Fulbright-Technology Industries of Finland Grants, Postdoc

Fulbright-Technology Industries of Finland Grant -stipendiohjelmasta rahoitetaan stipendejä teknologia-alojen (elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, tietotekniikka, suunnittelu ja konsultointi) kehitystä tukevaan tohtorintutkinnon jälkeiseen tutkimukseen Yhdysvalloissa.

Hakuaika lukuvuodelle 2019–2020 päättyy 9.12.2018.


HUOM!

  • Kaikki hakemuksen osat toimitetaan sähköisesti. Hakijan ei tarvitse postittaa mitään asiakirjoja Fulbright Suomi -säätiöön vaan kaikki liitteet tulee tallettaa sähköiseen hakemukseen ja lisäksi lähettää sähköpostitse applications(at)fulbright.fi.
     
  • Jos hakemuksessa on ohjeiden kanssa ristiriitaista tietoa, noudata aina erityisesti suomalaisille hakijoille suunnattuja ohjeita.

Fulbright-Technology Industries of Finland Grant -stipendiohjelman tavoitteena on vahvistaa suomalaista huippuosaamista ja edistää elinkeinoelämän uudistumista pitkäjänteisesti. Ohjelmalla halutaan rakentaa suomalaisten tutkijoiden monialaista huippuosaamista sekä kykyä kehittää teknologiaan perustuvia ratkaisuja tarvelähtöisesti eri sovellusalueille. Soveltuakseen ohjelmaan tutkimusaiheella tulee olla keskeinen merkitys teknologia-alojen uudistumiselle ja tulevaisuuden kilpailukyvylle. Stipendikausi on pituudeltaan yksi lukuvuosi.

Kohderyhmä

Stipendihakijan tarkoituksena on tohtoritutkinnon jälkeinen 8–12kk tutkimusvierailu yhdysvaltalaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Projektilla on selkeä merkitys alan suomalaisen osaamisen kehittymiselle. Tavoitteena voi esimerkiksi olla tuoda Suomeen kansainvälisesti johtavaa, alan uusinta osaamista tai rakentaa pitkäjänteinen yhteistyösuhde yhdysvaltalaiseen huippututkimusryhmään. Hakijalla on vahva kiinnostus käyttää osaamistaan tulevaisuudessa teknologia-alojen ja yhteiskunnan hyödyksi. Olemassa olevat verkostot ja tutkimusyhteistyö elinkeinoelämän kanssa arvioidaan hakijan eduksi.

Hakijalta edellytetään tohtorintutkintoa, joka on suoritettu enintään 4 vuotta ennen stipendin hakuajan päättymistä. Ohjelma soveltuu myös maisteri- tai tohtoritasoisiin opintoihin. Lue lisää stipendiohjelman sivulta maisteri- ja tohtoriopintoihin.

Ohjelmaetuudet

Postdoc-tutkijoiden stipendi on enimmillään 36 000 USD. Stipendin lisäksi ohjelmaan kuuluu merkittäviä lisäetuuksia ja ohjelmapalveluita, mm. vakuutus, vapautus viisumimaksuista sekä henkilökohtaiset neuvontapalvelut. Stipendiohjelman rahoittavat Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Fulbright Suomi -säätiö.

 


Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Fulbright Finland: Yhteistyöllä korkeatasoista koulutusta insinööritieteilijöille

Fulbright Finland on lähettänyt yhteistyökumppaninsa Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kanssa vuodesta 2007 lähtien 26 stipendiaattia Yhdysvaltoihin. Nykyisin Fulbright-Technology Industries of Finland -ohjelman alumnit työskentelevät professoreina, apulaisprofessoreina ja tutkijoina niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Lue koko artikkeli Fulbright Center News -julkaisusta


 

Hakuohjeet

Fulbright Suomi -säätiö käsittelee ainoastaan kaikki vaaditut liitteet sisältävät hakemukset.

Tutustu näihin linkkeihin huolellisesti.

Nämä suomalaisille hakijoille suunnatut ohjeet antavat sinulle lisätietoa hakemuksessa olevista kysymyksistä ja opastavat sinua täyttämään hakemuksen askel askeleelta. Seuraa hakemuksen täyttöohjeita samalla, kun täytät hakemusta. Jos sähköisessä hakemuksessa on ohjeiden kanssa ristiriitaista tietoa, noudata aina näitä erityisesti suomalaisille hakijoille suunnattuja ohjeita.

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Käytä tarkistuslistaa hyödyksi varmistaaksesi, että olet liittänyt hakemukseen kaikki vaadittavat asiakirjat. Hakija on itse vastuussa siitä, että kaikki vaadittavat liitteet on talletettu hakujärjestelmään määräaikaan mennessä sekä lisäksi lähetetty sähköpostitse Fulbright Suomi -säätiöön osoitteeseen applications(at)fulbright.fi. Huomioithan, että Fulbright Suomi -säätiö käsittelee ainoastaan kaikki hakuaikaan mennessä saapuneet, vaaditut liitteet sisältävät hakemukset.

Huom! Jos  sinulla on hakemuksen täyttämisessä teknisiä ongelmia, ota heti yhteys Fulbright Suomi -säätiöön.

Lisätietoja

Ohjelmakoordinaattori
Emmi Jelekäinen
emmi.jelekainen(at)fulbright.fi
puh. +358 44 5535 275

 

Fulbright-Technology Industries of Finland -stipendiaatteja menneiltä vuosilta

Tua Björklund
(2016-2017)
Tuotekehitys ja insinöörikoulutus
Aalto-yliopisto
Stanford University
Antti Oulasvirta
(2007–2008)
Tietotekniikka
Helsingin yliopisto
University of California, Berkeley
Jukka-Pekka Onnela
(2008–2009)
Fysiikka
University of Oxford
Harvard University
Tuukka Ruotsalo
(2010–2011)
Insinööritieteet
Aalto-yliopisto
University of California, Berkeley
Virpi Turkulainen
(2011–2012)
Kauppatieteet
Aalto-yliopisto
Stanford University