ASLA-Fulbright Graduate Grants

 • Kiinnostaako opiskelu Yhdysvalloissa maisteri- tai tohtoriohjelmassa, täydennyskoulutusohjelmassa tai tutkijavierailu väitöskirjavaiheessa?
 • Haluatko mukaan maailmanlaajuiseen verkostoon, joka tarjoaa mahdollisuuksia ja avaa ovia omaa alaasi kehittävien ammatillisten tai akateemisten tavoitteidesi saavuttamiseen?
 • Onko sinulla paloa kehittyä positiiviseksi muutoksentekijäksi?

Jos vastasit kysymyksiin kyllä, lue hakuohjeet ASLA-Fulbright Graduate Grant -stipendiohjelmaan lukuvuodelle 2020-2021!

Haku lukuvuodelle 2020-2021 päättyy 26.5.2019


"Alumnien sanoin"-videosarja

Kuuntele Fulbright-alumnien kokemuksia ja ajatuksia ASLA-Fulbright Graduate Grant -ohjelmasta!


Katso myös Fulbright-Technology Industries of Finland Grants -stipendiohjelma!


Mikä on Fulbright Suomi -säätiö?

Fulbright Suomi on itsenäinen ja yksityinen, voittoa tavoittelematon suomalainen säätiö, jonka tarkoituksena on edistää

 • tiedon ja ammattiosaamisen vaihtoa Suomen ja Yhdysvaltain välillä
 • suomalais-yhdysvaltalaista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä, sekä
 • suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistymistä.

Mikä tekee Fulbright-ohjelmasta ainutlaatuisen?

 • Fulbright-ohjelma tarjoaa stipendiaateille apurahan lisäksi monia lisäetuuksia ja maksuttomia tukipalveluja sekä pääsyn maailmanlaajuiseen moniammatilliseen verkostoon.
 • Ohjelmaan haetaan tulevaisuuden vaikuttajia ja muutoksentekijöitä, jotka haluavat aikaansaada omaa ammatti- tai tieteenalaansa kehittäviä ja eteenpäinvieviä muutoksia ja löytää ratkaisuja alansa kansallisiin ja kansainvälisiin haasteisiin.
 • Stipendiatit toimivat myös Fulbright-ohjelman, kotimaansa sekä oman kotiorganisaationsa lähettiläinä edistäen omalta osaltaan kotimaansa maakuvaa ja Suomi-Yhdysvallat -yhteyksiä.

“I would not have completed the [Finlandia Prize winning] book without having been a Fulbright grantee in the United States,” Jussi Valtonen said, noting that his experiences as a Psychology graduate student at Johns Hopkins University had a significant impact on his writing.

- Jussi Valtonen, ASLA-Fulbright Graduate Grant 2002-2003

Kenelle ohjelma on suunnattu?

ASLA-Fulbright Graduate Grants -ohjelmalla tuetaan eri alojen maisteri- ja tohtorivaiheen opintoja ja tutkimusta Yhdysvalloissa hakijan vapaavalintaisessa yliopistossa. Poikkeustapauksissa stipendiaatin vastaanottava organisaatio voi olla myös tutkimuslaitos tai muu soveltuva organisaatio.

Voit hakea stipendiohjelmaan jos tähtäät tutkintoon Yhdysvalloissa tai suunnittelet yhden lukuvuoden kestäviä, määräaikaisia opintoja Yhdysvalloissa (esimerkiksi vaihto-opinnot tai täydennysopinnot esim. graduate certificate -ohjelmassa). Stipendiohjelmalla tuetaan myös väitöskirjatyön aikaisia tutkijavierailuja Yhdysvalloissa.

Fulbright-ohjelma on maailman suurimpia akateemisen ja ammatillisen liikkuvuuden ja kulttuurivaihdon kansainvälisiä ohjelmia, joka on perustettu lisäämään rajat ylittävää yhteisymmärrystä kansainvälisen koulutus- ja tiedeyhteistyön avulla. Suomessa Fulbright Suomi -säätiön tarjoamiin stipendiohjelmiin haetaan sekä yhteiskunnan eri aloille sijoittuvia että akateemiselle uralle tähtääviä potentiaalisia tulevaisuuden vaikuttajia ja muutoksentekijöitä, jotka haluavat omalla sarallaan edistää oman tieteenalan tai ammattialan kehitystä ja löytää ratkaisuja alansa keskeisiin haasteisiin. Lue lisää ohjelman taustasta.

Ohjelmaetuudet

 • Stipendi Fulbright-kauden menoihin, enintään 30 000 USD.
 • Fulbright-ohjelma ei ole ainoastaan rahoitusinstrumentti. Fulbright Suomi -säätiö tarjoaa stipendiohjelmiinsa valituille graduate-opiskelijoille monenlaisia tilaisuuksia ammatilliseen kansainväliseen verkostoitumiseen, jotka edesauttavat stipendiaatin mahdollisuuksia edistää omaa alaansa. Ohjelma tarjoaa stipendiaateille myös mittavia lisäetuuksia ja tukea Yhdysvaltoihin muuttoon (mm. maksuton viisumi, opiskelijoiden henkilökohtainen neuvonta, perehdytys yhdysvaltalaiseen kulttuuriin, koulutusjärjestelmään ja tulevaan Fulbright-kauteen, seminaarit ja muut vapaa-ajan tapahtumat Yhdysvalloissa, ja paikalliset tukiverkostot Yhdysvalloissa).
 • Jos suoritat Yhdysvalloissa koko tutkinnon ja opiskelet maassa yli yhden lukuvuoden, voit hakea opinnoillesi lisärahoitusta Fulbright Suomi -säätiöstä. Katso Renewal Grant -stipendin kuvaus.

Hakuedellytykset

 • Aloitat kokopäiväiset opinnot/tutkijavierailun Yhdysvalloissa syksyllä 2020.
 • Opiskelusi kestää Yhdysvalloissa vähintään yhden lukuvuoden/tutkijavierailusi kestää Yhdysvalloissa 9-12 kuukautta.
 • Jos haet Yhdysvaltoihin tutkinto-ohjelmaan tai non-degree-opintoihin, olet varautunut jättämään hakemuksen useampaan yliopistoon, joihin mihin tahansa olisit valmis lähtemään. Ohjelmaan ei otetaan mukaan henkilöitä, joiden sisäänpääsy on vain yhden yliopiston varassa.
 • Sinulla ei tarvitse olla opiskelupaikkaa Yhdysvalloissa tai vastaanottavan laitoksen kutsua stipendihakuvaiheessa. On kuitenkin erittäin tärkeää, että olet kartoittanut alasi vahvoja ja omiin tavoitteisiisi hyvin soveltuvia korkeakouluja jo ennen stipendihakemuksen jättämistä. Erityisesti, jos suunnittelet tutkijavierailua tai tohtorintutkinnon suorittamista Yhdysvalloissa, on tärkeää, että olet ollut alustavasti yhteydessä soveltuviksi katsomiisi tutkimusohjaajaehdokkaisiin vierailu-/opiskelumahdollisuuksien selvittämiseksi. Valittuja stipendiaatteja avustetaan tarvittaessa tekemään lopullinen listaus korkeakouluista joihin hakeutua. Ohjelma mahdollistaa vierailun myös kahdessa eri isäntäorganisaatiossa siinä tapauksessa, että menet Yhdysvaltoihin tutkijavierailulle edistämään väitöskirjatutkimustasi ja vierailet organisaatiossa peräjälkeen.
 • Suunnitelmasi Fulbright-kaudelle sisältävät oman alasi opintoja tai sitä lähellä olevan alan ylemmän korkeakoulututkintotason opintoja/tutkimusta. 
 • Stipendiohjelma on suunnattu kaikkien alojen opiskelijoille. Ainoastaan opinnot/tutkimus, joihin sisältyy potilashoitoa tai muita potilaskontakteja ovat poissuljettuja. Esimerkiksi lääketieteessä stipendiä ei myönnetä yhdysvaltalaisiin perusopintoihin (esim. M.D. - ohjelmat) eikä ns. internship- tai residency-ohjelmiin.
 • Olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (AMK/yliopisto) hakuajan loppuun mennessä. Huom! Mikäli olet suorittanut kaikki kandidaatin tutkintoon vaadittavat kurssit ja opinnäytteet stipendiohjelman viimeiseen hakupäivään mennessä, mutta et ole korkeakoulusi hallinnollisista syistä saanut tutkintotodistusta itsellesi, voit tässä tapauksessa hakea stipendiohjelmaan. Sinun tulee liittää stipendihakemukseesi oman korkeakoulusi vapaamuotoinen todistus siitä, että tilanteesi on kuvatun kaltainen. Todistuksesta tulee myös ilmetä, milloin tutkintotodistus myönnetään sinulle. Kun saat tutkintotodistuksesi, lähetä siitä kopio sähköpostin liitteenä välittömästi Fulbright Suomi -säätiölle.
 • Stipendiaatit lähtevät Yhdysvaltoihin ASLA-Fulbright-ohjelman edustajina eikä stipendiä voi käyttää lisärahoituksena johonkin toiseen stipendiohjelmaan, jonka edustajana toimisit. 
 • Pystyt osallistumaan stipendihaastatteluun, American Voices -seminaariin sekä Pre-departure -orientaatiokoulutukseen alla olevassa aikataulussa mainittuina päivinä. 
 • Stipendiä ei voida myöntää hakijalle, joka jo oleskelee Yhdysvalloissa. Opinnot on aloitettava Yhdysvalloissa ASLA-Fulbright-stipendillä.
 • Koska ASLA-Fulbright-ohjelma on Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kulttuurivaihto-ohjelma, vaatimuksena on Suomen kansalaisuus ja Yhdysvaltoihin on saavuttava Fulbright-ohjelman järjestelmällä vaihtovierailuviisumilla (J1-viisumi). Suomen ja Yhdysvaltain kaksoiskansalaisille ei voida myöntää stipendiä. Jos sinulla on tavoitteena saada tai jos sinulla jo on pysyvä oleskelulupa Yhdysvaltoihin, et ole hakukelpoinen stipendiohjelmaan. 
 • J-1-viisumiin ja mukana seuraavien perheenjäsenten J-2-viisumeihin liittyy sääntöjä, jotka rajoittavat paluuta Yhdysvaltoihin. Tutustu näihin ennen stipendiohjelmaan hakemista.

  a) Ns. 12-month bar ja 24-month bar -säännökset rajoittavat uuden J-1 tai J-2-viisumin myöntämistä henkilölle, joka on aiemmin vieraillut Yhdysvalloissa J-1 tai J-2-viisumeilla. Jos olet vieraillut Yhdysvalloissa J-viisumilla viimeisen kahden vuoden aikana, ota yhteyttä Fulbright Suomi -säätiöön hakemusta laatiessa.

  b) Ns. kahden vuoden säännön mukaan (two year home country residence requirement) stipendiaatti ei voi välittömästi opiskelujaksonsa päätyttyä hakea työlupaa tai siirtolaisviisumia Yhdysvaltoihin. Työluvan tai siirtolaisviisumin saanti edellyttää oleskelua Suomessa kahden vuoden ajan. Normaali turistimatkailu ja mm. opiskelu Yhdysvalloissa on kuitenkin mahdollista.

Hakuohjeet

Aikataulu

 • Hakijapäivä Fulbright Suomi -säätiössä: 15.4.2019 klo 13:00-15:30. Tule kuulemaan ja kyselemään vinkkejä hakemiseen. Tilaisuuden nauhoite on saatavilla jälkeenpäin.
 • Haku päättyy: 26.5.2019
 • Haastattelukutsut valituille hakijoille: 6.8.2019
 • Haastattelut Fulbright Suomi -säätiössä: 12.8.-14.8.2019 (matkakulut omakustanteisia)
 • Valinnat julkaistaan: syyskuun alku 2019
 • Kieli- ja tasotestit tarvittaessa (esim. GRE, GMAT, TOEFL): heti stipendivalintojen jälkeen tai aiemmin (riippuu omista yliopistovalinnoista ja ko. yliopistojen määräajoista)
 • American Voices -seminaari Turussa suomalaisille ja yhdysvaltalaisille stipendiaateille: 11.-12.10.2019 (Fulbright Suomi -säätiö kattaa matka- ja majoituskulut)
 • Pre-Departure -orientaatio Helsingissä: toukokuun puolessa välissä 2020 (Fulbright Suomi -säätiö kattaa matkakulut)
 • Orientoivat johdantokurssit Yhdysvalloissa: elokuussa 2020, kurssit ovat vapaaehtoisia (stipendiaatille ei aiheudu kurssista majoituskuluja, myös Yhdysvaltojen sisäisiin matkoihin myönnetään matkastipendi)
 • Opinnot/tutkimusvierailu Yhdysvalloissa alkaa: elokuussa/syyskuussa 2020

Alumnien kokemuksia

Tutustu aiempien suomalaisten Fulbright-stipendiaattien omiin kertomuksiin ja videohaastatteluihin.

Neuvonta

Karoliina Kokko
Vastaava ohjelmapäällikkö
P. 044 5535 268 tai 044 5535 286
office(a)fulbright.fi