbright Suomi -säätiön kautta ellei toisin sovita.
 • Huom! Informoi tarvittaessa yliopistoasi, ettet tarvitse DS-2019-lomaketta heiltä. Saat sen Fulbright-ohjelman kautta.
 • Hoida vakuutukset ja asuntoasiat kuntoon.
 • Fulbright Suomi -säätiö järjestää lähtöorientaation ja stipendienjakotilaisuuden toukokuun puolivälissä.
 • IIE ilmoittaa Fulbright Suomi -säätiön kautta Pre-Academic ja Gateway-kursseista.
 • Tutustu IIE:n laatimaan Fulbright-sivustoon, joka perehdyttää sinut Yhdysvalloissa asumiseen ja opiskeluun sekä antaa tärkeitä käytännön vinkkejä (ks. erityisesti Resources-osio).

Heinä-elokuu

 • Pre-Academic-kurssit heinä-elokuussa

Syyskuu

 • Ensimmäinen erä stipendistä maksetaan 1.9. ellei toisin sovita.

Fulbright-kauden raportointi

IIE pyytää sinua täyttämään Fulbright-kauden keskivaiheilla ja kauden päätteksi raportin opintojesi/tutkimuksesi edistymisestä. Kun lähetät raportit IIE:lle, muista lähettää ne samalla myös Fulbright Suomi -säätiöön ohjelmakoordinaattorillesi.

Täytä Fulbright-kauden loputtua myös Fulbright Suomi -säätiön erillinen palautelomake. Palautelomakkeella selvitämme mm. kautesi onnistumista ja pyydämme sinulta alumnina vinkkejä tuleville stipendiaateille. Saat linkin palautelomakkeeseen sähköpostitse. Lähetä sähköinen palautelomake Fulbright Suomi -säätiöön Fulbright-kautesi lopussa

Otamme erittäin mielellämme kuulumisiasi vastaan koko Fulbright-kautesi ajan myös muunkin kuin virallisen raportoinnin muodossa.

Blogikirjoitus Fulbright Suomi -säätiön verkkosivuille

Julkaisemme erittäin mielellämme stipendiaattien kirjoittamia blogikirjoituksia sivuillamme ja jaamme niitä somekanavillamme. Mikäli olet kiinnostunut kirjoittamaan blogipostauksen Fulbright Suomi -säätiön verkkosivuille, lue tarkempia ohjeita täältä ja ole yhteydessä ohjelmakoordinaattoriisi. Sivulta löydät myös vinkkejä blogipostauksen aiheeksi.