New Yorkissa opiskelevat Helen Kesete (musiikkidatatiede, New York University) ja Vivian Stolt (taidehallinto, Columbia University) kertovat Fulbright-ohjelman tarjoamasta tuesta ja siihen liittyvistä ajatuksistaan muutaman opintokuukauden jälkeen.

Elokuussa 2022 matkasimme kohti New Yorkia uuden elämänvaiheen kynnyksellä jatkamaan opintojamme yhdysvaltalaisissa yliopistoissa Fulbright Suomi -säätiön ASLA-Fulbright Graduate Grant -stipendiaatteina. 

Fulbright-ohjelman ja sen tarjoamien verkostojen ja yhteisön tuki on ollut ratkaisevaa yhden suurimpien elämänmittaisten unelmiemme sekä valtavan ison uraan liittyvän edistysaskeleen mahdollistamisessa. Tässä artikkelissa kerromme, mitä konkreettista hyötyä Fulbright Suomi -säätiöstä on ollut ja miten Fulbrightin tarjoama tuki on korostunut hakuprosessin ja Yhdysvalloissa olon aikana. 

Matka Yhdysvaltoihin - ohjelman tuki

Fulbright Suomi -säätiö ja sen yhteistyökumppanit ovat olleet tukenamme aina stipendin myöntämisestä lähtien nykyhetkeen asti. Monipuolinen tuki on vaihdellut aina henkilökohtaisesta hakuprosessiin liittyvästä tuesta, Fulbright-verkostoihin tutustuttamiseen ja viisumiin liittyvien kysymysten ratkomiseen.

Säätiön ja sen yhteistyökumppani Institute of International Educationin (IIE) tuki oli erityisen arvokasta stipendiaattiprosessin alkuvaiheessa, yliopistohakuja valmisteltaessa. Hakuprosessi yhdysvaltalaisiin yliopistoihin on motivaatiokirjeineen, kirjoitusnäytteineen, tasokokeineen, suositusvaatimuksineen ja todistusten todentamisprosesseineen melko pitkä ja monimutkainen. Fulbrightin tukemana kaikki sujui kuitenkin mukavasti ja mutkitta, ja mahdolliset ongelmat saatiin helposti ja tehokkaasti ratkaistua. 

Sama pätee viisumihakemuksiin. Pahimmillaan kuukausia kestävät viisumikysymykset ratkottiin asiantuntevan henkilökunnan avulla kuin leikiten, ja pääsimme huoletta ja ajallaan aloittamaan opinnot New Yorkissa. Puhuttuamme muiden ilman Fulbrightin tukea Yhdysvaltoihin opiskelemaan lähteneiden opiskelijoiden kanssa aiheesta, olemme ymmärtäneet, ettei tällainen yksinkertainen ja suoraviivainen viisumiprosessi todellakaan ole itsestäänselvyys. 

Henkilökohtaisen ohjauksen ohella paljon iloa on jälkikäteen katsottuna niin ikään ollut Fulbrightin järjestämistä stipendiaattivuotta edeltäneistä seminaareista. Valmennus mahdollista kulttuurishokkia varten, pankki- ja vakuutusasioiden läpikäynti, kattavien valmistelulistojen antaminen sekä Fulbright-alumnien tapaaminen olivat osa syksyllä ja keväällä järjestettyjä seminaareja. Säätiön tärkein anti onkin upean mahdollisuuden tarjoamisen ohella ollut se, ettemme missään vaiheessa prosessia ole jääneet yksin, vaan apua, tukea ja valmennusta on ollut saatavilla läpi prosessin. Se on antanut turvaa ja tukea isoa elämänmuutosta valmistellessa ja sen keskellä ollessa. 

"Säätiön tärkein anti onkin upean mahdollisuuden tarjoamisen ohella ollut se, ettemme missään vaiheessa prosessia ole jääneet yksin, vaan apua, tukea ja valmennusta on ollut saatavilla läpi prosessin. Se on antanut turvaa ja tukea isoa elämänmuutosta valmistellessa ja sen keskellä ollessa."

Lämmin vastaanotto

Atlantin tällä puolen Yhdysvaltoihin sopeutuminen on ollut sujuvaa ennen kaikkea amerikkalaisen vieraanvaraisuuden ja ystävällisyyden ansiosta. Fulbright Suomi -säätiön ylläpitämän Welcome Networkin kautta entiset alumnit ovat esimerkiksi olleet meihin yhteydessä tarjoten apuaan niin asunnon etsimisessä kuin myös kaupunkiin tutustumisessa. 

Samalla on ollut hienoa huomata, miten tunnetusta ja arvostetusta ohjelmasta Fulbrightissa todella on kyse. Moni amerikkalainen tietää ja tuntee organisaation ja arvostaa sitä suuresti. Vaikka usko omaan tekemiseen ja osaamiseen onkin toki vakaata, on ollut suorastaan hämmentävää nähdä, miten stipendiaatit nähdään täällä erityisen lahjakkaina, ansioituneina ja luotettavina henkilöinä. Säätiö on todella arvostettu, ja siksi stipendin mainitseminen on ollut erityiseksi hyödyksi esimerkiksi omien verkostojen laajentamisessa.

Fulbrightin mainitseminen on johtanut lukuisiin mielenkiintoisiin keskusteluihin Suomen ja Yhdysvaltain eroista. On ollut hienoa päästä kertomaan kotimaamme parhaista puolista lukuisille amerikkalaisille, ja hehkuttamaan kaikkea ilmaisesta koulutuksestamme ja maamme nopeasta kehittymisestä viimeisen 100 vuoden aikana, upeaan luontoomme sekä yhteiskuntamme tasa-arvoisuuteen. Suomi on monelle yhdysvaltalaiselle sekä kiinnostava että esimerkillinen maa, ja toivomme, että näiden keskusteluidemme myötä yhä useampi haluaisi tulla Suomeen käymään tai tutustua suomalaiseen kulttuuriin yhä aktiivisemmin. 

Osana yhteisöä

Helen Kesete, Jessica De Palo and Vivian Stolt smiling at the camera in front of a big building in New York City.
"Fulbright Suomi -säätiön ylläpitämän Welcome Networkin kautta entiset alumnit ovat esimerkiksi olleet meihin yhteydessä tarjoten apuaan niin asunnon etsimisessä kuin myös kaupunkiin tutustumisessa." Helen ja Vivian tapasivat Fulbright Suomi -säätiön alumnin Jessica De Palon New Yorkissa.

Fulbright-ohjelman kenties hienoimpia piirteitä ovat sen tarjoamat valtavat verkostot ja pääseminen osaksi isoa samanhenkistä kansainvälisyyteen, tiedon ja osaamisen vaihtoon uskovaa yhteisöä. New Yorkissa on suuri joukko stipendiaatteja, jotka ovat saapuneet tänne ympäri maailman, ja niinpä vertaistuen löytäminen ei ole ollut vaikeaa, liittyipä se sitten isoon kaupunkiin sopeutumiseen taikka verkostoitumiseen yli Yhdysvaltain rajojen. Tämän lisäksi Fulbrightin yhteistyökumppanit yhdysvaltalaisorganisaatiot IIE ja One To World kutsuvat stipendiaatteja erilaisiin stipendiaateille tarkoitettuihin tapahtumiin ja stipendiaateille kohdennettuihin tapaamisiin läpi koko vuoden. Odotamme esimerkiksi innolla Fulbrightilaisille host-perheiden toimesta järjestettäviä Thanksgiving-juhlia! On avartavaa päästä kokemaan amerikkalainen kulttuuri autenttisessa ympäristössä.

Lopuksi

"On vaikuttavaa ja inspiroivaa saada olla osa Fulbrightin kaltaista isoa suomalaista ja kansainvälistä kokonaisuutta, jossa meitä ennen on ollut lukemattomia lahjakkaita ja taitavia omien alojensa osaajia tukemassa toisiaan, ja jossa tällaisia osaajia tulee olemaan monia myös meidän jälkeemme. Ajatus tästä sidonnaisuudesta sekä menneeseen että tulevaan antaa merkityksellisyyttä ja uskoa omaan tekemiseen."

Fulbright-ohjelma on ollut elämänmittaisen unelman ja valtavan ison uraan liittyvän edistysaskeleen mahdollistaja. Yhdysvaltalaisissa huippuyliopistoissa opiskeleminen on jo muutaman ensimmäisen kuukauden aikana tarjonnut mittaamattoman arvokkaita näkökulmia siihen, miten omat alamme toimivat ja kehittyvät tällä puolen Atlantin. On ollut innostavaa huomata, että täällä olo todella mahdollistaa säätiön ydintarkoituksen toteutumisen. Täällä on paljon sellaista opittavaa, jota voimme myöhemmin hyödyntää omassa työssämme myös Suomessa! 

Samalla on vaikuttavaa ja inspiroivaa saada olla osa Fulbrightin kaltaista isoa suomalaista ja kansainvälistä kokonaisuutta, jossa meitä ennen on ollut lukemattomia lahjakkaita ja taitavia omien alojensa osaajia tukemassa toisiaan, ja jossa tällaisia osaajia tulee olemaan monia myös meidän jälkeemme. Ajatus tästä sidonnaisuudesta sekä menneeseen että tulevaan antaa merkityksellisyyttä ja uskoa omaan tekemiseen. 

Näiden mietteiden voimalla on hyvä puurtaa eteenpäin!

Photo collage of headshots of Helen Kesete and Vivian Stolt
Helen Kesete ja Vivian Stolt
2022-23 ASLA-Fulbright Graduate Grantees

Helen Kesete on viimeistelemässä maisteriopintojaan Complex Systems -pääohjelmassa, Aalto-Yliopistossa. Intohimo musiikkia kohtaan sai Helenin opiskelemaan datatieteiden sovelluksia musiikissa Music and Audio Research Labissä (MARL) New Yorkin ylipistossa. Aikaisemmin Helen on työskennellyt sekä ohjelmisto- että konsultointiyrityksessä data-analyytikkona.

Vivian Stolt on monipuolisella työkokemuksella ja syvällä klassiseen musiikkiin kohdistuvalla rakkaudella varustettu ammattiviulisti (M.Mus), oikeustieteiden kandidaatti (L.L.B.), ja kansainvälinen nykyinen taidehallinnon maisteriopiskelija Columbian yliopistossa New Yorkissa (M.A.). Opintojensa ohella Vivian työskentelee suomalaisia nuoria klassisen musiikin osaajia esittelevän Kamarikesä-festivaalin toiminnanjohtajana.