15 March 2021

Opiskelu Suomessa kiinnostaa yhdysvaltalaisia

2018-2019 U.S. Fulbright Fellows sitting in two rows and hugging each other, smiling at the camera at the Helsinki City Hall after 2019 Fulbright Award Ceremony

Fulbright-stipendejä hakeneiden yhdysvaltalaisten opiskelijoiden määrä on viime vuosina ollut kasvussa. Tänä vuonna stipendejä Suomeen haki 109 yhdysvaltalaista opiskelijaa, mikä on lähes puolet enemmän kuin viime vuonna.

Valtaosa hakijoista haki suomalaisten yliopistojen maisteriohjelmiin suorittaakseen koko tutkinnon Suomessa. Noin kolmasosa hakijoista tulee Suomeen tekemään Yhdysvalloissa suoritettavaan tutkintoon liittyvää tutkimusta tai itsenäistä tutkimusprojektiaan.

Hakijoita kiinnostavat teemat, joissa Suomi sijoittuu kansainväisissä vertailussa kärkijoukkoon. Tänä vuonna erityisesti yhteiskunnalliset aiheet, kuten tasa-arvo, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, Suomen rikosseuraamusjärjestelmä ja asunnottomuus nousivat esiin useamman stipendihakijan opiskelu- ja tutkimussuunnitelmissa. Lisäksi kestävä kehitys ja kasvatustieteet jatkavat suosittuina opiskelu- ja tutkimusaloina.

Ennätysmäärä myönnettyjä stipendejä

Hakemusten taso oli tänä vuonna erittäin korkea ja Fulbright Suomi -säätiö myönsi ennätysmäärän stipendejä lukuvuodelle 2021-22. Stipendejä myönnettiin yhteensä 20 kappaletta: 14 tutkinto-opintoihin ja 6 tutkimukseen.

Fulbright-stipendiaatteja valittiin 8 korkeakouluun ympäri Suomea. Myönnetyistä stipendeistä 16 on Fulbright Suomi -säätiön ja suomalaisten korkeakoulujen yhdessä rahoittamia stipendejä. Lukuvuonna 2021-22 rahoitusyhteistyössä ovat mukana seuraavat korkeakoulut: Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.

Fulbright Suomi -säätiö on yksityinen ja itsenäinen säätiö, jonka tarkoituksena on koulutusyhteyksien avulla edistää nykyistä laajempaa tiedon ja ammattiosaamisen vaihtoa Suomen ja Yhdysvaltain välillä. Säätiö myöntää vuosittain noin 100 stipendiä suomalaisille ja yhdysvaltalaisille opiskelijoille, tutkijoille ja eri alojen ammattilaisille.

Lisätietoja: 
Karoliina Kokko, Vastaava ohjelmapäällikkö, 044 5535 268