Photo from Yale School of Divinity Library

Tietoa graduate-stipendiaateille

Sopivien yliopistojen kartoittaminen

Yhdysvalloissa on tarjolla satoja korkeakouluja, joissa voi suorittaa maisteri- tai tohtoritason opintoja. Yliopistovalintoja tehdessä kannattaa miettiä seuraavia seikkoja:

 • Henkilökohtaiset tavoitteet ja tulevaisuuden suunnitelmat
 • Akateemiset seikat
  • Mitä tutkintoja ja pääaineita yliopisto tarjoaa?
  • Ohjelman rakenne
  • Korkeakoulun koko ja tyyppi
  • Laitoksen opetushenkilökunta – löytyykö sinulle sopiva ohjaaja? Onko henkilökunnassa joku erikoistunut omaan erikoistumisalaasi? Nämä voivat olla tärkeitä tekijöitä!
 • Yliopiston lukukausimaksut ja muut kustannukset
 • Yliopiston tarjoamat tutkija- ja opiskelijapalvelut ja muut aktiviteetit
 • Yliopiston on oltava akkreditoitu, Fulbright Suomi -säätiö voi auttaa akkreditointistatuksen selvittämisessä

Degree ja non-degree -opiskelijan kannattaa laatia lista muutamasta sopivasta korkeakouluista, johon hakea. Usein suositellaan, että yliopistolistassa on mukana yksi sellainen yliopisto, joka ei ole kilpailluimpien vaihtoehtojen joukossa (ns. safety school).

Yliopistojen etsimisen voi aloittaa esimerkiksi Fulbright Suomi -säätiön internet-sivulta löytyvien hakukonesivustojen linkkien avulla, joilla hakuja pystyy rajamaan eri tekijöiden mukaan. Kannattaa myös ehdottomasti hyödyntää (suomalaisten) oman alan professorien ja tutkijoiden tietämystä oman alan asiantuntijoista ja tasokkaista laitoksista yhdysvaltalaisissa yliopistoissa. Olet todennäköisemmin lukenut aiemmissa opinnoissasi alasi yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden artikkeleita tai kirjoja ja heidän edustamansa yliopisto voi olla sopiva sijoituspaikka. Fulbright Suomi -säätiön verkkosivulta löydät listoja suomalaisista ja yhdysvaltalaisista stipendiaateista, heidän aloistaan ja koti- ja isäntäyliopistoistaan. Voimme halutessasi antaa sinulle aikaisempien stipendiaattiemme yhteystietoja, mikäli joukossa on joku oman alasi stipendiaatti tai sinua kiinnostavan yliopiston edustaja.

Mikäli sinut hyväksytään useampaan yliopistoon tai saat useamman kutsukirjeen, sinulle tarjoutuu tilaisuus valita. Valintavaiheessa voit vielä tarvittaessa konsultoida Fulbright Suomi -säätiötä ja oman alasi asiantuntijoita Suomessa.

Opiskelijakategoriat

Kategoriapäätös tulee tehdä omien tavoitteiden pohjalta. Päätä missä opiskelijakategoriassa haluat hakeutua yliopistoon ennen isäntäyliopiston etsintää. Kategorian vaihtaminen myöhemmin voi olla vaikeaa. Mikäli haluat muuttaa kategoriaasi, sinun tulee olla ennen muutosta yhteydessä Fulbright Suomi -säätiöön.

Kategoriasta riippumatta, kaikkien Fulbright-stipendiaattien tulee kirjautua yhdysvaltalaiseen korkeakouluun kokopäiväiseksi opiskelijaksi (full time; degree student, non-degree student, visiting scholar).

Degree student

Tutkinto-opiskelija eli degree student suorittaa yhdysvaltalaisessa yliopistossa koko tutkinnon. Koko tutkinnon suorittavalta opiskelijalta peritään yliopiston lukukausimaksu. Yhdysvaltalaisten yliopistojen tutkinto-ohjelmiin voi tutustua esimerkiksi Peterson’s-hakukoneen avulla.

Non-degree student

Opiskelijasta, joka haluaa suorittaa yhdysvaltalaisessa yliopistossa irrallisia kursseja (esim. sivuaineopinnot) ja saada niistä merkinnät opintorekisteriotteeseen, käytetään nimitystä non-degree student. Kaikkiin yhdysvaltalaisiin yliopistoihin/opinto-ohjelmiin ei ole välttämättä mahdollista päästä non-degree-opiskelijana, jonka vuoksi on tärkeää, että selvität heti aluksi non-degree-opintomahdollisuuden suoraan sinua kiinnostavilta yliopistoilta.

Viime aikoina non-degree-opiskelijapaikan saaminen yhdysvaltalaisesta yliopistosta on ollut aiempaa haasteellisempaa. Kannattaa huomioida, että yliopistot suosivat yleensä koko tutkinnon suorittavia opiskelijoita ja antavat heille usein etusijan mm. kursseille ilmoittautumisessa. Tästä johtuen non-degree-opiskelijalla ei välttämättä aina ole mahdollisuutta suorittaa niitä kursseja, joihin hän on etukäteen suunnitellut ilmoittautuvansa. Non-degree-opiskelijan on hyvä huomioida myös se, että kaikkia kursseja ei järjestetä joka lukukausi eikä välttämättä aina joka lukuvuosikaan.

Näiden syiden vuoksi, osa aluperin maisteritason non-degree-opintoja suunnitelleista hakijoista on lopulta päättänyt hakeutua Yhdysvaltoihin suorittaamaan yhden vuoden pituisen maisterin tutkinnon degree-opiskelijana. Joillekin Yhdysvalloissa kurssien suorittamista suunnitelleille hakijoille visiting student researcher -status on saattanut olla myös sopiva vaihtoehto, mikäli ei ole tarvinnut kursseista opintopisteitä. Näiden vaihtoehtojen lisäksi non-degree-opinnoista kiinnostuneiden opiskelijoiden kannattaa tutustua myös yhdysvaltalaisten yliopistojen tarjoamiin niin sanottuihin certificate-ohjelmiin. Certificate-ohjelmat ovat valmiiksi suunniteltuja non-degree-opintokokonaisuuksia, jotka koostuvat tiettyä teemaa tai aihepiiriä käsittelevistä kursseista. Certificate-ohjelman avulla voit syventyä johonkin tiettyyn aihe-alueeseen tai laajentaa alan osaamistasi. Voit tutustua tarjolla oleviin certificate-ohjelmiin esimerkiksi Peterson’s-hakukoneen avulla.

Non-degree-opiskelijoilta peritään yhdysvaltalaisessa yliopistossa lukukausimaksu. Non-degree-opiskelijat hakevat yhdysvaltalaiseen yliopistoon yliopiston yleisen hakuprosessin ohjeiden mukaisesti, samoin kuin koko tutkinnon suorittavat hakijat.

Visiting student researcher

Väitöskirjatyöntekijöistä, jotka keskittyvät oman itsenäisen tutkimuksensa tekemiseen yhdysvaltalaisessa yliopistossa ja jotka saavat tohtorintutkintotodistuksensa lopulta omasta kotiyliopistostaan Suomessa, käytetään yleensä nimitystä visiting (student) researcher, scholar tai fellow. Tähän kategoriaan rekisteröidyt jatko-opiskelijat eivät voi suorittaa yhdysvaltalaisessa yliopistossa kursseja opintopisteitä saadakseen. Yleensä he voivat kuitenkin halutessaan käydä kuuntelemassa luentoja (ns. audit courses tai sit in) osallistumatta kurssiin liittyviin tentteihin ja opinnäytetöihin. Tällöin opiskelijalle ei myönnetä opinsuoritusotetta kurssin päätyttyä. Kurssin vetäjä antaa luvan osallistua kurssille kuunteluoppilaana. Lupaa kannattaa kysyä etukäteen ajoissa. Viime aikoina yhdysvaltalaiset yliopistot ovat alkaneet periä enenevässä määrin visiting researcher -hakijoilta maksuja, jotka pahimmillaan voivat olla lukukausimaksujen luokkaa. Esimerkiksi lukuvuonna 2011-2012 osa yhdysvaltalaisista yliopistoista saattoi laskuttaa $22 000 visiting researcher  -opiskelijoilta.

Visiting researcherin hakuprosessi yhdysvaltalaiseen yliopistoon on tavallisesti lyhempi ja kevyempi verrattuna degree- tai non-degree-opiskelijan hakuprosessiin. Joissain yliopistoissa on rakenteellistetut ja tarkat hakuprosessit sekä määräajat myös visiting researcher -hakijoille.

Jos on menossa vierailevaksi väitöskirjatyöntekijäksi kannattaa selvittää isäntäyliopistosta tarkaan, mikä tällaisen opiskelijan asema on. Omalla kohdallani vaadittiin esimerkiksi kirjoittautumista nimellisesti perustutkinto-opiskelijaksi, mikä aiheutti viime hetken paperitöitä lähtöä edeltävänä kesänä, kun oppiaineen yhteyshenkilöni eivät aiemmin olleet itsekään tienneet, että yliopiston puolelta on tällainen vaatimus Fulbright-opiskelijoille/vierailijoille. - Fulbright graduate student 2011-2012
Olisi kannattanut etukäteen käydä aktiivisemmin esittäytymässä luennoitsijoille joiden kursseilla tai luennoilla kävin. Poikkeuksetta tietenkin olin ennakkoon kirjoittanut emailin ja pyytänyt lupaa osallistua visiting student scholarina, mutta koska jopa luennoilla oletettiin että opiskelijat osallistuvat ja kommentoivat, niin oli merkittävästi helpompaa liittyä keskusteluun ja päästä osaksi opiskelijoiden ryhmää (jotka aika poikkeuksetta jo tunsivat kaikki toisensa) jos luennoitsija osasi tunnistaa heti kuka olen, ja tiesi vähän intresseistäni. - Fulbright graduate student 2012-2013
The only disappointment encountered was the fact that at Harvard University as a visiting fellow one has almost no access to courses even as an auditor. -Fulbright graduate student 2012-2013

Hakuprosessi Yhdysvaltalaiseen korkeakouluun

Stipendiaatti vastaa itse yliopistopaikan hausta: valitsee ne yliopistot, joihin aikoo hakea, selvittää hakuvaatimukset sekä toimittaa tarvittavat hakupaperit yliopistoihin määräaikoihin mennessä.

Ole yhteydessä ohjelmakoordinaattoriisi mahdollisissa yliopistopaikan hakuprosessiin liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa Fulbright Suomi -säätiön henkilökunta neuvoo ja tukee stipendiaattia yliopistopaikan hakuprosessin eri vaiheissa. Stipendiaatilla voi myös olla mahdollisuus käyttää yliopistopaikan haussa niin kutsuttua  IIE Placement -palvelua.

Muista lähettää ohjelmakoordinaattorillesi lista niistä yliopistoista, joihin aiot hakea. Pidä myös ohjelmakoordinaattorisi ajantasalla yliopistopaikkahakujesi edistymisestä sekä muista ilmoittaa minkälaiset päätökset saat yliopistoista.

a) Tutkinto-opiskelijat ja kurssien suorittajat

Tässä kappaleessa kuvataan opiskelupaikan hakuprosessi yhdysvaltalaiseen korkeakouluun sellaisille stipendiaateille, joiden tarkoitus on suorittaa Yhdysvalloissa koko tutkinto tai kursseja opintopisteitä vastaan.

Hakuprosessiin liittyy yleensä paljon paperityötä ja se on aikaa vievää – keskittyvä ja kärsivällinen ote on hyödyksi. Yhdysvalloissa haetaan yliopistoihin oppilaitoskohtaisesti, eikä maassa tai osavaltiossa ole yhteishakua. Degree- ja non-degree-opiskelijoiden haku tapahtuu maisteri- ja tohtoritasolla yliopiston Graduate schoolin kautta. Graduate-koulu hallinnoi yliopiston eri alojen maisteri- ja tohtoritason ohjelmia ja määrittää esimerkiksi yhteisiä minimisisäänpääsyvaatimuksia ohjelmille, kuten tietyn tutkintovaatimustason ja vaadittavat kieli- ja tasotestipisteet. Jokainen yliopisto määrittää hakuaikansa itse ja ilmoittaa aikataulunsa verkkosivuillaan. Usein hakuajat umpeutuvat vuoden vaihteen molemmin puolin seuraavana syksynä alkaviin ohjelmiin. Esimerkiksi taide- ja oikeustieteen alojen ohjelmien hakuajat voivat kuitenkin umpeutua joissakin tapauksissa jo marraskuun alussa. Suuressa osassa tohtoriohjelmia hakuajat umpeutuvat joulukuun ensimmäisenä päivänä. Hakemukset ja tarkat oppilaitoskohtaiset hakuohjeet löydät yliopistojen kotisivuilta. Lähes kaikilla yliopistoilla on käytössään sähköinen hakemus. Täytä hakemus huolellisesti, sillä puutteellisia hakemuksia ei aina käsitellä. Muista huolehtia, että myös kaikki liitteet ehtivät hakutoimistoon ennen hakuajan päättymistä.

On hyvä ottaa mahdollisimman paljon selvää kurssien sisällöistä ja opettajista ennen opintojen aloittamista. Jos aloittaisin opinnot nyt, ottaisin etukäteen yhteyttä yliopistoissa jo opiskeleviin Fulbright-stipendiaatteihin. Uskon, että olisin saanut paljon enemmän irti ensimmäisestä lukukaudesta, jos olisin tiennyt, ketkä ovat yliopistoni parhaimmat opettajat ja ketkä pystyvät tarjoamaan mahdollisuuksia yliopiston ulkopuolelle. - Fulbright graduate student 2011-2012

Maisteri- ja tohtoriohjelmaan tehtävän hakemuksen yleisimmät liitteet ja muut hakuvaatimukset

 • Tutkintotodistus (Diploma)
  • Tutkintotodistuksen myöntäneen korkeakoulun laatima englanninkielinen käännös todistuksesta leimalla ja allekirjoituksella varustettuna. Voit myös tarvittaessa kysyä korkeakoululta, käykö virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös.
 • Diploma Supplement
  • Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu asiakirja. Se sisältää lisätietoja suorittamastasi tutkinnosta, sen myöntäneestä oppilaitoksesta sekä koulutusjärjestelmästä maassa, jossa tutkintotodistuksesi on myönnetty. Dokumentti on nimetty tutkinnon suorittajalle. Suomessa korkeakoulut antavat Diploma Supplementin automaattisesti kaikille valmistuville opiskelijoilleen. 
 • Opintorekisteriote (Transcript)
  • Opintorekisteriotteen pitää olla englanninkielinen ja siinä tulee olla opintorekisteriotteen myöntäneen korkeakoulun leima ja allekirjoitus. Yleensä yhdysvaltalainen yliopisto vaatii, että otteen myöntänyt korkeakoulu lähettää otteen suoraan Yhdysvaltoihin.
 • Kieli- ja tasotestien tulokset
  • Yhtenä opiskelijavalinnan peruskriteerinä käytetään Yhdysvalloissa yleisesti standardoituja kieli- ja tasotestejä (TOEFL, GRE, GMAT). Tulokset pitää lähettää yliopistoon suoraan testinomistajalta väärennöksien välttämiseksi.  Lisätietoja löytyy oppaan Kieli- ja tasotestaus -osiosta.
 • Suosituskirjeet (Letter of Recommendation)
  • Yliopiston hakuohjeissa mainitaan tarvittava suosituskirjeiden määrä. Usein pyydetään kolme suosituskirjettä.
 • Esseet (Essays)
  • a) Study/Research plan
  • b) Personal statement
 • Rahoitusselvitys (Financial certification/guarantee)
  • Opintojen rahoitussuunnitelma. Kerro yliopistolle, miten olet suunnitellut rahoittavaa opintosi. Liitä mukaan kaikki jo olemassa olevat todisteet varojen olemassaolosta.
 • Portfolio
  • Esimerkiksi taidealoilla pyydetään usein näytteitä aiemmista töistä.
 • Koe-esiintyminen (Audition)
  • Esiintyvien taiteiden opiskelijoita pyydetään yleensä koe-esiintymiseen. Joskus voi olla myös mahdollisuus lähettää esityksestä video tai äänite, mutta valintamahdollisuudet ovat yleensä selkeästi paremmat, jos käy itse paikalla koe-esiintymisessä.
 • Kirjoitusnäyte (Writing sample)
  • Akateeminen kirjoitusnäyte pyydetään jossain tapauksissa. Se voi usein olla aiemmin kirjoittamasi opinnäytetyö tai essee.
 • Puhelinhaastattelu
  • Joskus hakuprosessiin voi liittyä myös haastattelu.
 • Lääkärintodistus (Medical certificate)
  • Lääkärintodistusta ei aina vaadita.
 • Financial assistance -hakemus
  • Jos haet yliopistolta rahoitusta, sille saattaa olla oma hakemuksensa sekä myös erillinen hakuaika!
 • Hakumaksu (Application fee)
  • Hakemuksia ei käsitellä ennen kuin hakumaksu on maksettu. Yliopistokohtainen maksu voi olla mitä tahansa ilmaisesta aina yli sataan dollariin. Maksun voi usein suorittaa luottokortilla.

Kansainvälisen hakijan kannattaa olla hakuvaiheessa yhteydessä graduate-koulun lisäksi myös yliopiston kansainväliseen toimistoon (usein International Students and Scholars Office) saadakseen heiltä kansainvälisyysnäkökulmaan liittyvät neuvot.

Hakupakettisi on valmis, kun kaikki hakemuksesi osat (hakemuksesi, testituloksesi, hakumaksu jne.) ovat saapuneet yhdysvaltalaiseen graduate-kouluun. Hakemustasi käsitellään graduate-koulussa sekä laitoksella, jossa opetushenkilökunta lukee hakemukset ja arvioi niiden akateemisen tason. Valintapäätökset tehdään usein laitoksilla valintalautakunnissa, joten hakijalle on hyödyksi olla yhteydessä laitoksen henkilökuntaan jo hakuvaiheessa. Graduate-koulussa tehdään usein ns. credential evaluation, jossa Yhdysvaltojen ulkopuolella myönnettyjä todistuksia verrataan yhdysvaltalaisiin tutkintoihin ja arvosanoihin. Graduate-koulu voi myös ulkoistaa arvion teon ja joskus hakija joutuu maksamaan yliopistolle palvelun käytöstä. Laitoksen ja Graduate-koulun lisäksi hakemuksesi käsitellään myös Financial Services -toimistossa, mikäli olet hakenut taloudellista avustusta yliopistolta.

Valintapäätökset saapuvat yleensä alkukeväästä. Mikäli olet hakenut tutkinto-ohjelmaan ja olet hakenut yliopistolta taloudellista avustusta, hyväksymiskirjeen liitteenä saapuu usein tieto mahdollisesta myönnetystä rahoituksesta.

Asia jonka tajusin itse jälkikäteen on, että olisi ollut järkevää mennä tapaamaan professoria, jonka kurssia seuraan aivan kurssin alussa tai jopa ennen sen alkua. Toisin kuin Suomessa, opiskelijat kysyvät ja osallistuvat luennoilla aktiivisesti, joten omaa osallistumista helpottaa, jos luennoitsija tietää heti alussa hieman, kuka olet ja mitä teet kyseisessä yliopistossa. - Fulbright graduate student 2012-2013

Hyväksymiskirje (Tutkinto-opiskelijat ja kurssien suorittajat)

Tutkinto-opiskelijat ja stipendiaatit, jotka suorittavat Yhdysvalloissa kursseja opintopisteitä vastaan, saavat isäntäyliopistoltaan myönteisesti menneen haun päätteeksi hyväksymiskirjeen (letter of admission). Tarkista että hyväksymiskirje sisältää vähintään alla mainitut seikat. Sisältövaatimukset on kirjattu englanniksi, jotta voit tarvittaessa hyödyntää niitä suoraan yhteydenpidossasi yliopiston kanssa.

 • The specific degree program for which the grantee has been admitted
 • The semester/term for which the grantee has been admitted (for example Fall 2021 and Spring 2022)
 • Signature from an appropriate university officer (for example, an admissions administrator or dean)
 • The letter should be on the U.S. institution’s official letterhead

Lähetä kopio yliopiston virallisesta hyväksymiskirjeestä Fulbright Suomi -säätiöön heti sen saatuasi tämän Dropbox-linkin kautta. Hyväksymiskirje sähköpostin liitteenä käy mainiosti.

b) Väitöskirjatutkijat

Väitöskirjatutkijoiden sopivan isäntäyliopiston löytymiseen vaikuttavat tapauskohtaisesti eri tekijät. Sopivan yliopiston valitsemiseen vaikuttaa mm. Yhdysvaltoihin menemisen syy. Jollekin stipendiaatille on tärkeää päästä käyttämään esimerkiksi tiettyä aineistoa, arkistoa tai laitteistoa ja niiden sijainti saattaa määritellä, mihin yliopistoon stipendiaatti hakeutuu. Moni stipendiaatti hakeutuu Yhdysvaltoihin oman alan asiantuntijan ohjaukseen tai alan tutkijoiden pariin, jolloin isäntäyliopiston valintaan vaikuttaa itselle tärkeiden resurssihenkilöiden sijainti.

Väitöskirjatutkijoiden hakeutumisprosessi yhdysvaltalaiseen yliopistoon on usein yksinkertaisempi kuin tutkintoa tai kursseja opintopisteitä vastaan suorittavien hakijoiden. Väitöskirjatutkijan hakuprosessissa on keskeisintä yhteydenotto tulevaan tutkimusohjaajaan sekä kutsukirjeen saaminen tulevalta isäntälaitokselta (katso kutsukirjeen sisältöohjeet alla). Usein väitöskirjatutkijan ei tarvitse täyttää yliopiston hakupapereita. Nykyään kuitenkin yhä useampi yhdysvaltalainen yliopisto on rakenteellistanut väitöskirjatutkijan hakuprosessin ja siihen liittyvät hakukaavakkeet ja toimintaohjeet hakuaikoineen on kuvattu tarkasti yliopiston verkkosivuilla. Selvitä väitöskirjatutkijan hakuprosessi yliopistokohtaisesti.

Sopivaa tai oman alan vahvaa laitosta etsittäessä kannattaa hyödyntää omia ja kollegoiden verkostoja sekä ottaa aktiivisesti ja reippaasti yhteyttä laitosten henkilökuntaan. Yhdysvalloissa on tyypillistä, että graduate-opiskelijat ovat yhteydessä professoreihin ja opettajiin, joten he osaavat odottaa sitä.

Viimeistään kutsukirjeen saatuaan kannattaa ilmoittaa vielä isäntäyliopiston kansainväliseen toimistoon ja graduate-kouluun omasta saapumisesta sekä varmistaa, että tarvittavat hallinnolliset vaatimukset on täytetty. Joskus saatetaan esimerkiksi vaatia kielikokeen suorittamista, josta kutsun kirjoittanut professori ei ole välttämättä osannut neuvoa stipendiaattia.

Viime aikoina vierailevan tutkijan paikan saaminen joistain yhdysvaltalaisista yliopistoista on hankaloitunut. Professori, jonka kanssa väitöskirjatutkija neuvottelee vierailusta, saattaa vastata vierailukyselyyn myöntävästi, mutta lopulta kutsun kirjoittaminen väitöskirjatutkijalle saatetaan kieltää yliopiston tiedekuntatasolla. Professori ei myöskään aina tiedä yliopiston perimistä maksuista, jonka vuoksi on hyvä olla yhteydessä graduate schoolin hallintohenkilökuntaan ja yliopiston kansainvälisten asioiden toimistoon.

Kutsukirje

Väitöskirjatutkijat pyytävät isäntäyliopistoltaan kirjettä, jolla hänet kutsutaan yliopistolle tekemään väitöskirjatutkimusta (letter of invitation). Kutsukirjettä tarvitaan asioiden sopimisen lisäksi myös viisuminhakuprosessissa, jonka vuoksi sen tulee täyttää alla esitetyt minimisisältövaatimukset. Sisältövaatimukset on kirjattu tähän englanniksi, jotta voit hyödyntää niitä suoraan yhteydenpidossasi yliopiston kanssa.

 • The specific research affiliation offered
 • The grantee status at the host university: either visiting scholar or visiting student researcher
 • The exact start and end date of the affiliation* (i.e. August 15, 2021 to June 14, 2022, or for a 9-month period commencing August 15, 2021)
 • Signature from an appropriate university officer (for example the head of department or research adviser/mentor).
 • The name and title of the grantee's U.S. research adviser
 • What is the cost? What fees the host university asks to pay?
 • What are you provided? Office space, telecommunication connections, library access, housing?
 • The letter should be on the U.S. institution’s official letterhead

* Neuvotellessasi vierailuajoista isäntälaitoksen kanssa huomioi, että viisumin voimassaoloajat kirjoitetaan kutsun päivämäärien mukaan. Jos kutsun mukaan aloitat isäntälaitoksella esim. 15.8.2021, sinun tulee viisumisäännösten mukaan saapua Yhdysvaltoihin viimeistä tuona päivänä tai aikaisintaan 30 päivää ennen kutsussa merkittyä aloituspäivää.

Viisumin hankinta ja DS-2019-lomake

Alla olevaan listaan on koottu selvitys dokumenteista, jotka sinun tulee toimittaa Fulbright Suomi -säätiöön DS-2019-lomakkeen hankkimista varten hyvissä ajoin ennen stipendkauden alkua Yhdysvalloissa. IIE:n kirjoittama DS-2019-lomake liitetään viisumihakemukseen. Viimeisen toimituspäivän noudattaminen on ehdottoman tärkeää, jotta saat viisumin ennen suunniteltua lähtöäsi.

Lähetä kaikki seuraavassa esitetyt viisuminhakuun tarvittavat asiakirjat skannattuna erillisinä omina pdf-tiedostoinaan tämän Dropbox-linkin kautta.

1. Kopio oman passisi ja mukana seuraavien J-2 -viisumia hakevien perheenjäsenten passien henkilötietosivuista

Kaikkien J-viisuminhakijoiden passikopio tulee lähettää Fulbright Suomi -säätiöön. Uusi passisi tarvittaessa hyvissä ajoin ja lataa kopio uusimmasta passistasi pdf-muodossa dropbox-kansioon. Viisumitietoihisi tulee kirjata sen passin numero, jolla matkustat Yhdysvaloihin.

Passin tulee olla voimassa kuusi kuukautta USA:sta paluun jälkeen.

2. Lääkärintodistus (ei perheenjäsenet)

Varaa aika lääkärintarkastukseen hyvissä ajoin! Katso ohjeet lääkärintodistukseen liittyen Vakuutus-osiosta. Lääkärin tulee täyttää tämä lääkärintodistus kokonaisuudessaan. Huomioi, että lääkärintodistus ei saa olla yli kuutta kuukautta vanhempi matkustaessasi Yhdysvaltoihin

3. Todistukset riittävästä rahoituksesta sekä perheenjäsenten oleskelukustannukset kattavasta rahoituksesta

Stipendiaateilta edellytetään mahdollisten lukukausimaksujen lisäksi todisteita kyvystä kattaa elinkustannukset. IIE on kerännyt arviot kuukausittaisista elinkustannuksista eri yliopistoista. IIE:n arvioiden mukaan stipendiaatin tulee varata elinkustannuksiin vähintään noin $1 200-$2 600 per kuukausi yliopistosta riippuen. Puolisolle pitää varata elinkustannuksiin $600-$1 300 per kuukausi ja yhtä lasta kohden $300-$600 per kuukausi. Elinkustannusarvioihin on laskettu mukaan vuokra, ruoka, paikalliset matkakulut sekä muut satunnaiset menoerät.

Jotta IIE voi kirjoittaa sinulle DS-2019-lomakkeen, sinun tulee osoittaa, että pystyt kattamaan mahdollisten lukukausimaksujen lisäksi vähintään edellä mainitut omat ja mukana muuttavan perheen elinkustannukset ja vakuutukset.

Mikäli rahoitat Fulbright-kauttasi (ja mahdollisen mukana lähtevän perheen kuluja) muullakin kuin Fulbright-stipendillä, lähetä Fulbright Suomi -säätiöön tämän linkin kautta vapaamuotoinen yhteenvetolistaus rahoituslähteistäsi. Liitä yhteenvetoon englanninkielinen todiste kustakin listassa mainitsemastasi rahoituslähteestä ja toimita kaikki dokumentit Fulbright Suomi -säätiöön määräaikaan mennessä. Todistusten tulee olla englanninkielisiä, koska ne menevät IIE:n käsiteltäväksi. Kirjaa yhteenvetoon myös haussa olevat stipendisi. DS-2019-lomakkeeseen kirjataan kaikki varat, jotka sinulla ja perheelläsi on käytössä Yhdysvalloissa oleskelun ajan.

Fulbright Suomi -säätiöön lähetettävät todisteet rahoituksesta voivat olla kopioita esimerkiksi seuraavanlaisista dokumenteista:

 • Apurahapäätös (englanninkielinen)
 • Palkkatodistus stipenikauden ajalle (englanninkielinen)
 • Tiliote säästöistä (englanninkielinen). Huom! pankin vapaamuotoinen kirje varoista tai vanhempiesi varoista ei riitä. Tarvitset varsinaisen englanninkielisen tiliotteen, jossa näkyy tilitiedot (joko savings tai disposal account) sekä tilin omistajan tiedot. Jos vanhempasi antavat varoja käyttöösi, liitä heidän tiliotteensa lisäksi mukaan vanhempiesi vapaamuotoinen lausunto heidän varojen käyttämisestä sinun opintoihisi. Lausunnon tulisi sisältää sinun nimesi, summa joka on käytettävissä sinun opintoihisi sekä tieto, mille ajalle rahat ovat käytettävissä ja, että tilin omistaja ei tarvitse varoja muuhun käyttöön.
 • Todistus Kelan myöntämästä opintotuesta/-lainasta (englanninkielinen)

Tarvitset rahoitustodistukset mukaan myös viisumihaastatteluun.


Huom! Funding used for DS2019 purposes needs to be immediately available liquid funding. Stocks or bonds are not be acceptable.

 4. Ilmoita, oletko ollut  Yhdysvalloissa stipendikautta edeltävän 12 kuukauden aikana

Toimita tiedot USA:n vierailuistasi stipendikautta edeltävän 12 kuukauden ajalta vapaamuoisessa englanninkielisessä dokumentissä tai sähköpostissa. Fulbright Suomi -säätiö toimittaa nämä tiedot IIE:lle DS-2019-lomaketta varten. (Huom. lähetä vahvistus myös mikäli et ole vieraillut USA:ssa ko. aikana). Selvityksessä mahdollisesta USA:ssa oleskelusta tulee ilmetä tieto oleskelun tarkasta ajankohdasta, viisumityypistä sekä vierailun tarkoituksesta. Ilmoita myös, jos et ole ollut Yhdysvalloissa stipendikautta edeltävän 12 kuukauden aikana.

5. Ilmoita, onko sinulla ollut J1/J2 research scholar/professor-viisumia viimeisten 24 kuukauden aikana

Ilmoita myös, jos sinulla ei ole ollut kyseistä viisumia viimkeisten 24 kuukauden aikana.

6. Isäntäyliopiston orientaatiopäivämäärä

Selvitä isäntäyliopistostasi, milloin yliopisto järjestää syksyllä kampukselle saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden/vierailijoiden orientaatiopäivän. Lähetä Fulbright Suomi -säätiöön sähköposti, jonka olet saanut yliopistolta koskien vahvistettuja orientaatiopäivämääriä tai linkki verkkosivulle, jossa kyseisen tapahtuman päivä ilmoitetaan.

7. Kutsu yhdysvaltalaisesta yliopistosta tai todistus opinto-ohjelmaan hyväksymisestä.

Tutustu ohjeisiin kohdasta "väitöskirjatutkijat" ylempänä.

Stipendidokumentit

Fulbright Suomi -säätiö kirjoittaa sinulle Terms of Award and Acceptance of Grant -dokumentin, jonka mukaisesti stipendisi maksetaan. Dokumentin allekirjoitettuasi skannaa ja lähetä allekirjoitettu dokumentti Dropbox-kansion kautta Fulbright Suomi -säätiöön. Fulbright Suomi -säätiö toimittaa sähköisen kopion IIE:lle DS-2019-lomakkeesi kirjoittamista varten. Muista liittää kopio Terms of Award and Acceptance of Grant -dokumentista varsinaiseen viisumianomukseesi.

Fulbright Suomi -säätiön Terms of Award and Acceptance of Grantin yhteydessä saat myös allekirjoitettavaksi IIE:n Terms and Conditions of Fulbright Sponsorship -dokumentin. Palauta pikaisesti allekirjoitettu versio Fulbright Suomi -säätiöön.

Työnteko J1-viisumilla

Vaihtovierailija-viisumilla on mahdollisuus työskennellä yliopiston kampusalueella korkeintaan 20 tuntia viikossa esimerkiksi avustavan opettajan tai tutkijan tehtävissä (teaching or research assistanships). Yliopiston loma-aikoina myös kokopäivätyö kampuksella voi olla mahdollista.

Joissakin tapauksissa työskentely kampuksen ulkopuolella saattaa olla mahdollista ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Näistä mahdollisuuksista voi tiedustella tarkemmin Yhdysvalloissa omalta IIE- yhdyshenkilöltä.

J1-viisumi sallii oman alan työharjoittelun (academic training) Yhdysvalloissa joko opintojen aikana ja/tai opintojen jälkeen. Stipendiaatti tarvitsee viisumisponsoroijaltaan eli IIE:lta hyväksynnän työnteolle (work authorization) hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Katso tarkemmat hyväksynnän hakuohjeet IIE:n verkkosivulta.

Stipendin maksaminen

Fulbright-stipendi maksetaan kahdessa erässä kansainvälisenä tilisiirtona stipendiaatin yhdysvaltalaiselle pankkitilille. Stipendin ensimmäinen erä maksetaan pääsääntöisesti syyskuun 1. päivä tai viimeistään kun stipendiaatti on muuttanut Yhdysvaltoihin, avannut paikallisen pankkitilin ja toimittanut tilitiedot Fulbright Suomi -säätiöön. Toinen erä maksetaan 2. tammikuuta. Tilisiirto vie noin 5-7 päivää. Maksuaikataulusta on mahdollista neuvotella esimerkiksi tilanteessa, jossa lukukausimaksujen eräpäivä on ennen Fulbright-stipendin maksua.

Toimita yhdysvaltalaiset pankkitilitietosi heti tilin avattuasi Fulbright Suomi -säätiöön pankki- ja yhteystietolomakkeella. Toimita dokumentti säätiöön tämän linkin kautta.

Pre-academic ja Gateway-orientaatiokurssit Yhdysvalloissa

Institute of International Education IIE järjestää graduate-stipendiaateille maksuttomia, vapaaehtoisia kursseja ennen varsinaisten opintojen alkua. Gateway-orientaatiokurssit ovat noin 3-5 päivän pituisia yhdysvaltalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja yliopistomaailmaan orientoivia kursseja. Pre-academic-kurssit ovat noin neljän viikon pituisia alakohtaisia kursseja (esim. alakohtaisen englanninkielen kursseja), jotka valmistavat opiskelijaa varsinaiseen Fulbright-kauteen (esim. ”Introduction to  the American Legal System”).

IIE kattaa kurssimaksut ja -materiaalin, majoituksen ja ateriat kurssien ajalta sekä tarjoaa 200 USD suuruisen korvauksen omalle opiskelupaikkakunnalle siirtymisestä aiheutuviin kuluihin.

Kursseja järjestetään eri puolilla Yhdysvaltoja. Stipendiaatti sijoitetaan yleensä sellaiselle kurssille, joka järjestetään muussa kuin siinä osavaltiossa jossa stipendiaatti viettää varsinaisen Fulbright-kautensa.

Ehkä vuoden paras anti valtioiden ja kulttuurienvälisen yhteisymmärryksen ja ajatuksenvaihdon lisäämisen kannalta olivat Gateway-orientaatioon ja Enrichment-seminaariin osallistuminen. Se määrä eri kulttuureita, valtioita, uskontoja, maita, oppiaineita, elämänfilosofioita, ruokalajeja, eläimistöjä, perherakenteita ym. joista sain kuulla ja joihin sain tutustua näihin seminaareihin osallistuneiden opiskelijoiden kautta oli suorastaan tajunnan räjäyttävä. Mieleeni jäi erityisesti jamaikalainen mies, joka ikävöi kotimaansa lihapatoja ja ihmisten lämpöä jo Gatewayorientaation aikana, ja kolumbialainen säveltäjä ja opettaja, joka kertoi kotimaansa aseellisten ryhmittymien vaikutuksesta julkiseen koulutukseen ja niiden tuomista  vaikeuksista kitkeä köyhyyttä ja parantaa oloja. Toivon, että sain myös huonetovereihini tutustumisen kautta rakennettua elinikäisiä ystävyyksiä.
Ennen kohdeyliopistooni saapumista osallistuin Institute of Inernational Education (IIE) järjestämään preacademic-kurssiin Ohio University Athensissa. Kurssi toimi pehmeänä laskuna Yhdysvaltoihin. Sen aikana tutustuimme niin maan akateemisiin käytäntöihin, vakuutusasioihin ja terveydenhuoltoon kuin lainsäädännön perusteisiin. Amerikkalaisesta kulttuurista ja arkielämästä saimme kuvaa teattereissa, kyläjuhlissa ja viikonlopun kestäneessä perhemajoituksessa Clevelandissa. Kolmeviikkoisella kurssilla oli osallistujia noin viidestäkymmenestä maasta ja hyvin erilaisilta tieteenaloilta. Vertaistuki auttoi uudenlaiseen elämäntapaan tottumisessa ja kurssin myötä syntyi myös mukavia ystävyyssuhteita. Joulunaikana iso joukko kurssilaisia kokoontui New Yorkiin joulunviettoon. - Finnish Graduate Student 2016-2017

Enrichment-seminaarit

Lähde tapaamaan muita Fulbrightereita!

Fulbright-stipendiaateille järjestetään lukuvuoden mittaan monenlaisia seminaareja, konferensseja ja työpajoja eri puolilla Yhdysvaltoja (Enrichment seminars). Näiden tapahtumien tarkoituksena on tarjota Fulbright-stipendiaateille mahdollisuus verkostoitua eri puolilta maailmaa saapuvien stipendiaatti-kollegoiden ja seminaaripaikalla asuvien yhdysvaltalaisten kanssa.

Seminaarien ohjelma rakennetaan yleensä vuosittain vaihtuvan kansallisesti ja maailmanlaajuisesti merkittävän teeman ympärille. Seminaarit ovat IIE:n järjestämiä ja Yhdysvaltojen ulkoministeriön rahoittamia.

Yksi vuoden hienoimpia kokemuksia oli Fulbright Enrichment Seminar Texasissa. Seminaarini aihe oli yrittäjyys ja innovaatio. Teeman perusteella en tiennyt oikein mitä odottaa, mutta pääsin tapaamaan Fulbrightereita 70:sta maasta, kaikilta eri aloilta ja jokainen oli oman alansa edelläkävijä; ihmisiä jotka ajattelivat tulevaisuutta, uusia tapoja tehdä asioita eri aloilla, kantaen yhteiskunnalista vastuuta. En ole koskaan tavannut vastaavaa määrää näin inspiroivia ja ajattelevia ihmisiä, oli kunnia olla osa ryhmää – ja edustaa Suomea tässä joukossa! - Finnish Graduate Student 2016-2017

Lue lisää Yhdysvalloissa järjestettävistä Enrichment-seminaareista Fulbright Foreign Student Program -sivulta.

IIE:n palvelusivut

Tutustu huolella ennen Yhdysvaltoihin lähtöä IIE:n palvelusivuun. Sieltä löydät tietoa mm. mitä sinun tulee tehdä Yhdysvaltoihin saavuttuasi sekä miten saat ASPE-vakuutuskortin. IIE:n sivuilla on myös tietoa yhdysvaltalaiseen sosiaaliturvatunnukseen ja Fulbright-kauden aikaiseen työskentelyyn liittyen.

Kalenteri Fulbright-kauden valmistelutehtävistä

Loka-marraskuu

 • Viimeistele listaus sopivista yliopistoista, ohjelmista tai tutkimusohjaajista
 • Aloita lisärahoituksen haku eri lähteistä
 • Varaa kieli- ja tasotestiajat
 • Toimita Fulbright Suomi -säätiöön lista yliopistoista, joihin olet hakeutumassa heti listan valmistuttua tai viimeistään lokakuun loppuun mennessä.
 • Degree, non-degree-opiskelijat: hakuaikojen selvittäminen ja hakemusten toimittaminen suoraan yliopistoihin.
 • Väitöskirjatutkijat: Sopivan yliopistopaikan vahvistaminen, vierailun ehtojen  viimeisteleminen, kutsukirjeen pyytäminen

Tammi-toukokuu

 • Käy lääkärintarkastuksessa Fulbright-ohjelman vakuutusta varten. Huomioi, että lääkärintodistus ei saa olla yli kuutta kuukautta vanhempi matkustaessasi Yhdysvaltoihin.
 • Seuraa hakujesi edistymistä ja täydennä tarvittaessa hakemuksia.
 • Pidä ohjelmakoordinaattorisi ajantasalla hakujen edistymisestä.
 • Lisärahoituksen etsiminen jatkuu.
 • Tammi- ja maaliskuun välisenä aikana on tavallista, että et kuule yliopistoista juuri mitään, koska opiskelijavalinnat ovat kesken. Useat yliopistot ilmoittavat opiskelijavalinnoistaan tämän ajan jälkeen. Hakijalta odotetaan tuolloin kärsivällisyyttä ja on suositeltavaa, että hakija ei ole yhteydessä yliopistoon tuloksia tiedustellakseen. Hylkäykset tulevat yleensä ensin, hyväksymiset vasta myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa opiskelupaikan vahvistamisen määräajalle jatkoaikaa.
 • Kerro Fulbright Suomi -säätiölle yliopistojen hylkäämisistä ja hyväksymisistä heti vastaukset saatuasi.
 • Lähetä Fulbright Suomi -säätiölle tämä linkin kautta huhtikuun aikana DS2019-lomakkeen laadintaan tarvittavat dokumentit (lisätiedot viisumisäännöt-osiossa).
 • Fulbright Suomi -säätiön virallinen dokumentti stipendistä, Terms of Award, allekirjoitetaan, kun opiskelija on toimittanut kaikki pyydetyt asiakirjat ja FFSB:n vahvistus on saatu.

Touko-kesäkuu

 • IIE kirjoittaa viisumia varten tarvitavan DS-2019-lomakeeen ”Certificate of Eligibility for  Exchange Visitor (J-1) Status”. Lomake toimitettaan sinulle Fulbright Suomi -säätiön kautta ellei toisin sovita.
 • Huom! Informoi tarvittaessa yliopistoasi, ettet tarvitse DS-2019-lomaketta heiltä. Saat sen Fulbright-ohjelman kautta.
 • Vakuutukset ja asuntoasiat kuntoon.
 • Fulbright Suomi -säätiö järjestää lähtöorientaation ja stipendienjakotilaisuuden toukokuussa.
 • IIE ilmoittaa Fulbright Suomi -säätiön kautta Pre Academic -kursseista.
 • Tutustu IIE:n laatimaan Fulbright-sivustoon, joka perehdyttää sinut Yhdysvalloissa asumiseen ja opiskeluun sekä antaa tärkeitä käytännön vinkkejä (ks. erityisesti Resources-osio).

Heinä-elokuu

 • Pre Academic  -kurssit heinä-elokuussa

Syyskuu

 • Ensimmäinen erä stipendistä maksetaan 1.9. ellei toisin sovita.

Fulbright-kauden raportointi

IIE pyytää sinua täyttämään Fulbright-kauden keskivaiheilla ja kauden päätteksi raportin opintojesi/tutkimuksesi edistymisestä. Kun lähetät raportit IIE:lle, muista lähettää ne samalla myös Fulbright Suomi -säätiöön ohjelmakoordinaattorillesi.

Täytä Fulbright-kauden loputtua myös Fulbright Suomi -säätiön erillinen palautelomake. Palautelomakkeella selvitämme mm. kautesi onnistumista ja pyydämme sinulta alumnina vinkkejä tuleville stipendiaateille. Saat linkin palautelomakkeeseen sähköpostitse. Lähetä sähköinen palautelomake Fulbright Suomi -säätiöön Fulbright-kautesi lopussa

Otamme erittäin mielellämme kuulumisiasi vastaan koko Fulbright-kautesi ajan myös muunkin kuin virallisen raportoinnin muodossa.

Blogikirjoitus Fulbright Suomi -säätiön verkkosivuille

Julkaisemme erittäin mielellämme stipendiaattien kirjoittamia blogikirjoituksia sivuillamme ja jaamme niitä somekanavillamme. Mikäli olet kiinnostunut kirjoittamaan blogipostauksen Fulbright Suomi -säätiön verkkosivuille, lue tarkempia ohjeita täältä ja ole yhteydessä ohjelmakoordinaattoriisi. Sivulta löydät myös vinkkejä blogipostauksen aiheeksi.